Disse mister makt hvis Høyre får bestemme

En av de viktigste konservative innsiktene er behovet for maktspredning, betydningen av å motvirke maktkonsentrasjon. Jeg mener det vil være sunt å begrense makten til flere aktører i dette landet, nettopp derfor har jeg lagt frem en oversikt over hvem som definitivt mister makt dersom Høyre får styre etter valget 14.september.

Roar Flåthen og LO. Partisponsor, medieeier, fagforening etc. Må finne seg i at jeg lytter like mye til YS, Akademikerne, Unio, NITO og de som har valgt å være uorganiserte som til LO.

Hanne Harlem, styreleder i Helse Sør-Øst. Skal være både kunde og produsent av helsetjenester til halve Norge. En umulig dobbeltrolle.

Vi vil gi makten til den enkelte pasient, som skal få oppsøke et privat sykehus for statens regning når man har fått en medisinsk diagnose som skal behandles. Vi vil også legge ned de regionale helseforetakene og skille rollene som bestiller og utfører i helsevesenet.

StatoilHydro. StatoilHydros størrelse er en utfordring. Er det hunden som logrer med halen eller omvendt? Jeg vil sikre at det er politikerne som bestemmer og at Statoil får konkurranse og utfordringer.

Næringsdepartementet. Omfanget av det statlige eierskapet skal reduseres, bli mer profesjonelt og i mindre grad legge seg opp i daglig drift. Det blir flere arbeidsplasser og mer verdiskapning når det blir rom for flere aktive, private eiere.

Trond Giske og Kulturdepartementet. Makten må spres, og gis tilbake til kunstnere selv. Høyre vil mobilisere private midler gjennom skattereglene, og gjennom tilskudd til en bredt anlagt kultur og næringslivsorganisasjon som et tyngdepunkt ved siden av Norsk kulturråd, vil Høyre utvikle samarbeidet mellom kultur og næringsliv. For Høyre handler kulturlivets frihet seg om noe mer enn hvorvidt man blander seg inn i programarbeidet i den enkelte institusjon. Ensidig statlig finansiering inviterer til politisk riktighet og servilitet. Man vil fort skjele til de som bestemmer hvem som, og hva som, skal få, og kriteriene som gjelder.

Fylkespolitikerne. Får ikke lenger bestemme hvilke skoler elevene skal gå på, elevene skal få bestemme selv. Fylkeskommunen skal dessuten legges ned.

Janne Sollie, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning. Har blitt en politisk aktør og en stat i staten. Direktoratet skal gjennomføre regjeringens vedtatte politikk og bli mer lydhør for folk i distriktene.

Fylkesmennene. Adgangen til å overprøve lovlig fattede vedtak i kommunene skal begrenses kraftig.

Landbruksdepartementet. Slipp bonden fri. Det finnes mange bønder som kan drive lønnsomt med færre reguleringer.

Landbrukssamvirkene. Må belage seg på mer konkurranse med en Høyre-regjering. Jeg vil også styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Det innebærer å fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet, ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Makten skal tilbake til forbrukerne.

Hovedpoenget med denne oversikten er å vise hvilke aktører som har for mye makt og hvor det forekommer uheldig maktkonsentrasjon. Mitt poeng er at vi trenger mer mangfold og mer konkurranse. Det betyr nødvendigvis at enkeltaktører må få mindre makt.

Du kan lese hele saken og se intervju på NRK.no og VG-nett.

Høyres nettredaksjon har begynt å tekste videoene.

Under er utdrag fra talen jeg holdt i Bergen under valgkampåpningen. Høyres nettredaksjon har nå begynt å tekste videoene slik at også dem som er døve får mulighet til å delta, noe jeg synes er veldig viktig å legge til rette for.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SG1vMwN6_WA&hl=en&fs=1&rel=0]

Skatt, skole og samferdsel

Høyre avholdt i helgen sitt landsmøte, et arrangement partiet ikke er alene om å kalle vellykket. Jeg anbefaler særlig Aftenpostens lederartikkel, en av de mange gode tilbakemeldingene vi fikk. Personlig ble jeg veldig glad for den støtten og entusiasmen jeg ble møtt med. Det varmet, det gjorde godt og det gjorde meg klar til kamp!

På landsmøtet vedtok vi politikken som skal til for å få Norge styrket ut av krisen.
Stikkordene er skatt, skole og samferdsel.

Mindre skatt for å redde arbeidsplasser og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever medarbeidere som har mye kunnskap. Samferdsel fordi det som produseres skal ut til dem som har kjøpt det, ikke bli stående i endeløs kø.

Å komme styrket ut av krisen betyr ikke bare at vi kommer oss gjennom med en relativt lav arbeidsledighet sammenlignet med andre europeiske land. Når arbeidsledigheten i Norge var blant de laveste i Europa før krisen, og når Norge har sitt oljefond så er det ganske ambisjonsløst.

Å komme styrket ut av krisen betyr at vi som samfunn legger mer vekt på kunnskap, styrker forskningsaktiviteten, utbedrer veiene og annen infrastruktur. Vi må også bedre rammebetingelsene for å både beholde og skape nye arbeidsplasser.

Det kommer nemlig en tid etter krisen. Når folk igjen begynner å handle, og bankene på nytt begynner å låne ut til næringslivet på normale vilkår, da må vi allerede være på vei ut fra startgropa. Arbeidsledigheten vil bite seg fast i de land som ikke har en strategi for å komme styrket ut av krisen. Den vil falle raskt i de land som klarer å omstille seg, være konkurransedyktige og tenke fremover. Arbeidsledigheten vil falle raskere i land hvor nye bedrifter skapes. Derfor må vi oppmuntre til gründervirksomhet og privat investeringslyst, ikke straffe det.

Nettopp derfor trengs Høyres politikk mer enn noensinne. Vi kan komme styrket ut av krisen hvis vi bruker hele verktøykassa. Og den består av skatt, skole og samferdsel.

Norsk skole er fortsatt blant de aller dårligste i internasjonale tester. Da hjelper det lite med en kunnskapsminister som sier han er fornøyd med at vi har hatt en liten fremgang. Når en kunnskapsminister åpenbart har lavere ambisjoner enn barn har på egne vegne, da blir jeg skuffet. Høyres mål er klart; vi skal ha stor fremgang i skolen.

Skattelette er et virkemiddel vi vet virker når det gjelder å trygge arbeidsplassene. Et virkemiddel regjeringen nekter å ta i bruk. Den er låst fast i egen retorikk og ideologiske dogmatikk. Fortsatt messer de om ”mer til de som har mest fra før” når det egentlig dreier seg om å trygge arbeidsplassene og skape nye. Det blir det fattig politikk av, og i hvert fall ikke mer trygghet for jobbene.

Norske veier tar liv. Det alene er et argument for at vi må bygge mer og tryggere veier og at det må skje raskt. Gode veier er også en viktig rammebetingelse for norsk næringsliv. Derfor har Høyre sagt klart ifra at vi skal bruke flerfoldige ekstra milliarder på vei, og at vi skal bruke moderne byggemetoder for å få dem på plass dobbelt så raskt som i dag.

Norge og verden står midt oppe i den største økonomiske krisen siden 30-tallet.
Arbeidsledigheten griper om seg. Hver måned blir nye fire til fem tusen nordmenn kastet ut i arbeidsledighet. 35 bedrifter legges ned om dagen – og tempoet øker. 50 000 små og mellomstore bedrifter står på kanten av konkurs.

For å bringe Norge styrket ut av krisen trenger vi å gjøre noe nytt, ikke som regjeringen, hvis medisin er mer av det som ikke virker.  Vi la i forrige uke frem en kraftig tiltakspakke, vi har vedtatt ett godt program og vi har lagt bak oss ett flott landsmøte.

Dette tegner godt for resultatet den 14. september!

Vellykket bloggtreff

Jeg hadde gleden av å innlede på et bloggtreff på Høyres hus i går kveld sammen med et tyvetalls bloggere, et møte som også ble sendt direkte på nettet.

Jeg synes dette var en meget spennende måte å formidle politikk på og må si jeg var veldig imponert over både oppmøte og kvaliteten på spørsmålene – det var tydelig at dette er noen av Norges fremste bloggere (ingen nevnt og ingen glemt) og som har stor forståelse for politikk. Det var også svært gledelig å se at så mange deltok interaktivt via nettet.

Jeg tror denne typen arrangement definitivt er noe vi vil se mer av i fremtiden, hvor ny teknologi taes i bruk. Ikke som erstatning for tradisjonelle måter (snarere tvert imot, vi i Høyre satser veldig hardt på direkte velgerkontakt og husbesøk), men som et veldig viktig supplement.

Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å besvare spørsmålene som mange i sin natur var vanskelig å besvare kort, men tror jeg fikk besvart de fleste spørsmålene på en god måte. Så får jeg heller akseptere at vi ikke alltid var/er like enig.

En liten nyhetssak med video er lagt ut på Høyres hjemmeside, sammen med lenker til flere kommentarer fra noen av bloggerne som har kommentert arrangement.

Tusen takk til alle som var tilstede i salen eller deltok via nettet!