Færre på Nav med krav

 

«Opp om morran – og ut i jobb» er et prosjekt i regi av NAV Rælingen. I gårsdagens utgave av Dagbladet kan vi lese historien om hvordan det gjorde at den 31 år gamle tobarnsfaren Lars Erik Østli gikk fra å være arbeidsledig sosialhjelpsmottager til lagersjef hos Jysk på Lillestrøm.

Regjeringen har innført aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottagere under 30 år. Det gjør vi fordi vi mener at å stille krav er å bry seg og å ha tro på folk. Vi kan ikke gi opp unge mennesker som har falt utenfor arbeidslivet.

Aktivitetsplikten fungerer slik at de som søker om sosialstønad må være med på aktiviteter som har som mål å skaffe dem jobb, eller få kutt i stønadene. Det kan gjøres unntak for dem som er ute av stand til å være i aktivitet.

Samtidig som det stilles strengere krav, har man også rett på tettere oppfølging og mer tilrettelegging, for å komme seg i arbeid.

Et gledelig funn fra ny forskning er at de som er med i slike ordninger og finner seg arbeid opplever å tjene mer enn på sosialstønad.

Arbeiderpartiet vil reversere aktivitetsplikten. Det mener jeg er et helt galt signal å sende landets unge. Høyre vil kjempe for arbeidslinja.

Vi har mange eksempler på at aktivitetsplikten virker, du kan lese et lite knippe av dem her: