For noe tøv!

Jeg har fordømt det islamistiske terrordrapet på Samuel Paty. Det var ikke bare et avskyelig angrep mot offeret, men også et angrep på demokratiet, ytringsfriheten og våre demokratiske verdier.

I en kommentar på Twitter skrev jeg at vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Det har av flere blitt tolket som at jeg ikke mener at dette også var et angrep på ytringsfriheten. Det er bare tøv.

For det første: Jeg går ikke med på premisset om at dersom man ikke eksplisitt ramser opp alt man er for, så er man imot. Jeg forsvarer ytringsfriheten når som helst, hvor som helst og overfor hvem som helst. Også når ytringene oppleves som krenkende mot en religion eller annet.

For det andre: Tankefrihet på den ene siden, og ytringsfrihet og opplysning på den andre, henger uløselig sammen. Ingen tankefrihet, ingen ytrings- opplysningsfrihet. Derfor var dette angrepet også et angrep på ytringsfriheten. Når jeg valgte å nevne «tankefrihet og opplysning» eksplisitt, så er det fordi begrepene favner både de rettigheter som er vernet i EMK artikkel 9 og i artikkel 10. Retten til å motta og meddele opplysninger er en sentral del av ytringsfriheten.

Tankefrihet og opplysning er også en vesentlig del av en undervisningssituasjon, som var det Paty gjorde. Han bidro til refleksjon og kritisk tenkning blant sine elever.

Samuel Paty står i en lang tradisjon av modige mennesker som har blitt drept på grunn av de tanker de har delt. Denne tragiske hendelsen bør få oss til å stå sammen mot de kreftene som stod bak angrepet. Og kjempe for de verdiene som Paty representerte.