Pasientene er viktigere enn systemet

Det er uforståelig at Støre-regjeringen vil frata pasientenes rett til å velge et behandlingstilbud som passer dem.

Da Høyre satt i regjering innførte vi fritt behandlingsvalg. Det betyr at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente private behandlinger – mens regningen tas av det offentlige.

Nesten 60 000 pasienter har benyttet seg av fritt behandlingsvalg siden ordningen ble innført i 2015, og tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 20 prosent fra 2020 til 2021. Det har gitt flere pasienter en behandling som passer dem.

Hvis man brekker en arm eller et bein, spiller det kanskje ikke så stor rolle hvor man får behandling.

Men hvis man trenger langvarig helsehjelp, for eksempel fordi man har kreft, kan det være ganske verdifullt å kunne påvirke det som blir behandlingshverdagen sin. Og har man psykiske helseutfordringer eller rusproblemer, kan det være helt avgjørende at man får rask behandling som treffer og som man er motivert til å gjennomføre.

Pasientene har jo ulike ønsker og behov, og de private aktørene kan bidra til innovasjon og nytenkning i behandlingstilbudet som gjør at flere kan finne et tilbud som passer akkurat dem.

Evelyn slet med pilleavhengighet, men fikk beskjed om at hun måtte vente i 26 uker på behandling i det offentlige helsevesenet. Gjennom fritt behandlingsvalg fikk hun tilbud etter kun to uker hos Mestringshusene på Bolkesjø.

Frida slet med anoreksi, men fikk behandling på Capio i Fredrikstad. Tanten hennes skriver at «uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde».

Marius slet med angst og avhengighet. Han sier at «fritt behandlingsvalg har reddet livet mitt», etter oppholdet sitt på Hurdalsjøen Recovery.

Selv fikk jeg møte Ida Mie som slet med psykiske plager og selvskading, men gjennom fritt behandlingsvalg har hun fått plass på den psykiatriske klinikken Fekjær. «For første gang på 15 år har jeg gått åtte måneder uten selvskading» sa hun til NRK forrige sommer.

Dette er sterke historier som gjør inntrykk, fordi de forteller oss om et offentlig behandlingstilbud som ikke er godt nok. Ikke fordi helsetilbudet er dårlig eller at de ansatte ikke gjør sitt beste. Men fordi det offentlige behandlingstilbudet rett og slett ikke passer for alle.

Når du eller noen du er glad i trenger hjelp, er det viktigste at hjelpen er god og at du får den raskt. Ikke hvem som tilbyr den. Derfor gikk Høyre til valg på å utvide ordningen med fritt behandlingsvalg. Målet var å gi 100 000 flere pasienter mulighet til å velge behandling selv. For meg handler det om at pasientenes helsetjeneste blir best når pasientene kan velge det tilbudet som passer deres situasjon, eller som har kortest ventetid.

Dessuten gjør fritt behandlingsvalg at vi tar i bruk den ledige kapasiteten i helsetjenesten (noe som er ekstra viktig etter en pandemi som har økt ventetidene), at vi bygger opp under et mangfold av behandlingstilbud, og legger til rette for flere gründere og mer innovasjon i helsetjenestene.

Nå har Støre-regjeringen gjort det klart at de vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023. Med det vil Ap og Sp frata pasientene sin rett til å velge behandling uavhengig av lommebok, og frata flinke fagfolk i det private muligheten til å tilby behandling som pasientene etterspør.

Å fjerne fritt behandlingsvalg vil være en historisk svekkelse av pasienters rettigheter i Norge. De med god råd vil fremdeles kunne kjøpe privat behandling, betalt fra egen lomme. Mens vanlige folk som ikke har god råd, må stå i en offentlig helsekø og vente på behandling.

Det kan virke som at regjeringen mener at systemet er viktigere enn pasientene.