Gratulerer Joe Biden

I USA har Kongressen godkjent valget av Joe Biden som landets neste president. Jeg ser frem til å samarbeide med Biden og hans nye administrasjon.

Bare timer etter at Kongressen måtte evakuere, ble Joe Biden formelt godkjent som landets 46. president. Bakteppet var dramatisk. Det som skjedde i Washington DC i går kveld var opprørende og et uakseptabelt angrep på demokratiet. Som mangeårig stortingsrepresentant reagerer jeg sterkt på bildene av parlamentarikere som må gjemme seg under benkeradene i salen på grunn av en voldelig mobb. Jeg forstår godt at det nå stilles spørsmål ved de sikkerhetsmessige vurderingene, og antar at de vil bli besvart av ansvarlige myndigheter.

Samtidig er det er gledelig å konstatere at Kongressen nå har fått gjennomført stadfestelsen av presidentvalget. Jeg er også glad for at president Trump nå har gitt uttrykk for at innsettelsen av påtroppende president Biden vil skje på en ordnet måte.

President Trump må bære en stor del av ansvaret for det som har skjedd. Han har aktivt underminert tilliten til valget og oppmuntret til opptøyer. Det som skjedde i går viser at langvarig desinformasjon og konspirasjonsteorier kan få alvorlige følger. 

USA er et land med sterke institusjoner. Disse har blitt kraftig utfordret ved presidentvalget. Samtidig har de vist at de virker. Der valgresultatene har endt jevnt, er det gjort omtellinger. Søksmål er håndtert i rettsvesenet. Delstatene har sertifisert sine valgresultater.  

USA er en nær samarbeidspartner og vår viktigste allierte. Det vil USA fortsette å være, la det ikke være tvil om det. Som nære venner har vi imidlertid både en forpliktelse og en mulighet til å si fra når vi mener det er nødvendig.

Samtidig har jeg lyst til å legge til: Det som skjedde i går skal ikke få definere vårt bilde av USA. Vi føler med det store flertall av amerikanere – både demokrater og republikanere – som i går ikke kjente landet sitt igjen.

Det ligger også viktige lærdommer i det som skjedde. Demokratiet kan være skjørere enn vi liker å tro. Hvordan politiske ledere kommuniserer har stor betydning. Vi må legge vekt på det som samler oss, de mange oppgavene vi må løse sammen – ikke nøre opp under motsetninger.    

Fra norsk side er regjeringens viktigste oppgave å ivareta norske interesser. Vi må uansett forholde oss til alle lands valgte ledere. Også når vi er uenige med dem. Med Trump fulgte uforutsigbarhet og usikkerhet om internasjonale avtaler. Vi gjorde en grundig gjennomgang av hvor det var viktigst å signalisere uenighet. Derfor kritiserte vi tidlig presidentens uttrekk av Parisavtalen, og den økte uforutsigbarheten som vanskeliggjorde internasjonal handelspolitikk. Vi har hele veien prioritert å ta uenighetene på de områdene som er viktigst for norske interesser.

Samtidig har jeg flere ganger kritisert også hans retorikk. Blant annet i 2017 hans angrep på Hillary Clinton, i 2019 hans harselas med Greta Thunberg, og hans forsøk på innblanding i svenske rettsprosesser under saken mot A$AP Rocky. Vi politikere har et ansvar for å bidra til demokrati og ikke til splittelse og polarisering. Det har vi alltid vært tydelige på.

Joe Biden har en formidabel oppgave foran seg. Jeg regner med at han i sin innsettelsestale vil rekke ut en hånd til alle amerikanere, og sier han ønsker å være en samlende president. Det ble ikke mindre viktig etter gårsdagens hendelser. Jeg ser frem til å samarbeide med påtroppende president Biden og hans team i internasjonalt klimaarbeid, pandemibekjempelse, menneskerettighets- og demokratiarbeid, og på andre områder.

Foto: Lucas Jackson/Reuters