Et trygt Norge i en utrygg tid

Statsminister Erna Solberg (t.
Med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på sikkerhetskonferansen i München. Foto: NTB scanpix

Det er lett å forstå at mange føler uro. I en mer usikker sikkerhetspolitisk situasjon, trenger vi fasthet, forutsigbarhet og et styrket forsvar.

Denne helgen deltar jeg på den sikkerhetspolitiske konferansen i München.

Konferansen i Bayern i Tyskland er en tidlig anledning til nyttige samtaler og diskusjoner med den nye politiske ledelsen i USA.

Det er også en anledning til å diskutere utfordringer og store saker dette året: forholdet til Russland, et NATO-toppmøte i løpet av våren og vår felles bekjempelse av ISIL.

Jeg møter ofte folk som gir uttrykk for uro og engstelse over verdens tilstand. De siste ukene har demonstrert at vårt sikkerhetspolitiske omland fortsatt er usikkert. Kampene i Øst-Ukraina har tatt seg opp. Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste har i sine nylig fremlagte årlige vurderinger særlig pekt på truslene vi står overfor i det digitale rom, fra aktører utenfor landets grenser som har som mål å påvirke det norske samfunnet.

Norge ønsker et godt naboforhold til Russland. Naboskapet er en konstant og viktig faktor i norsk utenrikspolitikk. Vi opprettholder kontakt – også på politisk nivå – i saker av felles interesse, som nordområdene. Derfor er det uheldig at to stortingsrepresentanter nylig ble nektet visum til Russland.

Den siste måneden har kamphandlingene i Øst-Ukraina tatt flere liv enn på lenge. Russlands militære tilstedeværelse og støtte til opprørerne i Øst-Ukraina fortsetter dessverre. For Norge er det viktig at Europa fortsetter å stå samlet bak reaksjonene på de russiske folkerettsbruddene overfor nabolandet Ukraina, så lenge Russland ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Minsk-avtalene.

For Russlands naboland bidrar konflikten til stor uro. Norge vil delta i NATOs nye konsept for forsterket fremskutt nærvær, såkalt enhanced Forward Presence (eFP). Vi vil delta med 200 soldater i Litauen i seks måneder nå i 2017, i samarbeid med Nederland og Tyskland. Slik bidrar vi til alliansens evne til å avskrekke konflikt og forsvare allierte, samtidig som vi styrker et allerede tett militært samarbeid med viktige europeiske allierte. Samtidig skal Norge lede en av NATOs stående maritime styrker i hele 2017. Vi styrker vårt eget forsvar og alliansen gjennom tydelige budsjettøkninger og nødvendig reform.

Men det finnes også andre trusler enn de tradisjonelt militære. PST og E-tjenesten har nylig lagt frem sine vurderinger. Vår evne til å forsvare et åpent og demokratisk samfunn er avhengig av at flest mulig er bevisste på truslene vi står overfor. Begge organisasjonene peker i sine vurderinger på den økende faren for cyberangrep og utnyttelse av sårbarheter i det digitale rom. Det er nylig kommet frem flere eksempler på at norske institusjoner har vært utsatt for datainnbrudd. Regjeringen har styrket både etterretningstjenestens og PSTs muligheter til å motarbeide trusler i det digitale rom, og vil komme med en stortingsmelding om IKT-sikkerhet. Regjeringen har også til vurdering et forslag fra Lysne II-utvalget om å etablere et såkalt «digitalt grenseforsvar», som vil styrke etterretningstjenestens evne til å avdekke skadelig datatrafikk fra utenlandske aktører. Men fordekt påvirkningsvirksomhet, som ofte spres via tradisjonelle og sosiale medier, er vanskelig å avdekke og bekjempe. Først og fremst krever den kanskje et kritisk blikk på den informasjonen vi leser og ikke minst den vi deler.

På flere områder føles verden mer uforutsigbar enn før. Det skal være valg i land som står oss nært, og hvor krefter som tar til orde for mindre samarbeid og mer proteksjonisme har medvind. Den nye amerikanske administrasjonen har inntatt posisjoner vi ikke nødvendigvis er enige i. Samtidig er betydningen av det transatlantiske samarbeidet minst like viktig som før i et krevende sikkerhetspolitisk bilde.

