Streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk

Det har den siste tiden pågått en debatt om man skal stanse uttransportering av personer over 18 år til Afghanistan. Jeg mener det vil være uklokt. Det er ikke faglige holdepunkter for å stanse returene, det bryter med praksis i ande europeiske land og vil gjøre norsk asylpolitikk mindre forutsigbar – og dermed mindre rettferdig.

Migrasjonspolitikk har av naturlige grunner fått stor oppmerksomhet de siste årene, særlig etter den store tilstrømningen til Europa i 2015.

Vi baserer vår politikk på fire søyler, som også er relevante når vi diskuterer SVs nylige forslag om å stanse alle returer til Afghanistan:

 1. Vi må skille mellom flyktninger og andre migranter. For å bevare asylinstituttet og for å bevare evnen og viljen til å ta imot mennesker med beskyttelsesbehov i våre samfunn, så må vi gjøre en vurdering av hvem som har genuint behov for vår beskyttelse. De som ikke har det, må vi være villige til å returnere.
 2. De som har behov for vår beskyttelse skal bosettes og integreres raskt, slik at de kan bli likeverdige deltakere i vårt samfunn og vår ø Vår regjering har kraftig økt bosettingen og styrket innsatsen for integrering i kommunene.
 3. Vi må prioritere arbeidet med retur av asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. Det er viktig både for, som i pkt. 1, å bevare asylinstituttet. Men det er også viktig for å unngå at det norske samfunnet får store grupper som ikke har papirer og rettigheter i vårt samfunn, og som derfor blir sårbare for utnyttelse. Vi vil ha ordnede forhold på arbeidsmarkedet, ikke en stor svart økonomi med mennesker uten rettigheter. Norge har siden 2011 lagt ekstra stor innsats i returer, og denne regjeringen har også prioritert det arbeidet svært hø I fjor ble 409 returnert til Afghanistan med tvang, 203 returnerte frivillig.
 4. Vi må arbeide internasjonalt for å motvirke årsakene til migrasjon. Norge har i mange år bidratt til den internasjonale koalisjonen i Afghanistan. Nå bidrar norske styrker til å mentorere antiterrorpolitiet i Kabul. I tillegg er Afghanistan et av landene som mottar mest norsk bistand, 700 millioner kroner i å

Dette handler ikke om vi skal ta imot flyktninger fra Afghanistan eller ikke. Afghanere med behov for beskyttelse vil få det i Norge, uavhengig av alder.

Spørsmålet er om vi skal si at så lenge man kommer fra Afghanistan, så vil vi ikke sende dem tilbake. Jeg har stor forståelse for at mange synes det er krevende at vi sender unge afghanere tilbake til et land med sikkerhetsutfordringer.

Men det gjøres grundige vurderinger av den enkeltes behov for beskyttelse. De som returneres er de som UDI og UNE etter individuelle vurderinger finner ikke har behov for beskyttelse i Norge. Ungdom som ikke har behov for beskyttelse, men som norske myndigheter mener ikke har tilstrekkelig omsorgstilbud i Afghanistan, får midlertidig beskyttelse i Norge inntil de er myndige.

Det skal imidlertid mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen i et land anses så alvorlig at enhver retur til et land eller et område vil være i strid med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser.

UDI og UNE baserer seg særlig på faktainformasjon fra Landinfo. Landinfo er et faglig uavhengig organ som har markert seg både i inn- og utland med sin kompetanse, og deres rapporter brukes som kilde av utlendingsmyndighetene i mange land. De fleste rapportene til Landinfo samt deres retningslinjer om kilde- og informasjonsanalyse er offentlig tilgjengelig, slik at alle kan se hvordan de arbeider.

UDI og UNE vurderer situasjonen i de enkelte områdene av Afghanistan nøye, og vurderer fortløpende om det på denne bakgrunn er behov for endringer i praksis.

UDI har opplyst at de senest i forrige uke hadde en grundig gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan ut fra den landinformasjonen som foreligger, men de har ikke funnet grunn til å endre sine tidligere vurderinger. Risikoen for sivile vurderes ikke som høy nok til at UDI kan erklære hele landet som utrygt.

Konsekvensen av en eventuell returstans vil bli at Norge har en mer liberal politikk enn Sverige, Tyskland og andre europeiske land. Det kan bidra til at flere afghanske asylsøkere kommer til Norge. Det kan også bety at afghanere som allerede oppholder seg ulovlig i andre europeiske land finner Norge mer attraktivt og at det kommer afghanske borgere hit fra hele Europa.

Jeg er også bekymret for at om Stortinget skulle gått inn i de konkrete sikkerhetsvurderingene i denne saken, så senkes terskelen for å gjøre det igjen senere. Skal vi opprettholde et forutsigbart og rettferdig asylsystem bør sikkerhetvurderingene gjøres av fagekspertisen, ikke basert på politisk skjønn.

For flere år siden var asylpolitikken i mye større grad gjenstand for politisk styring i saker som gjaldt enkeltpersoner og enkeltland. Det gjorde den kaotisk og uforutsigbar. Det er god grunn til at vi gikk bort fra politisk skjønnsmessige vurderinger og overlot enkeltvurderinger til ekspertisen.

Norge trenger å ha en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. En skjønnsmessig overprøving av faglige vurderinger fordi man har et politisk ønske om oppmykning for én enkelt gruppe, er det motsatte av strengt, rettferdig og forutsigbart. Og det er uklokt.

23 tanker om “Streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk”

 1. Ingen som har sakt stans ALL deportering. Klart det må vurderes enkeltsaker. Men her er det dokumentert opp og ned både dårlig saksbehandling, dårlig rettssikkerhet og masse mer. De bruker en alderstesting ingen andre land ser verdi av som har et sprik på opp til 6 år. Med andre ord det sender ut barn. 18 år sies det… men terskelen for barn og hvem som sendes bør da samstilles med spriket på alderstesten. Slik at man sikkert kan si at de ikke er under 18. Slik det er nå har dere INGEN garanti for at det ikke sendes ut barn… som det ikke er lov til ihht mange lover.

  1. Jeg tror at du henviser til org som lever av immigranter med Ref i statlige overføringer. Disse vil alltid kjempe mot en streng og rettferdig asyl/innvandrings politikk og fremmer ren propaganda i stedet for fakta. Dersom man ikke har tillit til europeiske lands ledere og norske stats ledere og regjering blir man fort for konspiratorisk.

 2. Erna, det er løgnaktig og retorisk å påstå at flyktningepolitikken er basert på faglige vurderinger fra ekspertene. Alle eksperter, med unntak av Landinfo som samarbeider tett med norske myndigheter, fastslår at sikkerhetssituasjonen og de humanitære forholdene er kritisk. Mennesker deporteres tilbake tol ny flukt og til forfølgelse, til krig og nedverdigende og umenneskelig behandling. Det er politikk. Forøvrig holdt Lagmsnnsretten på å stoppe Landinfo fra å vitne i en Afghansak fordi det ble bevist at de samarbeidet mef UNEs advokat og saksbehandler. Blant annet vurderer Landinfo bevis i enkeltsaket og uttaler seg skjønnsmessig om bevis på et personlig synsegrunnlag. Samtlige i Landinfo som jobber med Afgjanistan har bakgrunn fra en eller flere av norske myndigheters departement eller forvaltningsorgan: UD, UDI, UNE, politiet, justisdepartementet.
  Jeg har fulgt enslige mindreårige som er deportert siden 2013 og barnefamiliene som er deportert siden 2014. De fleste har lagt ut på ny flukt. Noen lever papirløst i naboland, andre har fått beskyttelse av FN, eller i Canada, USA, Australia eller andre land i Europa som Frankrike, Tyskland, Nederland, Østerike, Sveits, Sverige, Italia og Spania. Noen er fremdeles på flukt eller befinnet seg i land hvor det er stor arbeidsløshet og umulig å livnære seg, som feks Italia. Unge liv på vent i mer enn et 10 år siden midlertidig opphold ble innført i 2009. Barnefamilier hvor barna forblir flyktninger uten rett til skolegabg og helsehjelp.
  Konsekvenden av signal- og strutsepolitikken et at land som allerede tar en stor del av ansvaret for flyktninger får en enda større bør. Vi velger å fortsette å krige, produsere og selge våpen, utnytte andre lands naturressursser, unnlater å betale skatt i utviklingsland, putter penger i lomma på korrupte regjeringer med mer. Vi skaper flyktninger og så lenge vi gjør det må vi ta ansvar! Er det ikke på tide å gå nævårt eget bidrag til verdens elendighet etter i sømmene og finne løsninger som gjør verden bedre slik at men esker slipper å forlate sine hjem og de kjæreste de har?

  Oslo, 11.11.2017
  Mona Bentzen
  Refugees Welcome Afghan Lives Matter

  1. Hei Mona. Hvordan kan enslige ha unge gutter ifra fattige Afghanistan ha råd til å betale 50000+ får og komme til Norge?Det er nok et spleiselag frå storfamilien?eller har du spurt hvordan de finansierer den livsfarlige turen.?

