En takk til deg som stemte Høyre

Kjære deg som stemte på Høyre ved årets valg. Tusen takk. Den tilbakemeldingen varmer, og gjør meg som partileder stolt.

Nå har jeg vært statsminister i fire år. Vi har opplevd det mest alvorlige fallet i olje- og gassprisene på 30 år. Det har skapt utfordringer. Men nå ser vi at ansvarlig økonomisk politikk, nye ideer og bedre løsninger i offentlig sektor har tatt oss over den verste kneika. Vi har vist at vi kan levere resultater og har hatt tro på politikken vår.

Jeg er motivert for fire nye år med politikk som skal gjøre det enda bedre for hver og en av oss å bo i Norge. Politikk som ser muligheter, ikke begrensninger. Til deg som stemte Høyre. Dette er noe av det vi skal jobbe for:

Pasientenes helsetjeneste

Jeg vil stå på videre for at vi skal ha fritt behandlingsvalg, som gir noen av de svakeste i vårt samfunn større makt og innflytelse i sin kamp mot rusmisbruk og psykiske lidelser. For Tonje Karna Finsås (33) var dette tilbudet et spørsmål om liv og død.

Vi har sett at det å organisere kreftbehandlingen annerledes, med en tydelig plan og én kontaktperson har vært en stor suksess. Mie var så fornøyd med “pakkeforløp for kreft” at hun kjøpte musserende til kirurgen. – Legene og sykepleier har hele tiden fortalt meg hva som kommer til å skje, og det har gjort meg så trygg som det er mulig å være i en slik situasjon, sa hun til Aftenposten i 2015.

Nå vil vi lage “pakkeforløp” på flere områder, som innen psykisk helse og rus. Det sosiale sikkerhetsnettet vårt skal bli bedre til å ta vare på dem som trenger det aller mest, ung som gammel. Helsekøene skal videre ned, og du skal få raskere behandling. Helsetjenesten skal sette mennesket foran systemet.

Eldre

Vi får stadig en befolkning med flere eldre. Høyre kommer til å jobbe videre med kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet». Dette er en litt annerledes reform, hvor vi samler gode og kreative løsninger i eldreomsorgen rundt i landet og setter dem i system. Et eksempel er det vi i felleskap har fått til på flere sykehjem nå: Flytte middagen til middagstid. Sykepleier Mohsen Jamei ved Bjørkelia bokollektiv hadde ideen.

Nå melder stadig flere sykehjem at de eldre spiser mer, sover bedre og tar mindre medisiner etter at dette grepet ble tatt. Dette er et godt eksempel på en ny idé som ble en bedre løsning. Slike løsninger er gode og koster ingenting. Målet med reformen er å sikre at eldre kan mestre sin egen hverdag, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Vi kommer til å se på mat, aktivitet, medisinbruk, og sammenheng i omsorgen.

Flere jobber

Høyre skal legge til rette for at det skapes flere jobber i privat sektor. Vi trenger flere som bidrar inn i statsbudsjettet, ikke flere som skal leve av statsbudsjettet. Mer inn i felleskassen gir oss mulighet til å bruker mer penger på velferd til dem som trenger det aller mest.

Transport

Vi har lagt frem en transportplan for fremtidens Norge som vi skal følge opp. Det vil gi mer vei og bane i hele Norge.

Tidlig innsats

Alle barn skal glede seg til å gå på skolen fordi trivsel er en forutsetning for mestring. Vi skal gjøre mer av det vi vet virker i skolen for å forhindre at gutten på bakerste rad slutter å rekke opp hånden. De første skoleårene er avgjørende, og det er nettopp her vi skal sette inn de store ressursene den neste perioden. Vi skal sikre at alle skoler har en ekspert på tidlig lese- og skriveopplæring, spesialpedagogisk kompetanse og vri ressursene fra sent til tidlig i skoleløpet.

Inkludering

Inkludering av nye medborgere er avgjørende. Alle som bor i Norge må oppleve at vårt samfunn gir de som jobber og står på, mulighet til å lykkes. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at nye borgere kommer raskt i jobb, og ikke blir stående utenfor samfunnet. Derfor håper jeg flere arbeidsgivere tar min oppfordring om å gi noen med hull i CVen en ny sjanse. Jeg håper at vi alle i fellesskap også bidrar. Hils på en ny nabo, og ta imot flyktningene på en god måte.

Trygghet

Du og dine nærmeste skal kunne føle dere trygge i Norge. De siste årene har vi opplevd at terror og trusler har kommet tettere på. Forsvaret, politiet og beredskapen vår skal rustes opp og moderniseres. Vi er allerede godt i gang. Denne perioden skal vi blant annet ansette 1500 flere politifolk.

Klima

Vi har en viktig klima-agenda som skal gjennomføres, og vi vet at oljeinntektene kommer til å bli mindre. Løsningene skal vi finne sammen med mange flere, men vi har fått oppgaven om å lede dette arbeidet. Det skal vi levere på. Takk for at du stemte på Høyre.

Foto: NTB Scanpix/Heiko Junge