Arbeid gir bedre psykisk helse

I dag er verdensdagen for psykisk helse. Svært mange av oss opplever igjennom livet å få psykiske helseutfordringer. Noen med diagnoser som varer livet ut og som må mestres, behandles og medisineres. Andre skades i barndommen gjennom overgrep, mobbing og mishandling. Andre igjen møter motgang, i arbeids- eller privatlivet som tårner seg opp og er vanskelig å mestre.

Uansett årsak til og varigheten av utfordringer skal alle bli møtt av et bedre hjelpetilbud, behandlingstilbud og oppfølging. God psykisk helsehjelp dreier seg ikke bare om behandling, samtale og medisinering. Det dreier seg og om å få innhold i dagene, flytte fokus fra egne utfordringer til andre oppgaver. Derfor er arbeid en viktig hjelp for svært mange som sliter med psykiske utfordringer.

I flere år har vi nå hatt forsøk med noe som kalles individuell jobbstøtte (IPS). Dette er en metode som er basert på at personer med psykiske helseproblemer kommer seg rasket mulig ut i arbeid. De får bistand og oppfølging av en jobbspesialist og får psykiske behandling parallelt.

Dette er i motsetning til det som vanligvis skjer, når man får psykiske problemer er sykemelding og tilbaketrekking fra arbeidslivet vanligst. Jeg tror det er mye vanskeligere å bli bedre eller mestre livet hvis du blir sittende hjemme å vente på neste behandlingstime. Da får du mye tid til å gruble og forverre problemene.

Arbeid er sunt for de aller fleste av oss, det viser òg evalueringen av IPS-forsøket. Evalueringen viser ar IPS har en statistisk sikker effekt på overgang til arbeid. Etter 18 måneder var 37 % av IPS-deltakerne i jobb, betydelig flere enn i kontrollgruppene. Når vi vet at psykiske lidelser er en hovedårsak til at særlig unge blir uføretrygdet er det viktig å lære av dette. Derfor utvider Regjeringen nå IPS-ordningen slik at flere NAV-kontor kan bruke metodikken. Det blir flere jobbspesialister gjennom neste års statsbudsjett.

For meg er likevel det aller viktigste resultatet, det jeg opplever når jeg møter deltagerne på IPS tiltakene. Stoltheten over å mestre, gleden over lønnsutbetaling, det å ha kollegaer, og ikke minst en arbeidsgiver som vet om slitet og hvilken støtte jobbspesialisten gir. Det å ha noe å gå til, fylle dagene med og oppleve mestring gir bedre psykisk helse.

Noe av det første jeg gjorde da jeg ble statsminister var å besøke IPS prosjekt, blant annet på Hadeland, sist uke var jeg i Askim og traff flere IPS deltagere. Bla Mathias Eide som startet på kjøkkenet i K&B Kjøkken og bar, og nå vikarier i baren. Et formidabelt steg når man har slitt med sosial angst.

Han sa selv at uten sin jobbspesialist Ernest Amponsah hadde han aldri kommet dit. Nå er han i jobb og ser fremover, før satt han hjemme og så mørkt på det.

I Norge må vi løfte arbeid og helse sammen fremover. Det er mye god helse i å ha jobb og oppleve mestring. Dette skal vi fortsette med.

4 tanker om “Arbeid gir bedre psykisk helse”

  1. «Flere må stå lengre i jobb for å berge fremtidens velferdsstat, slår regjeringen fast i trontalen som ble lest av kong Harald da Stortinget åpnet mandag.»

    Spørsmålet er hva regjeringen akter å gjøre med det faktum at mennesker som har passert 50 anses som lite attraktive i arbeidsmarkedet ?

    Vil landets regjering legge press på privat- og offentlig sektor for at disse skal ansette de av landets arb.tagere som har passert 50, eller om det skal legges opp til å bruke insentiver i form av omskolering eller kursing av disse arb.tagerne slik at de blir attraktiv arbeidskraft ?

    «Eldre folk er en ressurs. De har visdom, erfaring og de er også lærere på jobben. Vi må gjøre dette (integrere eldre arbeidstakere) som en del av pakken på arbeidsplassen.» Visestatsminister Tharman Shanmugaratnam, Singapore.

  2. Med tanke på at sosiale utfordringer står for omtrent halvparten av langtidssykefraværet vil jeg påstå at bloggen fra statsministeren utgjør en sannhet med modifikasjoner.

  3. Som karriere- og livsveileder, samt utfra egen erfaring, er jeg veldig enig i at arbeid er veldig viktig for livsmestringsfølelsen. På den annen side er det også ekstremt viktig at arbeidet er rett for en. De gangene jeg sel har hatt psykiske knekker, har arbeidet vært årsaken. Det samme gjelder for de fleste som har henvendt seg til meg. All “hjelp” man får dreier seg om raskest mulig tilbake i samme jobb. Men det hjelper ikke når jobben er årsaken! For noen år siden leste jeg at 50% av norske arbeidsgivere er dårlige. Det er mye, men jeg tror det er sant. Npm, økonomi (og ledere med panikk), effektivitet, åpne landskap osv tar fokus bort fra det som er viktig i jobben, og sliter folk ut. Vi må gjøre noe drastisk med arbeidslivet dersom vi skal holde folk i jobb. De mest pliktoppfyllende er de som faller ut når sjefen ikke legger til rette. Det er en ond sirkel hvor de som egentlig er best egnet til jobben mister troen på seg selv på grunn av dårlig ledelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *