Løsninger som binder landet sammen: Derfor satser vi så kraftig på samferdsel

fullsizerender-40

Å bygge landet for fremtiden. Det er det arbeidet med ny nasjonal transportplan handler om.

Norge er et land med lange avstander, høye fjell og dype daler.

Vi er også et land der det bor folk overalt, og der folk skaper verdier der de bor.

Det er disse verdiene vi lever av i dag.

Og vi skal leve av dem i fremtiden.

fullsizerender-41
For noen er fergeturen en kjærkommen anledning for å strekke litt på beina. For andre er den et hinder i hverdagen.

Jeg er mye på reise rundt i landet. Er det noe jeg får høre stort sett overalt – fra stort sett alle jeg snakker med, er det hvor viktig samferdsel er.

Om det er hos bonden i Folldal, på skipsverftet på Møre, fiskemottaket på Senja eller ingeniørkontoret i Sandvika, så har alle ett felles ønske:

Bedre fremkommelighet og trygg ferdsel for folk og varer.

Samferdsel har vært en av de viktigste sakene i denne perioden for Høyre, FrP, KrF og Venstre. Vi bygger landet. Vi har økt bevilgningene til vei og jernbane fra om lag 40 milliarder til over 60 milliarder siden vi overtok.

Det er store tall. Et løft på 50 prosent monner.

Én av hovedprioriteringene har vært å gjøre noe med forfallet på de veiene og jernbaneskinnene vi allerede har.

For første gang på tiår har forfallet blitt redusert. Fordi de fire partiene har prioritert det. 

Hele landet har nytt godt av den enorme satsningen. Veiene og jernbanen er i bedre stand nå enn ved regjeringsskiftet.

img_2514
Pressekonferanse om Nasjonal transportplan med Siv, Trine, Knut Arild og Ketil på Oslo S torsdag formiddag.

Denne uken har jeg, sammen med Siv, Knut Arild, Trine og Ketil presentert enigheten om en ramme for en ny nasjonal transportplan for Norge.

Enigheten er basert på vårt felles mål om å bygge landet.

Verdier må skapes før de kan deles, og verdiskapingen må stimuleres i hele landet. Da er samferdsel helt avgjørende. 

Nasjonal transportplan er den overordnede planen for hva vi skal bygge i Norge. Tidligere gjaldt den for 10 år om gangen, men er nå utvidet til 12 år, med en perspektivhorisont til 2050.

Det har vært viktig for samarbeidspartiene å se de lange linjene, og investere for fremtiden – ikke bare for nåsituasjonen.

Vi er enige om at det de neste 12 årene skal brukes om lag 1000 milliarder kroner på samferdsel – en billion kroner.

Det vil gi oss bedre veier, raskere jernbane, tryggere kyststripe, et godt tilbud i luftfarten og et mer tilgjengelige kollektivtilbud.

fullsizerender-42
I et land med så store avstander som Norge spiller luftfarten en viktig rolle.

Vi er ikke enige om alt ennå, men vi er enige om et overordnet nivå og om mange viktige satsinger.

Og så har vi allerede presentert noen enighetspunkter – blant annet:

  • Stad skipstunnel vil gi sikker ferdsel i én av de mest værharde skipsleiene i landet.
  • Flystripen i Bodø fornyes og flyttes for å gi mulighet til å bygge en helt ny bydel midt i fylkeshovedstaden i Nordland.
  • Etter over 100 år med planlegging kortes reisen Bergen-Oslo ned med én time når Ringeriksbanen står klar.
  • Det legges opp til tidenes satsing på jernbane som år for år vil forbedre tilbudet særlig på Østlandsområdet betydelig.
  • Trønder- og Meråkerbanen elektrifiseres slik at klimautslipp fra dieseltog kuttes og farten kan økes.

For å nevne noen eksempler …

Samferdselspolitikk handler ofte om store tall, brede veier og lange tunneler.

Samferdsel dreier seg imidlertid egentlig om hverdagen til hver og en av oss.

fullsizerender-43
God fremkommelighet over hele landet er avgjørende.

For en småbarnsfamilie som skal få hverdagslogistikken til å gå i hop, betyr hyppigere bussavganger at henting og levering går raskere og enklere. De får mer tid sammen, og mindre tid på farten.

Når en som har studert ute skal velge hvor man skal bosette seg i landet – for eksempel om man vil bli boende der man studerte eller velge å flytte hjem – kan nettopp samferdselsløsningene være avgjørende for om man får seg jobb i det området.

Gode veier, broer og tunneler knytter både folk og områder sammen. De gjør det mulig å bo et sted og jobbe et annet.

En prioritet for Høyre har vært å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, å gjøre hverdagen enklere for alle. Vi prioriterer de reisene folk tar hver dag og hver uke, over de reisene man tar et par ganger i året.

img_4914
I den nye transportplanen ligger et stort løft for jernbanen. Viktig også for å styrke og binde bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen.

For en bedrift betyr det at de får bedre tilgang på den kompetansen og arbeidskraften de trenger, fordi flere bor i pendleravstand og kan jobbe der.

En annen prioritet har vært å styrke trafikksikkerhet.

Å kjøre på veiene våre skal være sikkert, slik at man kommer seg raskt frem og trygt hjem. Møtefrie veier, styrket vedlikehold, en nyere kjøretøypark og effektive tiltak rettet mot målgrupper som er mer utsatt enn andre er viktig.

Heldigvis er dette prioriteringer som alle fire partier deler. Transportplanen er derfor full av tiltak for å understøtte det.

Den endelige planen kommer før påske. Det er mye å se frem til.

Vi skal bygge landet videre for fremtiden.