For Norge er dette bekymringsfulle trender. Vi må legge til rette for omstilling og ta vare på dem som taper på globalisering. Men proteksjonisme er feil medisin. Folkeretten har sikret vår trygghet og vår velferd. Regjeringen arbeider målrettet for å bevare åpne markeder, sikre brede internasjonale løsninger og styrke multilaterale institusjoner.

I møte med denne nye virkeligheten skal vi stå fast på våre verdier og ivareta norske interesser. Vi skal styrke vår egen evne til å ivareta vår sikkerhet – alene og sammen med nære allierte. Slik gjør vi Norge tryggere, selv i en utrygg tid.

13 tanker om “Et trygt Norge i en utrygg tid”

 1. “vi stå fast på våre verdier og ivareta norske interesser. ”
  Casino prohibited in Norway! But Norwegian central bank takes a 3% position in CMC Markets Plc? LOL
  We belive the Norwegian authorities have misstaken Contract-for-differnace for investing.
  Lotteries and games have always been strictly controlled by the Norwegian government! Stand up for it then!

 2. Høyre har i alle år pleid å utøve en god og fornuftig forsvarspolitikk. Hvorfor legges ned HV, SHV, Andøya flystasjon, flere bataljoner i Hæren, m.m. ?? Vi behøver våre “huggtenner” og vi behøver trygghet. Vi betaler dessuten mindre enn hva vi skal, til NATO. Jeg må minne om at våre naboer øker sine forsvarsbevilgninger.

  1. Trump is building up the military that NObummer had cut down to a level we have not seen since before WWII, “peace thru strength”

 3. Historisk satsning er et skjemt fra denne regeringa!! Finnerne øker med 50.000 soldater!! Og vi????? Vi går ned!!! Erna… det er ikke antal miljoner kr som regnes, det er antalet soldater som sikrer oss!!!!! Kem lurer denne regeringa??? Ikke oss,som velger regering til neste valg!!!!!! Eg velger ikke ei Nygårdsregering!!!!
  Bare TRIST av denne mangel på kompetanse!!!
  Skuffed nyinnflytted innbygger!!!

 4. Kjære Erna! Jeg var en av de mange som sikret deg regjeringsmakt. Jeg er også en av de mange som avtjener min plikt i Heimevernet. Det gjør jeg med glede, fordi jeg mener vi har mye her i kongeriket som er verdt å forsvare.
  Det faktum at du, og ditt parti, sammen med FrP og Ap, fjerner mye forsvarsevne ved å kutte så drastisk i Heimevernet som dere gjør. Dere satser åpenbart på at NATO skal holde, og at de skal kunne stille på kort varsel. Det vet vi jo ikke stemmer, for det tar tid å flytte landbaserte soldater. Og, selv om vi får et potent flyvåpen, så kan du jo selv prøve å finne ut hvor mange ganger en nasjon har klart å holde territorium med kun luftmakt…
  Jeg håper du, og din regjering snart kan innse at dere spiller hasard med befolkningens frihet, slik at ikke din partifelle C.J. Hambros ord igjen blir gjeldende: “De gjorde så godt de kunne. La det være deres unnskylding, men også deres dom.”

 5. Det står i din blogg mye rart, men alt som er en trussel mot Norge og befolkningen er det etter min mening en selvfølge at det blir bevilget penger til å motstå trusselen om det er cyber, fake News eller en hvilken som helst trussel. Det ville være en sensasjon om dette ikke ble tatt på alvor. Jeg mener også at Russland respekterer klar tale og konsis handling, men det siste kan vi ikke få med et forsvar som ligger med brukket rygg. At Norge har 200 soldater i Litauen må være til invortes bruk i forhold til NATO, og håp om at dette kjøper oss god will i tilfelle en fremtidig konflikt. At det er valg i flere europeiske land og at proteksjonisme blomstrer opp må du virkelig spørre deg selv om. Det er du g din regjering som styrer her i landet idag og mange av oss er ikke enig i alt dere gjør og derfor kommer proteksjonisme. Jeg tror du og dine bør se litt innover i landet og ta vare på den norske befolkningen enn å bare se utover Norges grenser, for der er det for tiden ikke så mye å se. Verden forandrer seg ganske raskt nå om dagen og da gjelder det at vi står samlet om å kunne forsvare Norges interesser enn å hive penger etter gode å dårlig prosjekter for å innynde seg med stormaktene for der har
  Norge ingen ting å gjøre.

 6. Hvordan kan Høyre snakke om «trygghet», når dere går til valg på et forsvarsvedtak som kutter dramatisk i velgernes rett til militær tilstedeværelse der folk bor og samfunnet har sine verdier? Hvordan kan dere snakke om «trygghet», når vi vet at å «styrke» Heimevernet i deres bok betyr å kutte fra 45.000 til 35.000 HV-soldater, samtidig som 13.000 motiverte unge fra førstegangstjenesten står i kø for å tjene landet i Kongens HV-uniform?

  Hvordan kan dere hevde at Sjøheimevernet er «for kostbart», når vi velgere vet at SHV vokter våre milliardverdier i olje/gassanlegg for bare 80 mill i året? Hvordan våger dere å kutte i folks trygghet der de bor – mens dere ikke stiller noen konkrete krav til kutt i et pengesløsende forsvarsbyråkrati som forbruker 2/3 av forsvarsbudsjettet? Hvordan tør dere å stille til valg med et forsvarsbudsjett hvor 2/3 går til binders og blyanter, mens 1/3 går til de som skal forsvare oss med kuler og krutt?

  Det er snart tid for valgflesk. Er det noen valgsaker som er viktigere for *velgerne* enn retten til tilstedeværende trygghet i utrygge tider?

  Vi tror ikke det. Retten til tilstedeværende trygghet i nærmiljøet er allerede valgets viktigste sak. Mer enn 200.000 velgere har de siste ukene vært innom Styrk Heimevernets ulike plattformer på sosiale medier, og den tverrpolitiske bevegelsen vokser dag for dag. Som en av moderatorene i gruppen, vet jeg at vi har slettet svært mange kommentarer som viser sinne, raseri, frustrasjon – og uro – over de tre partienes dampveivalspolitikk overfor egne velgere. Dette kan du ikke lese deg til i de daglige klippmappene fra dagens aviser, fordi mediene i liten grad har fanget opp bevegelsene på grasrota.

  Så lenge dere har valgt å lukke ørene for massive folkeprotester gjennom halvannet PR, har vi ikke noe annet valg enn å stille dere, FrP og Ap demokratisk til ansvar for forsvarsvedtaket i valget, hvis dere ikke straks endrer kurs: Småpenger til fullfinansiert HV (300 mill) straks og øyeblikkelig stans i pågående kutt i velgernes trygghet vil antakelig kjøpe deg borgfred med folket.

  Foreslår du straks endrer kurs, folket rikker seg ikke. Du, Jonas og Siv styrer mot havari, når den store snøballen på toppen av haugen begynner å rulle.

  1. Jeg må si meg enig.
   Det fortelles fra høyre om historisk satsing på Forsvaret, men når man går bak overskriftene viser det seg at evne og styrke reduseres – med begrunnelse at struktur og budsjett skal tilpasses.
   Det er ingen vurdering av trussel eller behov for et forsvar. Kun hvor mye regjeringen er villig til å budsjettere.

 7. Det som kalles en satsning er en tragisk farse av nedbygging og tilsynelatende outsourcing og avhengighetsgjøring av norsk urikspol til allianser som vil bruke for lang tid til å respondere (om de i det hele tatt ser poenget med det, når vi selv ikke orker å gjøre vår del)

  Først kreves dekningsgrad, robusthet og fleksibilitet(manpower), DERETTER kommer styrkemultiplikatorer som avanserte jagerfly og droner.
  Å skvise HV mens man lar Forsvarsbygg og andre byråkratiske instanser fortsette å rovmelke forsvarsbudsjettet; det får meg til å lure på om granskning langs “follow the money”-tankegang er på høy tid å gjennomføre…

  Tviler på at vi noensinne har provosert noen naboer med vårt defensive Heimevern.

 8. Erna nevner aldri islam, men hun er rask til å trekke fram Russland…
  Derfor litt er om Islam og de PK
  Vår tid største folkesykdom er ikke noe virusbefengt – som islamvirus – men ren, skjær uvitenhet.. Denne sykdommen spres (som et virus) gjennom våre middelmådige, uvitende politikere, våre kunnskapsløse prester og bisper og en statsfinansiert presse.
  De Politisk Korrekte i Vesten ser ikke helt hvem de har gått til sengs med. Ingen av disse PKène kan ha lest om islams grusomme historie, hva islam står for, ei heller Koranen eller hadithene. Den eneste medisinen som funker mot dette er kunnskaper og opplysning.
  For å stanse denne … folkesykdommen må vi saklig opplyse folk – alle folk (og muslimer især) – og politikere og media…
  Innvandringen som pågår er en enveisprosess mot kaos.Det er egentlig en enorm islamsk befolkningseksplosjon som blir eksportert hit til Europa. Jordens befolkning har øket fra 2 millioner til 7,5 millioner på 80 år !!!
  Kriminalitet har nå begynt å eskalere i Europa , og borgerkriger står nå på vent. Og vi europeere er fortsatt så fredelige, pasifistiske og humane at vi vender det andre kinn til. Dessverre vil vi tape den krigen om ikke noen våkner opp. Asylstrømmen har nå midlertidig avtatt, men innvandring ved familiegjenforening ruller samtidig inn som en ny tsunami som “eliten” ikke riktig vil vedkjenne seg Om 20 – 30 år får både Norge og Sverige ( og Frankrike og Storbritannia) postapokalyptiske samfunn som ligner Pakistan, Somalia, Irak eller Syria.

  Det er våre forfedre, besteforeldre, foreldre og vi som har bygget et velferdssamfunn i Norge. “Verdens beste land å bo i”.
  Det styrende prinsippet for politikken har vært solidaritet og demokrati. Vi bryr oss om hverandre og vil dele på muligheten for livskvalitet og helse. Et vakkert utslag av samholdet er rause trygdeordninger allerede fra livets start.
  Norge – og Europa forøvrig – er stort sett bygd på tillit, åpenhet, barmhjertighet, omsorg, dugnadsånd, og man skal yte for å kunne nyte.
  Norsk kultur er også ærlighet, frivillighet og friluftsliv.
  Norsk kultur er også transparens, mangel på korrupsjon og en kultur som gir mange folk muligheter.
  Norsk kultur er små forskjeller mellom folk. At flest mulig skal få like muligheter.
  Norsk kultur handler om å gå på fellesskolen, om å bidra til nærmiljøet og å hjelpe menneskene rundt seg.
  Norge og det norske er lokalsamfunn som er avhengig av at noen forvalter og drifter vår matjord. Vi er avhengig av bøndene, det er bærekraftige lokalsamfunnet, levende ekte lokaldemokratier og den kommunale kulturskolen.
  Vi er stolte av Norge, og dette ønsker vi å bevare akkurat slik det er! Det er dette samfunnet vi vil forsvare .
  Vi ønsker at Norge forblir slik det er; for eksempel betyr et håndtrykk en avtale, en klar aksept. Dette er oss, Nordmenn!
  Det har tatt Norge noen generasjoner å komme dit vi er idag. Velstanden kom ikke på grunn av oljen, men pga dyktige arbeidere, ingeniører, leger, økonomer, forskere etc.
  Vi mennesker var til å begynne med egentlig født til å være ville dyr, og for vår egen trygghet ble vi også flokkdyr. Og vi var nomader – jegere og samlere
  – som ikke hadde faste bosteder, men flyttet etter vilt og forskjellige planters modningstid, eller som vandret fra beiteområde til beiteområde med husdyr. . Men tiden har vi gjennom tusenvis av år (ca 120000 år) utviklet oss og sivilisert oss , og flokkdyret har videreutviklet seg på den måten at flokken er blitt betydelig større. Flokkførerne ble til konger som etterhvert ble byttet ut med demokratier eller diktatur, og nå presenterer EU, FN og NWO seg….
  Vi oppdras og formes av våre foreldre og samfunnet vi lever i. Vi mennesker blir et resultat av vår oppvekst og bakgrunn.
  I Europa lærer vi nå å tenke selv!! I andre deler av verden underkaster mennesker seg et ferdigtenkt konsept.
  Man blir kristen, muslim eller ateist fra starten avhengig av foreldrene. Hva dette utvikler seg til, avhenger av en selv og påvirkninger senere i livet.
  Det totalitære er noe som er skjult inni mennesker som faktisk kanskje ikke skjønner det selv.
  Dette er det som er farlig med totalitære ideologier, for ideologien rettferdiggjør tankene en blir påvirket av.
  Personen kan tro han handler riktig, og utvendig praktisere en sympatisk framferd. For det er forhåpentligvis ikke alt ved islam som er dårlig. Gode og dårlige sider blir blandet til en livsvei.
  Den totalitære troen på at ideologien og profeten Muhammed er perfekt og boken hans – Koranen – er det absolutte sanne, er livsfarlig for alle andre enn muslimer som ikke underkaster seg denne troen. Dette fordi teksten da styrer tanken og rettsoppfatningen. Muslimene mister da egen kontroll over egne tanker.

