Vellykket bloggtreff

Jeg hadde gleden av å innlede på et bloggtreff på Høyres hus i går kveld sammen med et tyvetalls bloggere, et møte som også ble sendt direkte på nettet.

Jeg synes dette var en meget spennende måte å formidle politikk på og må si jeg var veldig imponert over både oppmøte og kvaliteten på spørsmålene – det var tydelig at dette er noen av Norges fremste bloggere (ingen nevnt og ingen glemt) og som har stor forståelse for politikk. Det var også svært gledelig å se at så mange deltok interaktivt via nettet.

Jeg tror denne typen arrangement definitivt er noe vi vil se mer av i fremtiden, hvor ny teknologi taes i bruk. Ikke som erstatning for tradisjonelle måter (snarere tvert imot, vi i Høyre satser veldig hardt på direkte velgerkontakt og husbesøk), men som et veldig viktig supplement.

Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å besvare spørsmålene som mange i sin natur var vanskelig å besvare kort, men tror jeg fikk besvart de fleste spørsmålene på en god måte. Så får jeg heller akseptere at vi ikke alltid var/er like enig.

En liten nyhetssak med video er lagt ut på Høyres hjemmeside, sammen med lenker til flere kommentarer fra noen av bloggerne som har kommentert arrangement.

Tusen takk til alle som var tilstede i salen eller deltok via nettet!