Bygger sykehjemsplasser som aldri før

Tilskudd til sykehjemsplasser. 2008 - 2017.

I gårsdagens Aftenposten var det oppslag om at det er bygd få sykehjemsplasser frem til nå. Det viser med all klarhet at det var helt nødvendig med et taktskifte i å ruste opp og bygge sykehjemsplasser og andre plasser med heldøgns pleie og omsorg. Vi er på rett vei, og de neste årene vil det komme rekordmange nye sykehjemsplasser. Bare i 2017-2019 planlegges det for bygging og modernisering av 10.000 sykehjemsplasser.

Det tar tid fra pengene bevilges til sykehjemsplasser og ande plasser med heldøgns pleie org omsorg, står klar. Kommunene må planlegge, regulere, bygge, innrede osv. Normalt tar det 3-5 år fra tilskuddet innvilges til den står klar. Med andre ord viser Aftenpostens oversikt konsekvensene av politikken frem til 2013, altså regjeringsskiftet.

Jeg skulle selvsagt gjerne sett at når vi bevilget penger i 2014, så ble det bygget sykehjemsplasser i 2015. Samtidig forstår jeg at kommunene ikke kan bygge et sykehjem på ett år. Av og til tar ting litt tid. Men effekten av regjeringens politikk er at det de neste årene vil komme rekordmange nye sykehjemsplasser.

Vi har gjort særlig to viktige grep for å få bygget og rehabilitert mer. For det første har vi økt statens andel fra 35 til 50 % når man bygger og rehabiliterer sykehjemsplasser. For det andre har vi endret investeringsordningen, slik at kommunene fra 2021 må bygge flere sykehjemsplasser for å få tilskudd, ikke bare pusse opp gamle sykehjemsplasser.

At det virker mener jeg er klart. Den 25. august var «Bygger sykehjemsplasser som aldri før» overskriften i Kommunal Rapport. Det baserer de på en undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund som viser at kommunene planlegger å bygge og modernisere 10.000 sykehjemsplasser i 2017-2019.

Fremover vil det bygges tre ganger så mange nye sykehjemsplasser årlig som under forrige regjering. Bare i år er det bevilget over 5 milliarder i tilskudd til nye sykehjemsplasser. Det tilsvarer 3100 plasser. I 2013 ble det gitt tilskudd til 1750 plasser.

I tillegg har vi også gjort to andre viktige endringer. Vi har innført rett til sykehjemsplass og vi har vedtatt at kommunene skal føre ventelister over pasientene som står i kø for sykehjemsplass. Dette styrker både de eldres rettigheter, og gjør at kommunene blir bedre i stand til å vurdere hvilke behov som må innfris.

Høyre vil at våre eldre skal være trygge på at de får en sykehjemsplass i årene fremover.