  Alle vet at tankens frihet gir kunnskap, og kunnskap gir frihet på mange områder både for individ og for samfunn.
  Ned gjennom historien har KUNNSKAP snudd opp ned på verdensbildet i rykk og napp tidsmessig. Og hver gang, mot maktens vilje, har verdensbildet endret seg. Mye blod og død har disse endringene forårsaket. Jeg tror vi nærmer oss et slikt punkt i historien nå.
  Alle oppegående som kan lese vet nå at det toneangivende islam er aktivt mot vesten og våre verdier – som demokrati, likestilling, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet.
  Dèt har også mange som nå omtales som vår “elite” – politikerne, presteskapet og medienissene – også vært – altså imot våre verdier.
  Dette har ingenting med kunnskap eller fornuft å gjøre. Denne tankegangen – som kanskje startet som dilting etter en flokk, på jakt etter å tilhøre flokken, noen å være sammen med – er “hjernevasket” inn i hodene deres . Det dreier seg bare om er deres liv i flokken, deres identitet relatert til flokken, deres fellesskapssannhet og deres selvforståelse i flokk-kontekst. Det finnes vel knapt noe mer konformt en PKère.
  Jeg forstår IKKE hvorfor PK-Eliten aksepterer og “foretrekker” islam . Det vil snu om på maktstrukturene i hele den vestlige verden om islam kommer i posisjon.
  Det virker på meg som om politikerne i vårt Europa er hjemsøkt av angerens plager. Politikerne/mediene ruger over “sine” tidligere grusomheter, kriger, religionsforfølgelser, slaveri, imperialisme, fascisme, kommunisme. Hele Europas historie kan synes som en eneste lang liste av mord og plyndring. Og dette førte til to verdensomspennende konflikter. Grusomheter uten sidestykke, mord i stor skala i nazistenes og Sovjetunionens leire, blodige sjarlataner som oppkastes til massenes idoler, radikal ondskap forvandlet til byråkratisk rutine, slik mener politikerne er vår “status”. Men dette skjedde i en annen tid. Vi som lever nå er ikke ansvarlig for hva våre forfedre utførte . Dessuten…
  Det som denne «politiske PK-eliten» ikke forstår er at :
  1.Det er noen få psykopater som står for galskapen og hjernevaskingen og “overstyringen” av andre medmennesker, og at
  2. Europa har på tross av alle sine historiske mangler og feil maktet å beseire sine fortidsuhyrer, det være seg slaveriet, kommunismen, fascismen eller nazismen.
  Evnen til selvkritikk var muligens en av de viktigste fruktene som opplysningstiden avlet frem.
  Europa, menneskerettighetenes vugge, klarte å frigjøre seg fra fortidens synder og konflikter og skapte fred og fordragelighet i Europa.
  På det europeiske kontinentet har det vokst frem frie, fredelige, velstående, egalitære stater, helt uslåelige i et historisk verdensperspektiv.
  Litt historie fra en gammel historielærer….
  All sivilisasjon, vår inkludert, har blitt bygd på slaveri og massemyrderier. Flokklederne har spilt en stor rolle i utviklingen av vår sivilisasjon fordi flokklederne tillater seg selv å hjernevaske, lyve, drepe, jukse, stjele, torturere, manipulere, og generelt påføre andre mennesker store lidelser uten å føle anger eller få dårlig samvittighet, og på den måten kan de etablere en egen følelse av sikkerhet/trygghet for seg selv og sine følgere gjennom dominans.
  Sivilisasjonens første stammehøvding som med suksess hjernevasket en hær så han fikk kontroll over massemordere, var med all sannsynlighet av en sterk psykopatisk natur.
  Bak den tilsynelatende galskapen den moderne historie ser ut til å framvise, står psykopatene som kjemper for å bevare sin uforholdsmessige makt. Vi er vitne til en forherligelse av deres verden.

