Trygghet for pensjonistene

Pensjonister skal ha trygghet for økonomien sin. Derfor har vi brukt nærmere 7 milliarder på å bedre økonomien deres. Flere av forslagene har Arbeiderpartiet tidligere stemt i mot.

I dag har Arbeiderpartiet foreslått å endre måten man regulerer pensjonene på. Forslaget betyr at man regulerer pensjonene med halvparten av reallønnsutviklingen. Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system.

Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister. Jeg er åpen for forslaget, men jeg er i mot en endring som gir pensjonistene mindre enn dagens system.

Vi vet at forslaget til Støre er den samme modellen som Stoltenberg avviste da de la frem pensjonsforliket i 2008. Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon.

Hvis vi skal lytte til de siste og beste prognosene fra Norges Banks vil dette forslaget kunne gi pensjonistene marginalt bedre regulering i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020. Hvis dette er tilfelle vil pensjonistene komme dårligere ut de neste årene.

Vi har de siste årene gitt betydelig skattelette til pensjonistene. Økt grunnpensjon for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Til sammen har vi gjennomført tiltak for pensjonistene som til sammen beløper seg til nærmere 7 milliarder kroner. Det har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen.

Støre forteller ikke at han vil øke skattene for 210.000 pensjonister med sitt valgløfte om å øke de totale skattene med 15 milliarder kroner. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skatt/210-000-norske-pensjonister-rammes-av-stoeres-skatteplan/a/23911080/

Dette har vi gjort for å bedre pensjonistenes økonomi:
• Regjeringen har økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister. Økningen var på om lag 4 000 kroner pr pensjonist. Det vil si 8 000 kroner pr pensjonistpar.

• Gjennom budsjettavtalene med Venstre og Kristelig Folkeparti er også ensliges minstepensjoner økt med 4 000 kroner fra 1. september 2016. Det er besluttet en ytterligere økning på 4 000 kroner i ensliges minstepensjoner fra 1. september 2017.

• I tillegg har pensjonistene fått betydelig skattelette. Samlet skattelette i perioden 2014 til 2016 var på om lag 2,5 milliarder kroner for alderspensjonistene. Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr pensjonist. I revidert nasjonalbudsjett bestemte regjeringen å gi ytterligere 840 millioner i skattelette.

• Disse tiltakene – til sammen nærmere 7 milliarder kroner – har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen.

 

37 tanker om “Trygghet for pensjonistene”

 1. Så da er pensjonistene nok engang gode å ha som valgflesk, som hodepute til de folkevalgte, før valget? Men problemet er bare det at dere prater tull i kjeften på hverandre, og dere vet det utmerket godt selv. Kom med EN konkret ting dere har gjort for de fattige og de pensjonerte i dette landet?

  Ja, jeg sier det samme til både KrF, FrP, SV, V og ikke minst Arbeiderpartiet, for de er snyltere de også, på bekostning av mange vanskeligstilte fattige og pensjonerte i dette landet. Det skulle vel være unødvendig å be dere om å skamme dere, men jeg gjør det likevel. 🙁

  1. Her har statsministeren nevnt ikke bare en, men mange konkrete ting. Hva er det som er bare tullprat?? Er det feil det hun skriver? Kom med noe konkret istedenfor bare karakteristikker og skjellsord! Men Støres utspill i dag, DET er valgflesk!

   1. Vi har brukt nærmer 7 milliarder for å bedre pensjonistenes økonomi sier hun. Hvem er vi? Jeg trodde at pensjonen var opparbeidet rettighet etter over 40 år i arbeidslivet. Ikke bare underreguleres pensjonen slik at pensjonistene taper kjøpekraft, men i tillegg er pensjonstrekket de senere årene økt fra 3,8% til 5,1% i dag. Enslike minstepensjonister må snu på kronene for å få endene til å møtes.

   1. Disse grafene er null verdt for oss som opplever hverdagen med en promille av din inntekt Erna, og det vet du inderlig godt selv. Vi har ingen grunn til å tro på disse påstandene heller, ikke engang om de dokumenteres, det vet vi av erfaringer fra tidligere avsløringer innen politiske tall-triks. Realisme er et tvetydig emne, for på den ene siden kan du påstå at mine politiske ideer og egenskaper ikke er realistiske, og på den annen side kan ikke du heller sette deg inn i realistiske forhold mange hundre tusener i Norge sliter seg gjennom, i sin hverdag. Idealisme er intet annet enn en god porsjon med gode ideer og gjennomførbarhet i form av tro på egne produkter, i bunn og grunn.

   2. Hva med uføretrygdede. Ingen ting bare fått lov til å betale vanlig skatt. Særfradrag borte fysioterapi borte osv.osv.

   3. Hei Tillegget vi fikk utbetalt i år var på 75 kr I md.I tillegg har vi eiendomskatten som overgår alt med flere tusen I året.Ta vekk eiendomskatten som kommunen har innført som gir pensjonister en stor ekstraskatt fordi di må kjøpe lettstelte leiligheter for å klare seg I eget hjem.Er en uheldig å ha ei hytte blir du pålagt skatt I Tusen kr klassen.Grrit for di som har jobb men for en pensjonist med pensjon på ca300 Tusen er dette urettferdig.De rike blir rikere og pensjonistene tape og de unge nyetablerte

  2. I år er igjen pensjonene underregulert. Derfor kommer vi ikke til å passe barnebarn når skolen og SFO holder stengt. Foreldrene må da sykmelde seg for å se etter barna selv. Regjeringen bør regne på hva dette koster næringsliv og stat. Velbekomme!

  3. Hei,

   Det er mye engasjement i kommentarfeltet her, og det er bra. Jeg rekker ikke svare hver enkelt, men la meg prøve å forklare litt mer:

   Det som til syvende og sist betyr noe for de pensjonistene som engasjerer seg, er hvor mye penger de sitter igjen med. Det påvirkes av flere forhold, men særlig av hvilken pensjon man starter med, reguleringen av pensjon fra år til år og hva man betaler i skatter og avgifter.

   La oss ta den årlige reguleringen først. Arbeiderpartiets forslag innebærer ikke at pensjonister får høyere pensjoner over tid. Jeg har stor forståelse for at det virker forlokkende når Ap lover mer penger neste år med sitt forslag. Men etter den søte kløe, kommer den sure svie. Hvis man endrer måten pensjonen beregnes på, blir det mindre penger enn med dagens system i 2019 og 2020, hvis vi legger Norges banks prognoser til grunn.

   Det er også verdt å trekke frem at vi har styrket pensjonistenes økonomi på andre måter. Blant annet har vi økt grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister. Enslige minstepensjonister har fått 4000 kroner mer i året, og vil få ytterligere 4000 kroner mer årlig fra 1.september i år.

   I tillegg påvirker skatter og avgifter hva man til syvende og sist sitter igjen. Nettopp fordi vi har sett at pensjonistene de siste årene har mistet kjøpekraft, har vi vært opptatt av pensjonistenes situasjon. Senest i årets reviderte budsjett lagt inn 840 millioner i ekstra skattelette til pensjonister. Arbeiderpartiet har et forslag til skatte- og avgiftsopplegg som gjør at mange pensjonister vil sitte igjen med mindre enn i dag etter at økte skatter og avgifter er innført.

   Vi har altså vurdert Aps forslag flere ganger, og jeg avviser det ikke blankt, men foreløpig tyder det meste på at ulempene er større enn fordelene.

   1. Få bort den urettferdige underreguleringen på 0,7 prosent. Selv om mange av oss har bra økonomi, så har vi større utgifter til tannlege, medisiner og hjelpemidler som ikke er på blå resept. Vi har kanskje vanskeligstilte familie-medlemmer vi må hjelpe i tillegg.

   2. Har full forståelse for at du ikke rekker å svare alle, det går helt greit.

    Jeg er egentlig ikke interessert i hva Arbeiderpartiet profilerer i sin propaganda, de har hatt sine muligheter til å bedre de fattiges vilkår, og den har de misbrukt.

    Nå har imidlertid dere sittet med makten i nærmere fire år, ved hjelp av blant annet min stemme. Dere har også sviktet de fattige i Norge, det er hevet over all tvil. Ja, jeg innrømmer gjerne at dere har vært den mest effektive regjeringen på mange, mange år, det skal dere ha. Men innsatsen for de fattige i Norge har dessverre uteblitt. Og at jeg bruker ordet fattig fremfor pensjonist, tror jeg du vet hvorfor, for det er en og samme ting i bunn og grunn. I alle fall pr dags dato.

