Lyden av god eldreomsorg

I Bærum har de bygget en egen landsby for demente eldre. Her har de egen butikk, torg og pub hvor de kan spille gamle slagere. Slikt må vi se mer av. 

Hvilken låt vil du spille på eldrehjemmet for å bringe frem gode minner? Mitt valg står nederst i bloggen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre. 

Det er solskinn og formiddag i Bærum. Hans Trygve Eggen tar oss med på omvisning i landsbyen han har flyttet til. Jeg får se hageområdet hvor de dyrker planter og grønnsaker, og bålpannen hvor folk kan samles for en hyggelig samtale. Hadde jeg ikke vist hvor jeg var, kunne jeg like godt ha trodd jeg var på et slags moderne studenthjem. For her finnes treningslokaler, frisør og en pub hvor gjestene kan samles for å prate og høre på musikk. 

– Filosofien vår er at mennesker kan leve et fritt liv og ikke føle seg sperret inne. De skal leve det normale livet så lenge som mulig, sier tjenesteleder Kari Beate Johnsrud.

Eller som Hans Trygve sier det: 

– Her har de som laget stedet tenkt på alt, til og med frisør. Det er noen av damene som er svært glad for det, smiler Hans Trygve som forteller at han trives svært godt på Carpe Diem.

Beboer Hans Trygve Eggen viser oss rundt på uteområdene på Carpe Diem sammen med tjenesteleder Kari B. Johnsrud og markedskonsulent Anja Trøften. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

100 000 lever med demens i Norge i dag

Men puben hos Carpe Diem demenslandsby i Bærum har sin egen lille tvist. På veggen er det bilder av kjente musikere som Frank Sinatra, Elvis og min favoritt Prince. Hensikten er at de som bor her skal kjenne igjen sine gamle helter og dermed få frem minner fra da de var yngre. På jukeboksen kan de spille gamle slagere og synge gamle sanger om igjen. Det gir beboerne en følelse av gjenkjennelse og trygghet. 

Demens er en stor utfordring for en stadig økende gruppe av befolkningen. Vi vet at antallet eldre vil gå kraftig opp i årene fremover og at antallet demente vil øke markant. Tall fra Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse viser at flere enn 100 000 mennesker lever med demens i Norge i dag. Det er vel 15 prosent av befolkningen over 70 år. I 2050 anslår de at tallet vil øke til 240 000 personer. Det er ikke bare vanskelig for de som rammes. Det er også svært vanskelig for de pårørende.

Derfor er det viktig at vi fremover bruker tiden godt til å bygge en demensomsorg som er rustet for dette, både for hjemmeboende og for de med behov for sykehjem. Tidligere helseminister Bent Høie lanserte regjeringens demensplan i desember 2020. En av de hyppige tilbakemeldingene vi fikk under arbeidet med planen, var manglende aktivitet i hverdagen. I Demensplan 2020 forpliktet vi oss til å videreføre arbeide med aktivitetstiltak, både for hjemmeboende og for beboere på sykehjem. 

I denne stortingsperioden jobber Høyre for at det skal innføres et eget pakkeforløp for diagnostisering og oppfølging av demens. Bent Høie innførte slike pakkeforløp i kreftomsorgen, og det gir både pasienter og pårørende mer forutsigbarhet, gode planer og faste kontaktpunkter gjennom behandlingen. Nå trenger vi et tilsvarende pakkeforløp for demens. Det skal gi både pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten nødvendig ventetid. 

Carpe Diem har vært i drift i om lagt et år. For å få plass her må du ha diagnosen demens, og man skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudene som gis. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Flere kommuner bør lære av Bærum

Eldreomsorg er kommunenes ansvar og her er Bærum et forbilde. Demenslandsbyen er bygget etter inspirasjon fra Nederland, men er tilpasset innbyggerne og rammene i Bærum kommune. Demenslandbyen skal oppleves som en forlengelse av livet hjemme. Alle boenhetene er tilpasset personer med ulike livsstiler og preferanser. Prosjektet i Bærum er nytt, og som andre nye prosjekter er det oppstartsproblemer. I Bærum har man blant annet erfart at flere av de eldre som flyttet inn var for syke til å benytte seg av tilbudene og aktivitetene i landsbyen. Slikt må man også lære av. 

Det var inspirerende å besøke Carpe Diem demenslandsby. Vi må alle tenke nytt for å møte behovene til eldre mennesker. Vi politikere må allerede nå legge planer både nasjonalt og lokalt for hvordan vi skal organisere eldreomsorgen. Kanskje vi alle møtes på puben under pensjonisttilværelsen for en glass vin eller juice, for å synge gamle sanger om igjen. Hvilken låt vil du spille for å bringe frem gamle minner? Jeg tror kanskje jeg velger meg Prince’s «party like it’s 1999».