Dette har gitt bedre helse og økt trivsel på sykehjemmene

Middag til middagstid gir bedre helse og økt trivsel på sykehjemmene. Nå følger vi opp med handlingsplan.

Mange norske kommuner har tatt oppfordringen. De flytter middagen på sykehjemmene til det som er vanlig middagstid for folk flest. Det er jeg glad for.

Underernærte pasienter er fremdeles en stor utfordring for helsetjenesten.

Nå jobber regjeringen med en ny handlingsplan for å bedre kostholdet blant våre eldre, også for de, som bor på sykehjem.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil legge frem planen om under en måned. Litt lenger ned i bloggen kan du lese mer om hva vi tenker å gjøre.

Jeg har lenge vært opptatt av hva vi kan gjøre for at våre eldre skal kunne spise godt og riktig, og jeg har besøkt en rekke sykehjem både i inn- og utland for å lære.

fullsizerender-29
Middagstid på Bjørkelia bokellektiv på Gjøvik. Sykepleier Mohsen er en stolt utøver av sitt fag – og vet også å se sammenhengene mellom god og riktig mat, trivsel og helse.

Ett av de mest inspirerende besøkene var på Gjøvik, hvor jeg møtte sykepleier Mohsen Jamei på Bjørkelia bokollektiv før jul.

Jeg fikk bli med på kjøttkakemiddagen klokken 15.30, og det var så god stemming rundt bordet at jeg kom for sent til min neste avtale.

Jeg løftet frem den flinke sykepleieren frem i min nyttårstale:

Han så at de eldre spiste for lite. Flere var underernært. Før halv to var både frokost, lunsj og middag servert.

Mohsen Jamei flyttet middagen til halv fire. Og han sørget for bedre tid til hvert måltid. Resultatene er fantastiske.

De eldre har gått opp i vekt. Sover bedre om natten. Er mer aktive. Hans engasjement har gitt andre mennesker et bedre og mer verdig liv. Opptil 60 prosent av eldre i institusjon er underernært.

Nå arbeider regjeringen for at alle eldre skal få middag senere på dagen. Enkle grep i velferdstjenestene kan gi store forbedringer. For å løfte kvaliteten i vår eldreomsorg, må vi jobbe smartere. Da trenger vi flere slike ideer.

Mat i sykehjem handler om mer enn at bare kjøkttkakene og torsken kommer på bordet: Det dreier seg også om trivsel, livskvalitet, helse – ja, om hverdagen til mange tusen av våre eldre.

erna-solberg-i-askim-4197
Eldreomsorgen i Norge er generelt sett veldig god, men det er fortsatt et problem at kvaliteten varierer for mye. Vi skal strekke oss langt for å gi våre eldre en så god hverdag som mulig.

Hvor viktig det er at eldre spiser godt viser en rekke aktuelle forskningsrapporter. I januar kom en studie som viser at en av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere, ifølge rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring.

En fersk studie fra Hordaland viser i tillegg at et vekttap på bare tre kilo kan ha dødelig utgang for eldre mennesker. Det er doktorgradsstipendiat Teresa Risan Haugsgjerd og professor Grethe Seppola Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen som har undersøkt sammenhengen mellom vektendring og død i aldersgruppen 71-74 år.

Det gjøres allerede mye godt arbeid. Dessverre hører vi likevel om ernæringsrelaterte utfordringer hos pasienter og brukere både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi vet at uhensiktsmessige måltidsrytmer kan føre til at pasienter og brukere ikke får mat når de trenger det eller rekker å bygge opp en god appetitt når måltidet serveres.

erna-solberg-i-askim-4237
Varm lunsj og sen middag. Måltidsrutinene på Løkentunet i Askim legges nå om. I går stod deilige karbonadesmørbrød på menyen.

De som har flyttet middagen til middagstid har gode erfaringer med at beboerne spiser mer og går opp i vekt, blir roligere om kvelden og sover bedre. Enkelte kan også redusere legemiddelbruken.

Som jeg nevnte jobber regjeringen nå med en bredere gjennomgang av eldre og ernæring. Vi vil legge frem tiltak allerede i mars i en egen handlingsplan for bedre kosthold

Vi jobber med nye tiltak, men vil også videreutvikle tiltak vi allerede er i gang med, slik at kosthold også blir inkludert her:

  • Vi vil styrke “Kompetanseløft 2020” som skal bidra til å sikre tilstrekkelig kompetanse i tjenestene, slik at den også inkluderer kompetanse om ernæring.
  • Vi vil vurdere hvordan ernæring kan inngå i arbeidet som er satt i gang for å utvikle en trygghetsstandard for kvaliteten i  sykehjem.
  • Vi vil legge inn ernæring som nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender».
  • Vi vil se på Helsedirektoratets arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer på ernæring i omsorgstjenesten, for å få økt kunnskap om ernæringssituasjonen blant personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Etter nyttårstalen har en rekke kommuner som ennå ikke har flyttet middagen i sykehjemmene sine bestemt seg for å se på mulighetene for å gjøre det.

erna-solberg-i-askim-4261
God stemning på Løkentunet i Askim.

I går besøkte jeg Løkentunet i Askim. Askim Høyre fremmet forslag om å flytte måltidene allerede i februar i fjor, og fra og med mars i år vil hele sykehjemmet ha senere middag og varm lunsj.

Erfaringene er gode, og der var en glede å få bli med på lørdagsmiddagen!

I Moss flytter siste sykehjem middagstiden i disse dager, Lindesnes og Kvinnherad er i ferd med å gjøre det. Svelvik tok beslutningen i desember. I Fjell er et pilotprosjekt i gang. Drammen og Oppegård har tatt steget allerede. I Sola fremmes forslag neste uke. Skodje tok initiativ i fjor høst etter oppfordring fra Bent.

For å nevne noen eksempler.

Det skjer veldig mye godt arbeid ute i norske kommuner. Takk til alle helsearbeidere, øvrige fagfolk og politikere som vil være med på å løfte kvaliteten i omsorgen og hverdagen for våre eldre.

Det fortjener de!