Tilbake til hverdagen

Testing, sporing og vaksinering er viktige tiltak for å få hverdagen tilbake. Derfor blir slike tiltak også prioritert når vi legger frem statsbudsjettet for neste år.

Sammen med Iselin Nybø (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF)  var jeg nylig på omvisning hos Folkehelseinstituttet (FHI). Vi fikk blant annet møte de som jobber med smittesporing. De hjelper kommunene med å spore opp og varsle folk som kan ha vært i nærheten av en koronasmittet. Dette er nitidig detektivarbeid, men viktig for å varsle alle som kan ha vært eksponert for viruset enten det er på en buss, et utested, eller på et kjøpesenter. 

I Norge har vi lav smittespredning og lave dødstall sammenliknet med andre land. Vi var tidlig ute med å innføre strenge tiltak som befolkningen fulgte opp. Og da viruset kom til landegrensene stod helsetjenesten i beredskap. Vi har dyktige fagfolk, og en helsesektor som over år har jobbet med å forberede ulike kriser. Det er utviklet beredskapsplaner, og systemer for krisehåndtering basert på erfaringer fra andre kriser, blant annet ebola-utbruddet. Akuttetater og helsepersonell er forberedt på å håndtere katastrofer.

Vi politikere har et ansvar for å forberede samfunnet på fremtidige kriser. Derfor vedtok vi i 2019 en nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av smittsomme sykdommer. Derfor har etablerte vi i 2019 et beredskapsutvalg mot biologiske hendelser som gjør det enklere å koordinere innsatsen når krisen inntreffer. Og derfor har Norge vært med å ta initiativ til opprettelsen av organisasjonen CEPI i 2017, som nå jobber med en koronavaksine. Samtidig har bevilgningene til helsesektoren gått kraftig opp de siste årene. Alt dette gjør vi for å gi folk gode helsehjelp, og for å være klar når krisen inntreffer.

Selv om den norske helseberedskapen er god, kan vi alltid bli bedre. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 5,8 milliarder kroner til en rekke koronatiltak.

  • 3,8 milliarder kroner skal gå til forhåndsavtaler om innkjøp av vaksiner og vaksinering av den norske befolkningen.
  • Pandemien medfører usikkerhet i den globale forsyningskjeden for legemidler, og det er derfor viktig å trygge legemiddelforsyningen i Norge. 1,1 milliarder kroner skal gå til videre oppbygging av et nasjonalt beredskapslager for legemidler.
  • 650 millioner kroner til drift av 21 teststasjoner ved ulike grenseoverganger, slik som Gardermoen, Flesland og Sør-Varanger.
  • 46 millioner kroner til utvidelse av Nasjonalt smittesporingsteam, som blant annet bistår kommunene i å håndtere lokale utbrudd av covid-19.
  • 94,1 millioner kroner til Folkehelseinstituttet som blant annet skal dekke oppgradering av Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) for å sikre elektronisk registrering og deling av vaksinasjonsstatus, en ny smittesporingsapp til mobil og tett overvåkning av situasjonen.
  • 90,6 millioner kroner til Helsedirektoratet som blant annet skal sørge for bedre og daglige registerdata for smitteovervåkning, utvikling av et beredskapsregister for krisehåndtering, og informasjonskampanjer rettet mot befolkningen og helsetjenesten.

Dette er mye penger og viktige tiltak for å sikre helseberedskapen i Norge. Det betyr forhåpentligvis at vi får testet flere og sporet smitte. Det blir avgjørende for å sikre at strategien om å holde smitten nede virker. I tillegg har vi satt av mye penger til å kjøpe vaksiner, slik at vi kan kjøpe nok til å vaksinere befolkningen når en eller flere av de mange vaksinene som nå utvikles er ferdig testet og godkjent.

Under besøket på FHI fikk jeg og partilederne i regjeringen takket for den gode innsatsen som blir gjort. Vi er heldige i Norge som har gode fagfolk og dyktige ansatte og ledere i helsetjenesten. Samtidig som helsetjenesten gjør sin jobb, må både du, jeg, Iselin og Kjell Ingolf gjøre vår jobb. Den handler blant annet om å holde god avstand (ja en meter er en meter) samtidig som vi husker å vaske hendene, og holder oss hjemme hvis vi er syke.

For sammen med helsetjenesten kan vi gjøre en forskjell, og dermed fortsatt ha kontroll over smittespredningen. Klarer vi det tar vi sammen Norge ut av koronakrisen.