   1. Kan gi et eksempel. Mor til vår gutt ble alene etter at taliban tok hennes ektemann og eldste sønn. Hun øynet lite håp for den lille familien om at i det minste et av hennes barn ville overleve. Så hun solgte alle sine eiendeler og hus og mark og flyttet til sin brors hus. Men det ble ikke nok så å onkelen la også i det han hadde. Det ble likevell bare nok til at en av dem kunne reise. Å valget hennes ble at vår gutt da var eldst ville ha bedre sjans en lillesøster på ca 4 år…. dessuten er mange av de som kommer ikke nødvendigvis fattig de har hat bra jobb og god økonomi men flykter i redsel for å bli derpt i angrep hvor det er minst 20 terrorgrupper i landet og det meste er korrupt. Ja selv politiet der forgriper seg på guttebarn og kaller det for deres dansegutter. Foreldre har ikke noe de skulle sakt om politiet bestemmer at de vil ha deres gutt. Blir så irritert av folk som tror alt dreier seg om lykkejegere. Vær så snill Google kan brukes til å lese om hvordan det er i Afghanistan. Greit å vite fakta før man uttaler seg!!!

   2. For det første er det ikke alle som betaler den summen, og mange jobber på veien og bruker lang tid på å komme frem. Afghanistan er et jordbrukssamfunn slik Norge en gang var. De selger jordlappen sin og/eller huset, spleiser og låner penger. Når de har solgt hus og jordlapp har de ingenting igjen. Hvis jeg selger min leilighet så blir jeg ikke rik av det. Jeg må jo ha en ny. Og det koster omtrent det samme. Og sånn er det vel med de fleste i rike Norge også. Det vi bor i er ikke verdt noe i kroner og ører så lenge vi trenger et sted å bo.

 3. Så lenge den kjære planeten vår er delt opp i nasjoner, må vi selvfølgelig ty til en form for asylpolitikk. Men det viser tydelig at det å opprettholde landegrenser koster energi.

  Det viser også at vi i grunnen ikke har total frihet her på Jorden. Vi mangler kanskje det mest essensielle – friheten til å bevege oss og bosette oss hvor vi måtte ønske.

  Tenk om alle verdens land brukte mer energi på å hviske ut landegrensene enn å kontrollere de menneskene som krysser dem.

  Kontroll skaper hodepine. Frihet skaper lykke!

  1. Du får flytte inn i Kardemommeby. Hadde alle levd etter Kardemommeloven hadde kanskje dette vært mulig, men så lenge verden er som den er, vil det være helt umulig. Du kan jo åpne ditt eget hjem for alle husløse i Oslo, så kan du se hvordan forslaget ditt fungerer i liten skala. Legg ut på Internett, slå det opp i alle landets aviser og skryt av det på TV: Jeg åpner med dettte hjemmet mitt for alle som ønsker det. Ingen ting skal heretter kalles mitt, men alt mitt er ditt…..

   1. “…Hadde alle levd etter Kardemommeloven hadde kanskje dette vært mulig, men så lenge verden er som den er, vil det være helt umulig…” skriver du.

    Så sant, så sant! Men verden er i forandring hele tiden, og det er opp til oss som verdens innbyggere å endre den i en retning som tilfredsstiller alle. Jeg ser gjerne at du og andre kommer med forslag som hjelper planeten vår fremover uten å måtte ty til sarkastiske kommentarer.

  2. Drøm videre og overlat politikken og tiltakene til de som har skoene på og som står til ansvar for konsekvensene.

   1. Et par visdomsord til deg: Når hodet prøver å dominere hjertet, blir det stress…

    Med andre ord, du skal ikke skyve vekk eller ekskludere andres mening fordi du er uenig i den. Da setter du nemlig munnkurv på kanskje det beste argumentet du noen gang har hørt.

  3. Jeg googlet litt og ser at en gjennomsnitts Afghaner tjener 4000 kroner i året i 2009.
   Da skal det mange årslønner for og sende en person til Norge!
   Jeg forstår godt de unge menn som blir sendt tilbake er veldig fortvilet da de ikke kan bistå med og bedre økonomien til familien som blir igjen,
   Får ikke snakke om familiegjennforening som kommer med varig opphold i Norge!
   Da er det surt for “investorene” og se den utsendte komme tilbake igjen!
   Men det gir jo ikke noen grunn for asyl?

