Ventetidene er redusert og færre står i behandlingskø

erna-solberg-i-drammen-foto-hans-kristian-thorbjornsen-2924-2
På besøk på Drammen sykehus for å få en innføring i det systematiske og gode arbeidet med å kutte ventetider. Imponerende innsats fra dyktige ansatte!

Dokumentasjonen er klar – med Høyre i regjering kuttes ventetiden.

For mange pasienter handler ikke ventetid bare om tiden som går fra besøket hos fastlegen til man får første hjelp på sykehuset.

Mange pasienter har behov for jevnlig hjelp i sykehuset. Noen har oppfølging som varer livet ut.

Da er det utrolig viktig at sykehuset holder avtalene. Pasientene skal få en tid for undersøkelse eller behandling som de kan stole på.

Helsedirektoratet la onsdag frem sin “Utredning av registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten”, som helse- og omsorgsminister Bent Høie bestilte i fjor.

Den grundige gjennomgangen av sykehusenes registrering viser at ventetiden er kuttet.

Direktoratet har basert seg på analyser av ordinære ventetidsmål, mål på pasientforløp og journalgjennomganger.

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden ved sykehusene under 65 dager.

I fjor visste de offisielle tallene at ventetiden var 60 dager. Resultatene kommer takket være en enorm innsats fra ansatte, men også en tydelig politisk prioritering og klare styringssignaler.

Måten vi måler ventetid på har vært brukt i flere år. Det er ikke grunn til å tro at det er større usikkerhet knyttet til måten vi måler på nå enn i 2012 eller tidligere år.

Likevel har Arbeiderpartiet prøvd å spre usikkerhet om ventetidstallene. De har snakket om såkalte “interne” ventelister og mistenkeliggjort tallene, nesten hver gang nye gode tall er blitt publisert.

Men Bent og regjeringen ville ikke ha noen tvil om dette, og derfor fikk Helsedirektoratet oppdraget om å undersøke registreringen nærmere.

Det har de altså nå gjort.

Konklusjonen deres er “at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned.”

Helsedirektoratets gjennomgang gir ikke grunnlag for påstander om at pasienter blir fjernet fra ventelisten uten at de får den hjelpen de har krav på.

Rapporten viser også at det er medisinskfaglig og teknologisk utvikling som fører at flere pasienter får frist til utredning i stedet for behandling.

Jeg tror vi alle kan være enige om at det ikke er noe stas å vente.

Hvis man er redd for å være alvorlig syk, skaper det utrygghet. Dersom man er sykmeldt og bare venter på en enkel operasjon, skaper det frustrasjon.

Nettopp derfor har Høyre i regjering satset på kortere ventetider fra dag én.

14318580757_afa54f7e31_o
Å kutte ventetider i helsetjenesten har vært en viktig prioritet for både Bent og meg.

Jeg forstår at det er frustrerende for Arbeiderpartiet å bli minnet på hvor høye ventetidene var, og hvor mange som sto i kø, da Jonas Gahr Støre var helseminister.

Da Høyre kom inn i regjeringslokalene var den gjennomsnittlige ventetiden på 73 dager. 280 000 mennesker stod i helsekø.

Frustrerende er det nok og fordi Jonas Gahr Støre argumenterte som om antallet som står i helsekø var en god nyhet fordi den kom av at vi kunne behandle flere.

Dagens regjering klarer både å redusere køene og ventetiden, og å behandle flere!

Som jeg har vært inne på, er det først og fremst de ansatte i helsetjenesten vi kan takke for dette.

Men de gode resultatene skyldes også nye løsninger. Styrkede pasientrettigheter og en regjering som lar alle gode krefter bidra.

Pakkeforløp er et eksempel på hvordan vi organiserer helsetjenesten annerledes.

Vi har innført 28 pakkeforløp for kreft. Pakkeforløpene gir pasientene en slags billett gjennom heletjenesten. Det betyr at din reiserute er klar. Du vet hva du skal gjennom, når og hvor.

77 prosent av alle kreftpasientene var i et pakkeforløp i fjor. Det gir pasientene og pårørende en bedre hverdag, større trygghet og raskere hjelp.

Likevel er det fortsatt for mange pasienter som venter alt for lenge på behandling.

Det skaper utrygghet for pasienter og pårørende.

Derfor skal vi fortsette å arbeide for å få ned ventetidene.

2 tanker om “Ventetidene er redusert og færre står i behandlingskø”

 1. Her er det mye å tak i og da vil jeg ta for meg følgende eksempler:

  1) En vesentlig årsak til at mange står på venteliste skyldes at mange uteblir fra oppsatt time uten å gi beskjed.
  På landsbasis dreier det seg om cirka 90 000 pasienter, staten betaler 1500 kroner pr pasient.
  Når man uteblir slik er det et team som står uvirksom en halv dag for man klarer ikke å få tak i en pasient sånn uten videre.

  2) Selv om Helsedirektoratet sier at ventelistene er det viktig å huske at ventetiden regnes fra når du som pasient får brev fra behandlende institusjon så når ventetidene går ned er nok det fordi det tar lengre tid før man får brev.

  3) Det arbeiderpartiet sier om overføringer er ikke noe dem finner på.
  Tidligere i år var jeg hos fastlegen min får å få henvisning til nevrografiundersøkelse som beboer i Ski trodde jeg at jeg måtte reise til sentralsykehuset i Akershus (SIA) men det viser seg at jeg skal møte hos Nevrolab i Oslo og jeg fikk vite at dette var fordi det er veldig lang ventetid, jeg stusset ved det nettopp fordi jeg hadde hørt at ventetiden var gått ned men da fikk jeg vite av min fastlege at det foregår interne overføringer, det samme skjer også ved hjerteoperasjoner hvor for eksempel Feiringklinikken tar pasienter fra Rikshospitalet noe som henger sammen med at Rikshospitalet har fire måneders ventetid mens Feiringklinikken har fire ukers ventetid.

  Jeg antar at Helsedirektoratet har en del generell kunnskap mens detaljkunnskapen trolig er fordelt mellom fastlege og sykehus.

 2. Ventiden går ned, sier du. Da lurer jeg på hvilke diagnoser dette dreier seg om. Når det gjelder diagnoser innen en av de største gruppene som er årsak til uførhet i Norge, nemlig psykiske lidelser, så er man ofte ikke på en venteliste overhodet av den enkle grunn at man ikke får tilbud om behandling. Jeg ser igjen og igjen et helsevesen som ikke har kunnskap nok om psykiske lidelser. Fastleger som bare skriver ut noen enkle piller i år etter år, uten engang å evauelere virkningen, uten å sørge for en skikkelig utredning. Pasienter som går i år etter år og hangler, delvis sykemeldt, men ikke blir bedre da det ikke blir gitt noe tilbud. Mange fastleger henviser ikke pasienter videre til psykolog. Dette er noe pasienten må ordne med selv. Men en som er psykisk syk, klarer ofte ikke ta tak i dette, spesielt når man som hovedregel ikke engang får et svar fra mange av de psykologene man sender et søknadsbrev til. Det finnes lyspunkter i psykiatrien i Norge. Men altfor stor del av den holder ikke faglig mål. En stor gruppe mennesker i Norge går uten rett behandling. De står ikke engang på venteliste til noe annet. Hva tenker du gjøre med dette, Erna?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *