Folk og bedrifter fortjener å bli forstått

Vi politikere er helt avhengige av å forstå virkeligheten og utfordringene til dem vi lager politikk for.

Bilde av Erna som blir intervjuet

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) beskylder meg i Aftenposten for å «reise rundt og skremme folk». Det avslører at statsråden ikke ser ut til å forstå hvordan politikken hennes vil slå ut i det virkelige liv.

Sist uke var jeg invitert til å holde innlegg på Eiendomsdagene på Norefjell. Hotellet, restaurantene, utleiehyttene og skisenteret yret av liv og aktivitet. Det er fint å se hvordan fjellet blir gjort tilgjengelig for folk som vil ta seg en tur ut av byen.

Jeg benyttet også sjansen til å møte ledelsen på Norefjell Ski & Spa, for å lære mer om hvilke muligheter og utfordringer reiselivsnæringen møter for tiden. Aftenposten ble med på møtet og laget en reportasje. Jeg er tilhenger av mest mulig åpenhet, og har ofte pressen med på møter jeg har rundt om i landet.

Det er uklart for meg hvorfor Mjøs Persen i sitt angrep på meg, fokuserer på at det «fortsatt vil være mulig å ansette folk i sesongarbeid». Dette fremstår som et forsøk på å ledeoppmerksomheten bort fra de reelle problemene regjeringens nye regler skaper for bedriftene.

Norefjell ligger i vakre, men lille, Krødsherad kommune med 2400 innbyggere. Bedriften har 100 helårsansatte. Men for å ta unna de største toppene i vintersesongen, har de behov for nærmere 350. Som hotelldriverne sier til Aftenposten, blir det veldig arbeidskrevende og vanskelig å selv måtte ut og ansette 40 servitører ekstra, for å gjennomføre for eksempel en stor konferanse som går over en uke eller en langhelg utenom skisesongen. I praksis må de enten bruke bemanningsbyrå, eller si nei til arrangementer og gjester.

Eksempelet på Norefjell er langt fra enestående.

TV 2 besøkte hotellet Søstrene Storaas i Jondalen i Kongsberg før jul. Hotellsjef Solveig Storaas har brukt bemanningsbyrå til å ta unna perioder med stor pågang, som sommerferier og julebord. Byrå har for de også vært en viktig kilde til rekruttering. En hovmester fikk fast jobb etter å ha vært lånt ut fra Adecco. I år frykter Storaas de må si nei til oppdrag, hvis ikke bemanningsbyråene lenger får bistå med kvalifisert arbeidskraft.

Reiselivsnæringen er blant næringene som er mest bekymret for konsekvensene av regjeringens nye regler om innleie av arbeidskraft som trer i kraft 1. april. Men også andre bransjer har uttrykt uro.

Daglig leder Bjørn-Fredrik Johansen i den familieeide blikkenslagerbedriften Nortekk, sa til NRK i fjor at innstrammingene vil ta bort bransjens hovedkilde til rekruttering. Flere frykter at de må ta ned aktiviteten. Det samme har rørleggerbedrifter sagt.

For selv om jeg er enig med regjeringen i at det er bra med flere faste ansettelser og heltidsstillinger, er det lite som tilsier at det blir resultatet av innstrammingene.Konsekvensen av det regjeringen gjør kan like gjerne bli at folk som i dag er fast ansatt i et bemanningsbyrå, i stedet må bli midlertidig ansatt i en bedrift. Det er å ta arbeidslivet i gal retning.

For mange av de 25.000 som hver dag går på jobb via et bemanningsbyrå har faste stillinger der. Blant annet etter at Høyre i 2019 strammet inn regelverket. NHO har anslått at opp mot 10 000 kan miste jobben som følge av det regjeringen nå gjør. Og hvis bedrifter må si nei til oppdrag fordi de ikke får tak i nok folk på kort varsel, kan det over tid også få konsekvenser for jobbene til de fast ansatte i bedriften.  

Bemanningsbyråene er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange. I Norge står 250 000 i arbeidsfør alder utenfor jobb eller utdanning. Jeg er redd regjeringens politikk gjør det enda vanskeligere å komme inn.

I vinter viste en undersøkelse at over 80 prosent av bedriftene mener at dagens regjering i liten eller svært liten grad tar hensyn til bedriftenes behov. En del av disse bedriftene har jeg lyttet til, og de forteller at de ikke blir forstått. Men det er ikke fordi jeg har skremt dem, slik Mjøs Persen hevder.

Stortinget har vedtatt at innstrammingene i regelverket ikke skal gjelde alle bransjer. Helsevesenet og arbeidsplasser med behov for konsulenter med spesialkompetanse vil ha mulighet til å omgå deler av regelverket. I tillegg skal det sees nærmere på landbruksnæringen og kulturbransjen. 

På den måten innrømmer regjeringspartiene selv at innstrammingene i innleie kan være utfordrende eller til hinder for drift.

Hver eneste næring, bedrift og lokalsamfunn har mange felles, men også sine unike utfordringer og behov. Derfor mener jeg det er viktig at vi politikere så ofte som mulig besøker, og lytter til, folk og bedrifter som påvirkes av politikken vår. De fortjener at vi setter oss inn i og forstår deres hverdag og virkelighet.

Det burde også Arbeiderpartiet og LO tatt seg tid til i denne saken.

En kortere versjon av dette innlegget står på trykk i Aftenposten.