    Når det er sagt, så håper jeg virkelig dere skjønner alvoret i den situasjonen som er i ferd med å tilspisse seg i samfunnet vårt, hvor de rike fortsatt får mer å rutle med i et favoriserende system, og de fattige mindre. Jeg er i den forbindelse svært nyskjerrig på hvilke argumenter du egentlig har for at mennesker i utgangspunktet skal tjene ulikt og opparbeide ulike pensjonspoeng, fordi jeg selv ikke synes det lenger kan forsvares at vaskehjelpen som sørger for god hygiene, eller at sykepleieren som sørger for trygghet og omsorg, skal anses som underutdannede og mindre fortjent en god lønn. For det lukter gammel overtro sammenblandet med en stor porsjon misforståelser om hva felleskap og samfunnsverdier egentlig går ut på, slik jeg ser det. Er det mulig å få et grunnleggende synspunkt fra deg på dette, uten at det innbefatter andre partiers udugelighet?

 2. Hva gjør du med dette Erna Solberg? – ER OPPARBEIDEDE PENSJONSRETTIGHETER TRYGGE I NORGE?
  Myndighetene har i lengre tid oppfordret oss til aktiv å spare selv. Et lurt råd eller?

  Vi er 20 000 kunder som enten har spart penger av egen lomme eller spart sammen med vår tidligere arbeidsgiver. Vi tilhører kundene i Pensjonsforsikringsselskapet Silver. Selskapet ble satt under administrasjon av staten 17.februar 2017.

  Grunnen til at staten tok over var manglende egenkapital – noe som ble skapt gjennom innføringen av SOLVENS II. Dette regelverket skulle i utgangspunktet beskytte oss som kunder.

  Virkningen viser at vedtaket ikke beskytter oss kunder – I virkelighet blir vi frarøvet pensjon, kanskje så mye som opptil 50 % av pensjonen vår. Verst er det for dem som allerede er under utbetaling!
  I tillegg til kun å få 50% av sin rettmessige pensjon utbetalt, har de også fått beskjed om at disse pengene vil kunne kreves tilbake av Administrasjonsstyret for Silver, dersom det skulle vise seg at deres beregninger rundt et konstruert, fremtid tap skulle kreve dette. De har levd i denne uvissheten siden februar.

  I går fikk jeg en mail av en fortvilet pensjonist med utbetaling fra Silver: Beklager at jeg skriver PM til deg, men for meg så framstår du som en som har god greie på pensjoner ol noe jeg overhodet ikke har. Innfløkte saker!!! Jeg mottar nå 50% utbetalinger og har flere år enda til min alderspensjon skal utbetales. Det sier seg selv at når fripolisen min, som er nesten hele mitt livsgrunnlag, er halvert, så sliter jeg litt. Jeg har en liten deltidsstilling som jeg sper på med. Må jeg få spørre deg til råds?

  Jeg har dessverre ingen gode råd å gi. Jeg har egentlig ikke så god greie på pensjon – men jeg kan noe om jus. Og det som vi kunder i Silver Pensjonsforsikring nå opplever er ikke RETTFERDIG, det strider dessuten mot Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Jeg kan vanskelig tro at Stortinget og Regjeringen har ment å frata 6- 8000 tusen pensjonssparere og pensjonister mellom 1,5 – 3 milliarder kroner, som i neste omgang skal omfordeles på de resterende kunder og framtidige pensjonister?

  Kan du og jeg stole på at vi får tilbake det vi sparer?
  Pensjon er et helt sentralt element når det gjelder å sikre en trygg alderdom, og det må være trygghet og forutsigbarhet for alle typer pensjonssparing. Fortvilte Silverkunder henvender seg til meg og forteller at de alltid har trodd at pensjonssparepengene var trygge i Norge. Kundene er ikke aksjespekulanter, men Kari og Ola Hvermandsen som har lyttet til politikere og Finansnæringens råd om å spare til alderdommen.

  Myndighetene har et særskilt ansvar. Et plutselig kutt i pensjoner vil gi en vanskeligere økonomisk alderdom, og er ikke forenelig med den langsiktighet og forutsigbarhet som vi ønsker for pensjonsrettighetene. Vi som er kunder i Silver opplever at myndighetenes inngripen er det som fratar oss pensjon! Er Stortinget klar over konsekvensene for Silverkundene ved innføringen av Solvens II? Hvorfor har Stortinget fulgt opp på et EU regelverk som svært få EU land har innført, og hvorfor får ikke Silver dispensasjon som rene fripoliseselskaper i EU land?

  Hvordan skal vi som forsøker å spare til en framtidig pensjon kunne stole på avtaler og kontrakter som vi langsiktig inngår?
  HVA VIL DERE I POLITISKE PARTIER BIDRA MED FOR AT PENSJONENE VÅR SKAL VÆRE TRYGGE?
  OG HVA MED OSS SOM OPPLEVER Å BLI RANET FOR VÅR PENSJON?

 3. Hei Erna! Dere politikere snakker så mye om å hjelpe pensjonister,skattelette og økt kjøpekraft. Har du sett på hvordan arbeidsledige har det? Ikke har vi fått skattelette og ingen økning i dagpenger,tvert imot. I dagens vanskelige situasjon i arbeidsmarkedet er vi mange godt voksne som har gått veldig lenge ledig,for min egen del nærmer det seg to år på dagpenger som er mærmest “sveltihel”. Etter to år mister man støtten og da er det over på å stå med lua i hånda og be om sosialstønad. Kan du i det hele tatt forstå hvor nedverdigende det er i en alder av 57 år å vite at man ikke er interessant i arbeidsmarkedet,kvitte seg med alt som er salgbart og så leve på sosialstønad? Det er ikke bare pensjonister som sliter her i landet,tror faktisk at abeidsledige har det like ille om ikke til tider verre. Dere har i siste stortingsperiode bevilget mange millioner for å få unge og innvandrere ut i jobb,hva med oss som er godt voksne? Og hva med å gjøre noe med dagpengene sånn at de går an å leve et verdig liv av de? Hadde vært moro å høre dine og partiets tanker og planer for dette.

 4. Og hva hindrer deg i å kombinere Arbeiderpartiets forslag med å opprettholde dagens ordning ved reallønnsvekst over 1,5 %? Da blir de urimeligheter som pensjonister reagerer på redusert mer enn det Arbeiderpartiet tar til orde for i dag samtidig som pensjonsreformen ikke rokkes. Frp vil jo helst at reguleringen skal følge lønnsutviklingen i arbeidslivet, noe de fleste pensjonister mener er mest rettferdig.

 5. Det var AP som kom med forslaget til pensjonsreformen og det ble flertall i stortinget for reformen unntatt FRP som ikke ville stemme for dette. Dette medførte at vi pensjonistene ikke bare kom i null, men vi kom i minus slik at vi får mindre og leve av for hvert år. Hvem andre i dette samfunnet hadde godtatt dette? Hvem bryr seg vel om vi pensjonistene skulle streike? Nå er det formannen i LO som har fått jobben som formann i pensjonistforbundet. Han har utalt at han skal arbeidet med dette, men hvordan vil han forklare at han stemte for forslaget da dette ble tatt opp i stortinget. Jeg må innrømme at jeg ikke stoler på han for Dem som stemte for dette den gangen skulle skamme seg

 6. Hvilken trygghet gir du når Solvens II skal redusere den pensjonen alle privatansatte har opptjent gjennom mange år i det Private arbeidslivet. Vi i Silver har fått beslaglagt halvparten av de månedlige utbetalingene.

 7. Noe som ville gjøre det bedre for de svakeste pensjonistgrupper ville vært fjerning av egenandel til alle typer helsetjenester.

 8. PENSJONSFOND, ÅRLIG UTBETALING, 130 000 FRIPOLISER I ALLE LIVSELSKAPER, MEN SÆRLIG SILVER.

  Her er noen spørsmål jeg regner med at Finansbyråkratenes forkjempere kan svare på. En annen sak er at svarene burde ha vært diskutert og utredet i Prop 18 L, altså et Regjeringsansvar før lovendringen, som tillot Finanstilsynet å sette Silver under Offentlig administrasjon.
  1. Hvorfor fulgte ikke Regjeringen sin egen Utredningsinstruks.
  2. Hvorfor har de ikke omtalt Banklovkommisjonens utredning og fastslåing av at Privat oppspart pensjonskapital er vernet av Grunnlovens §§ 97 og 105.
  3. Hvorfor har det ikke blitt vurder hvordan lovendringen IKKE harmonerer med Rettferdighetsprinsippene i Den Europeiske Menneskerettskommisjonen og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?
  4. Hvorfor er Solvens II innført som krav til fondsoppbygging av Pensjonskapital? Resten av Europa (EU) har sagt at Solvens II er uegnet for Pensjonskapital.
  5. Hvorfor har resten av Europa innført solvenskrav etter et annet direktiv, kalt IORP. (etter dette direktivet er så vidt jeg har oppfattet, SILVER både solvent og likvid.)
  6. Hvorfor er det ikke vurdert at Livsforsikringsselskapene kan legge Pensjonskapital i et eget avdelings-regnskap etter solvenskrav basert på Direktivet for Pensjonskapital, IORP?
  7. Loven foreskriver likhetsbehandling. Hvordan er det å bli behandlet likt at en som har spart kr 100 000,- får ved 30 % ekspropriasjon et tap på 30 000,-. En som har spart gjennom et lang arbeidsforhold i det private, pensjonskapital pålydende 3,0 mill. Denne vil tape kr 1,0 mill. Er dette likhet?
  8. Hvorfor har Norge vedtatt ekstremt lav renteprofil i 50 år, mens resten av Europa har vedtatt 25 år?
  9. Hvorfor kan Oljefondet og Folketrygdfondet spare i aksjer og få verdsatt sine fond til markedsprisen, mens Fripoliser skal verdsettes til tilnærmet null i rente. Dette blir som om Aass Bryggeri ble pålagt å verdsette sitt ferdige øl til innkjøpsprisen på vann, gjær og malt. Og Carlsberg kan fortsette å verdsette varelageret av øl til markedspris som REMA vil betale.
  10. I flere artikler i Dagens Næringsliv på begynnelsen av dette århundre fastslo DN at de store Livselskapene tok av fondsreservene til pensjonskapital og antagelig utbetalte dette som utbytte. Se artikkel i DN den 20. september 2004. De få som oppdaget dette fikk til dels store beløp tilbakeført til sine pensjonsfond. Innføringen av Solvens II skader alle også de i de store selskapene som «har klart seg». Det er antatt at Silver har 3 % av Fripolisene. Hvis % andelen av pensjonister under utbetaling er like stor i de andre selskapene som i Silver; så er det mange som får til dels betydelig reduksjon (646 700 norske Fripoliser utgjør de resterende 97%) ifølge oppgitte tall. Hvis f.eks.20% er under utbetaling, slik som tilfelle er i Silver, da utgjør dette ca. 130 000 pensjonister under utbetaling. Disse får betydelig lavere pensjon årlig fordi Norge har vedtatt en spekulativ lav rente på pensjonsfondene. Hvilken Statspensjonist har opplevd det samme? – å få redusert sin pensjon med 50 % som vi har fått fra Silver fra mars måned. Statspensjonistene har i liten grad spart selv i motsetning til alle oss i Silver. Samtidig har det årlige beløpet ifølge kontoutskrift ikke blitt regulert opp med den garanterte 3 – 4 % ifølge sparekontrakten. Det årlige beløpt til utbetaling er i praksis det samme i 2017 som i 2008.
  11. Det at Private pensjonister får sine pensjoner redusert; Er ikke dette også brudd på likestillingsloven i forhold til Stats – og kommuneansatte pensjonister?
  Dette er 11 + spørsmål, som burde ha vært besvart med Regjeringen i førersetet, før lovendringen som utløste Silvers U.O.A., ble vedtatt 10. februar og frarøvet kundene deres oppsparte pensjon.

 9. Stortinget har behandlet pensjonistene veldig dårlig de siste årene !! Erna Solberg klarer ikke å bortforklare det faktum !! Politikerne gir seg selv en økning på over 20.000 pr. år. Det er ikke noe rart at forakten for politikerne øker. Vi er over 720.000 alderspensjonister i dag. Jeg vil oppfordre alle disse til å IKKE stemme på NOE parti til høsten !! De politikerne som lover en forbedring, kommer allikevel i mindretall, så å love en forbedring er bare løgn !!!

 10. Erna viser til skattelette og andre tiltak som de har innført. Da minstepensjonistene skulle få et løft i 2008, reduserte hun pensjonene til de pensjonistene som hadde opparbeidet de beste pensjonene. Vi pensjonister er ikke interessert i de tiltakene som settes ut i livet. Vi vil ha pensjon som vi har betalt i yrkesaktiv periode – i tråde med forutsetningene fra 1967. Hvert år trekkes 0,75 prosent av pensjonen. Det akkumuleres slik at vi i 2017 får 20 000 mindre enn det vi ville fått uten fradraget. Og det blir verre for hvert år. På 7 år har vi mistet kr 100 000. Vi ønsker samme regulering av pensjonene som lønnsutviklingen. Alle særordninger er tull. Innbetalingene vi gjorde som yrkesaktive havnet i Folketrygdfondet som i dag er på 200 milliarder er pensjonistenes penger. Hvis innbetaling til framtidig pensjon for dagens yrkesaktive, bør de betale 0,1 prosent mere til folketrygden – eller 35 – 40 kroner per måned. Det gir like mye til statskassen som staten trenger for å fjerne indekseringen.

Legg igjen en kommentar til Aina Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *