Et spørsmål om liv eller død

«Hadde jeg ikke hatt friheten til fritt å velge behandling, hadde jeg ikke stått her i dag. For meg har det vært et spørsmål om liv eller død». Ordene tilhører 33 år gamle Tonje Karna Finsås. I 22 år har hun slitt med alvorlig psykisk sykdom. Takket være fritt behandlingsvalg kunne hun, på det offentliges regning, velge seg til den private klinikken Hurdal Recoverysenter for to år siden. Det har gitt resultater.

Før Tonje kom til Hurdal trodde hun at hun skulle være ufør hele livet, nå er målet hennes å komme seg ut i jobb. På Hurdal har de en type behandling som er annerledes enn den Tonje har møtt i det offentlige, og den behandlingen virker for henne.

Høyre vil at de svakeste i vårt samfunn skal ha mer makt og kontroll over eget liv, også når de skal få hjelp i helsevesenet. Vi må ikke være så arrogante at vi tror mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser er ute av stand til å ta gode valg på vegne av seg selv. Tvert imot mener jeg at vi vil oppnå bedre resultater hvis vi lytter mer til dem, deres behov og ønsker når det kommer til hva slags behandling de mener vil virke best.

En viktig del av å skape pasientens helsetjeneste er derfor at vi fortsetter å styrke rettighetene å velge mer selv, og at det offentlige selvsagt tar regningen. Det gjør vi med fritt behandlingsvalg.

En viktig grunn til at Tonje valgte behandlingen ved Hurdal var ønsket om å kutte ned på medikamentbruken. Det har hun fått til. Før behandlingen startet sa Tonje følgende: «Ved å ta vekk medisinene håper jeg å kunne begynne å leve igjen. Jeg drømmer om alt som alle andre drømmer om, starte familie og få meg jobb. Men det er umulig med alle medisinene og diagnosene.» Mitt håp er at Tonje får drømmen oppfylt.

Historier som Tonjes burde gjøre inntrykk på alle. Jeg blir i hvert fall berørt når jeg får så konkrete og håndfaste eksempler på at politikken virkelig utgjør en avgjørende forskjell i folks liv. Det gjør meg bare mer fast bestemt på at valgfrihet og selvråderett over eget liv er en av de viktigste verdiene vi kan kjempe for i politikken.

Hvor viktig muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro på er for disse pasientgruppene prøvde jeg å formidle til Jonas Gahr Støre i en debatt på VG-TV nylig.

Jonas virket verken villig til å lytte eller til å prøve å forstå. I stedet har partiet hans lovet å reversere fritt behandlingsvalg som noe av det første Arbeiderpartiet gjør hvis de kommer i regjering. Det syns jeg ikke de bør få muligheten til.