 4. Syns det er merkelig at regjeringen sender tilbake unge voksne til et land som UD ber oss nordmenn å holde oss borte fra da det er for risikabelt og ustabilt å reise til. Denne informasjonen ligger helt åpent på stortinget.no

  1. Hei Anita
   Får noen år tilbake var jeg og familien på ferie i Hurugada i Egypt .Vi gjorde en stor tabbe og ta en tur til sentrum utenfor turistomeråder. Spesielt min blonde kone fikk merke hvordan beboerne så på oss hvite kristne. Etter en veldig utrivelig time med mye ubehagelig oppførsel fra beboerne kom vi oss tilbake til hotellet.Det er nok veldig forskjellig fra oss til innfødte når det gjelder sikkerhet i mange muslimske land.

   1. Nå anbefaler ikke UD at vi skal la vær å reise til Afghanistan fordi vi blir behandlet på en litt skremmende måte, men fordi det er selvmordsbombere, krig og usikkerhet for livet der nede. Du kan jo gå inn å lese hva som ligger på stortinget.no og lese hele meldingen Roar.

 5. Erna. Det er helt rart å lese det du skriver. Det er som om vi ser virkeligheten gjennom to forskjellige par briller. Du som sitter og bestemmer og ser bare papirer og det Landinfo og Frode Forfang forteller. Har du lest rapportene fra Amnesty, hørt hva den afghanske ambassadøren i norge sier, har du hørt hva Abdul Gahfoor forteller, eller har hørt på hva en av guttene foryeller. Har du hørt Farida? Fordi jeg kjenner meg ikke igjen i det du forteller. Jeg leser også landinfo. Hvordan skal guttene vite hvilke områder som er trygge? Hvordan skal de komme seg dit? Hvor lenge vil det området være trygt? Hvordan skal de klare seg i det samfunnet der nettverk er livsviktig og nødvendig. Vi som lever tett på disse guttene og familiene vet at de ikke er økonomiske migranter. De er flyktninger som flykter fra krig, blodhevn og det som kalles utrygt av deg. De har som regel flyktet fra Afghanistan da de var små. Jeg snakker med 4 returnerte gutter. De er livredde. De blir syke av angst. De tør ikke gå ut. De har ingen de kjenner eller noen de kan gå til i hele Afghanistan. Ja, de er 18 år, men spiller det noen rolle, egentlig. Jeg snakker med gutter i Norge som må flykte snart og med gutter som har klart å flykte. Hvorfor vil ingen tro oss? Hvorfor vil ingen ha oss? Hvorfor må jeg leve? Og avslagene virker som om de er copy/paste, der flyktningen gjerne ikke blir trodd i det han forteller. Selvfølgelig er det vanskelig å tro de historiene og det de har vært gjennom fordi det blir så fjernt fra det vi noen gang har opplevd. Men bare slapp av Erna, det er snart ikke noen av dem igjen i Norge og da er du jo kvitt problemet. Så jeg håper kanskje du sover godt om natten, for det gjør ikke jeg.

 6. Dere politikere må slutte å skylde på “faglige vurderinger” hele tiden. På UDI og UNE! Dere er satt til å styre, så får dere se til og gjøre det da!

  Du sier at vi må bevare asylinstituttet? Javel? Hvordan forklarer du da at du har en minister som går på tvers av dette? For ikke å snakke om menneskerettighetene! Og de internasjonale forplikterlsene, vi ellers har påtatt oss, i forbindelse med asylsøkere og flyktninger! Glemt er heller ikke hennes talløse brudd på Diskrimineringsloven! Det at du godtar oppførselen og retorikken hennes, viser hvor elendig dømmekraft du har, Erna! En normalt tenkende og oppegående person, hadde forlengst fjernet Listhaug fra posten som statsråd. Du gjør ikke det – etter talløse oppfordringer. Og du vil bli husket, og dømt for nettopp dette!

  Og! Vi har altså en statsminister som går rundt og kaller oss “ukloke”? Eller – dumme, som det kalles på godt norsk.
  Dette er så lavmål som det kan få blitt, Erna! Mener du at slik oppførsel passer seg en norsk statsminister?
  Svakere regjering, har ikke Norge hatt på veldig lenge! Du selv, sitter med ansvaret. Du kjører et sololøp man ikke har sett maken til her til lands! Egoismens tidsalder! Grådigheten hos velgerne dine kjenner ingen grenser. De kommende valgene vil vise hvor klokt det var å satse på innvandringsmotstandere og egoister, som samarbeidspartnere i dine to perioder som statsminister!

 7. Det er vel bare sperregrensepartiene Rødt og KrF samt SV på Stortinget som er uenige i dagens asylpolitikk, selv om V og Ap og nå også Sp gir inntrykk av noe annet. Det viser bare hvor viktig det er at håndhevingen av politikken ikke ligger på Stortinget. Norge har allerede i dag store utfordringer med å integrere muslimer som ikke ønsker å integreres. Vi har parallellsamfunn som tar en stadig større andel av Statsbudsjettet og som synliggjør en æreskultur som skaper splittelse i det norske samfunnet. Hva med å se på sårbarhetskriterier for våre jenter og kvinner som blir utsatt for trakasering og overgrep fra de som venstresiden benevner som de mest sårbare barna, de som har tatt seg frem til Norge på egen hånd med et forkvaklet kvinnesyn. Norge er et lite land med et godt utviklet velferdssystem. I en verden med millioner av mennesker på flukt fra krig og økonomisk svake levevilkår, er det direkte uansvarlig å invitere flere enn vi er i stand til å ta hånd om på en bærekraftig måte. Jeg er glad for at jeg slipper å ha den utakknemlige jobben med å bestemme hvem som får bli og hvem som må dra. Så håper jeg at regjeringen står i mot presset fra feige politikere, som ikke tørr å fronte sin egen politikk og alle godhetsapostlene, som enten har et sugerør i Statskassen for å forsvare de som får avslag eller som ikke evner å se det store bilde i asylpolitikken.

 8. Vet ikke om du har fått det med deg erna. Men nå den 17.nov skal eu reforhandle dublin avtalen. Nettop fordi slike som du skyver fra deg ansvar i asylsaker. Mange andre land sliter med de som rømmer bl.a herfra. Tilknyttning til et land skal veie over dublin er det det forhandles om.
  Dessuten vil jeg minne om at dublin er der så alle rundt om i europa kan sån sett ikke komme tilbake uansett… kun Norske dublinere som vi i utgangspungtet har sviktet.
  De påstandene om at alle vil komme blir for tynne. Dessuten er vi forplikyet å hjelpe flyktninger fra krig. Og Afghanistan er ikke rangert nest farligste land i verden,etter syria og før irak.

 9. I Norge har vi etablert et system hvor en ekspertgruppe samler informasjon om sikkerhetssituasjonen i de ulike land som personer uten gyldig grunn for opphold skal returneres til. Denne ekspertgruppen gir politikerne den info som legges til grunn for beslutningene. De som tviler på faktagrunnlaget og på det systemet som er etablert må arbeide politisk for å endre dette.
  Personlig mener jeg at FN burde opprette “asylkontorer” i de land som mennesker vil flykte fra, eller i tilstøtende land. De som søker vil bli registrert og kategorisert ut fra de menneskerettighetskonvensjoner som foreligger. Når alle søkere fra de ulike kontorene sammenkobles vil FN sitte med en prioritert liste over de som må hjelpe og beskyttes. Et slikt system ville hindre mennesker fra å legge ut på farefull ferd og de som trenger hjelpen mest får den først.
  Så finnes mange eksempel på at mennesker som har fått beskyttelse reiser tilbake på ferie og sender sine barn på skoler i det landet de rømte fra. Disse undergraver asylinstituttet og integreringsarbeidet. Etter min mening bør regelverket vurderes slik at de som opptrer og slik mottsetter seg norske myndigheters strev etter å få til integrering bør returneres selv om tiden har gått.
  Når det gjelder sikkerheten i Afganistan har jeg sett følgende innslag: https://youtu.be/eL0v0pwiWt0
  Norge hjelper mange i de land de lever. Vi bruker rundt 35 milliarder der ute. I tillegg opp mot 20 milliarder i integreringsarbeid her hjemme. Så gir vi EU midler på flere milliarder. Norske borgere har ingen grunn til å se ned med hensyn til vår støtte og hjelp til mennesker i nød. Hovedansvaret for egne borgere hviler uansett på landenes regjeringer og de prioriteringer som besluttes. Det er noe norske myndigheter kan gjøre lite med.

 10. Nei du sikrer ikke skillet mellom asylsøkere og migranter ved å frata dem lovbestemte rettigheter som en grundig undersøkelse.
  Ja jeg vet du er under sterkt press fra kretsen rundt opphavet til mobbebegrepet godhetstyranner. La oss kalle henne ondskapstyrannen. Å legge så stor prestisje i forsvar av politikken til kretsen rundt en minister som mobber og trakkaserer, Det kan kun gå så galt som at du her ser det nødvendig å feilinformere om de lovbrudd ondskapstyrannen klarer å lure inn i systemet. Det er farlig det Erna, og ikke faglig som du ønsker det skal bli sett som.
  Må du og din egen regjering bli synonymisert med de lovbrudd som er systeminnført i prosessen, samt ondskapstyrannen`s mobbing og trakkasering, før du ser alvoret, Eller er du klar til å ta støyten som “Prinsesse Erna av Leder av Mobberegjeringen 2013-2021”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *