Flere jobber og færre arbeidsledige

«Sysselsettingsveksten i Norge er på vei oppover og grunnen til at ledigheten faller er at det blir skapt flere jobber». Ordene tilhører Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank.

Han sier dette i en interessant artikkel i Dagens Næringsliv, som peker på at det er ulike tall om hvorvidt sysselsettingen øker eller ikke.

Sjeføkonomens poeng er at ettersom vi også ser at veksten i økonomien øker, signaler fra ledende arbeidsmarkedsindikatorer peker på økt sysselsetting (her viser han til Regionalt nettverk, Konjunkturbarometeret til SR Bank, i PMI, Manpowers arbeidsmarkedsbarometer og NHOs økonomibarometer), at det er flere ledige stillinger utlyst, at antallet varsler om permitteringer og oppsigelser er halvert – så peker det i sum mot at sysselsettingen øker.

Det bør alle kunne glede seg over. Selv om det ikke passer inn i alles valgkampretorikk.

Vi politikere har et ansvar for å ikke være så selektive bruken av fakta at vi ender opp med å snakke mot bedre vitende. Hvis valgkampretorikken ikke lenger passer med virkeligheten, så er det valgkampretorikken som må justeres – virkeligheten må ikke forvrenges til å passe inn i valgkampretorikken. Det vil bare skape politikerforakt.