  Islam har forsøkt å erobre Europa med våpenmakt fra 732 og til slaget ved Wien i 1683 uten å lykkes. Islam lyktes imidlertid med å drepe over 270 millioner mennesker. De kristnes 12 – 15 korstog får “skylden” for å ha tatt tilbake Europa – etter utallige arabiske forsøk på å erobre Europa – Korstogene var arrangert for å jage muslimene tilbake til Midtøsten. Korstogenes drapstall varierer rundt 18 millioner.
  To verdenskriger og en kraftig velstandsutvikling i Europa har lagt et glemselens slør over fortiden, og muslimene gir oss dårlig samvittighet når de opptrer som offer for vår fortid.
  Men – folkens – nå er islams forsøk på erobring av Europa gjenopptatt, og denne gang er det med mennesker som befinner seg innenfor Europas grenser.
  Sverige tilhører et av landene hvor utviklingen er kommet lengst. Det er et tegn i tiden når en politimann står frem og forteller om oppløsningen av lov og orden i et lite sted, Örebro.
  Peter Springares beretning har gått som ild i tørt gress på sosiale medier. Og her forleden kom en lærer og forteller det samme. John Dübecks fremstilling er om mulig enda mer skremmende. Den gjelder fremtiden for dem som sitter på skolebenken. I klassene må innfødte svenske elever krype sammen og gjøre seg minst mulige. De må tåle trakassering og hån fra de ikke-svenske unge muslimske elever, og: flere lærere er “med” på det.
  EU og Obama rustet ned Vesten militært, samtidig som de intervenerte i muslimske land som var preget av konflikt, og på toppen av det hele “inviterte” de millioner av muslimer til Europa .
  Vesten er nå igjen i startfasen til en ny krig med islam etter en 300 hundre års pause. Meningsmålinger bekrefter at mange muslimer setter sin religiøse identitet og sharia over våre sekulære lover. Et stort mindretall forsvarer også bruk av vold for å forsvare islam. Også hellig krig- jihad – er definert som forsvar. Mot dette satser våre myndigheter på dialog.
  Islams interne konflikter bringer migranter og flyktninger med seg til Europa. Kurdere slåss mot tyrkere, sunnier mot sijaer, og muslimer mot kristne. Og Vestens “elite” har “oversett” det hele, og vi ser heller ingen tegn til at PK-eliten legger om kursen. Og vi naive nordmenn og stemmekveg har i år etter år har latt oss manipulere, og stemt på politikere som støtter en ekstrem ideologi – islam – som sto opp fra asken etter andre verdenskrig.
  Vesten er nå på vei inn i et helt ukjent farvann, og PK-eliten har ikke noe kart som stemmer med terrenget.
  Vi kan ikke skille mellom islam og islamisme. Hvis Muhammed – om han noensinne har eksistert – hadde vært pasifist, og hverken hadde ført kriger eller fordrevet folk fra hjemmene deres, ville jeg kanskje gå med på at IS misbruker Koranen. Hvis det hadde stått «elsk din fiende» eller «den som er uten synd, kan kaste den første steinen» i Koranen. Hvis den hadde hatt de ti bud, hvis den hadde hatt det gyldne budskap, hvis Koranen hadde inneholdt kjærlighet …
  Hvorfor snakker de PK om “mistolkning” av Koranen når det vitterlig finnes 206 passasjer i Koranen som forherliger krig og vold? I Koranen fins det 25 direkte drapsordrer som Allah meddeler de troende, som «drep dem» eller «hugg hodet av dem».
  Pkènes flørting og allianse med islam er et meget farlig spill. Ingen har større behov for Trump enn europeerne. Ingen har mer å tape på at fiendene klarer å nøytralisere Trump. Problemene som Trump har blinket ut:
  islam, innvandring, beskyttelse av nasjonen, konkurranseevne, og et helt annet syn på hvem som går først: landets egne borgere.
  Kunnskap er makt, heter et kjent ordspråk. Nå må Ola og Kari Dunk lese seg opp på innvandring og historie
  Vi skal være gjestfri mot folk i nød, ja, men ikke mot en organisert invasjon. Vi kan hjelpe på bortebane. Husk at radikal islam ikke er en religion, det er et politisk program som har som mål å skaffe seg hegemoni i religionens navn.
  Det undrer meg at Europeere som er så godt utdannet ikke ser at det som skjer kommer til å true levemåten vår. Det er som selvmord for vår sivilisasjon.

  Avslutningsvis viser jeg til dette, det bør UDI gjøre også:
  Asylrett og repatriering
  «En flyktning har krav på asyl. Dette er imidlertid pr. definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov.
  De to hovedbegrepene i flyktningeretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land. Etter annen verdenskrig returnerte store folkemasser til land de hadde måtte forlate i diktaturenes tid. Norske flyktninger kom eksempelvis hjem fra Sverige, Storbritannia og andre land. Repatriering er hovedløsningen for verdens flyktninger.»
  (Jurist og tidligere dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh, Hanne Sophie Greve)

 9. Erna,
  Det er ikke Folkeretten som som sikrer Norge eller det norske folk.

  Det er skremmende når vår fremste politiske representant ytrer en slik overbevisning og i tillegg legger den til grunn for Regjeringens politikk.

  Folkeretten gjelder for alle folk og alle nasjoner i verden. Men selv Statsministeren bør ha fått med seg de mange og sterke eksemplene på at Folkeretten i seg selv ikke gir noe som helst vern, beskyttelse eller garanti om vekst i velferd eller velstand.
  Tilfeldigheter, omstendigheter, geopolitisk spill og partiske økonomiske hensyn valser over Folkeretten støtt og stadig.

  Som borgere i et av verdens desidert rikeste land gremmes mange av oss over at vår politiske elite nekter kosekvent å innse og akseptere at Norge må betale en større andel for vårt eget forsvar og samtidig bære en større del av byrden til NATO-alliansen. Vi skammer oss over at Regjeringen og Stortinget forsømmer sin viktigste oppgave: Forsvaret av Norge og sikkerheten til det norske folk.

  Man burde som rikspolitiker ikke ha store problemer med å forstå hvor forferdelig og fortvilende det må være for regjeringene og nasjonalforsamlingene i de landene som maktregimene i Moskva har tvunget i kne med brutal militærmakt. Det er etterhvert blitt mange av dem. Og det er ingen tegn på at Moskva vil avstå fra slikt i fremtiden, heller tvert i mot.

  Den historiske godværsperioden øst-vest på 1990-tallet bør tilskrives en kombinasjonen av total økonomisk kollaps sammen med en alkoholisert og lett manipulerbar statsleder, Boris Jeltzin, hos vår nabo i øst. Man bør derfor ikke mimre for mye om den godværstiden og forvente liknende tilstander igjen.

  Enhver statsmakt som demonstrerer både evne og vilje til å krenke sine naboers frihet, selvstendighet, suverenitet og territorium bør håndteres med ildtang og holdes på betryggende avstand.

  Folk flest forstår dette. Det forventes at våre fremste tillitsvalgte forsøker å styre Norge deretter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *