Haka i plata, Kristin?

I dagens VG uttrykker jeg min bekymring for at arbeidsledigheten kan bli rekordhøy og peker på at regjeringen har gjort for lite for sent, og bare bruker halve verktøykassen i kampen mot den økende ledigheten. Nye prognoser fra NAV støtter mine uttalelser og viser at arbeidsledigheten kan vokse til å omfatte nesten 150 000 mennsker i løpet av neste år. 

Kristin Halvorsen argumenterer ikke mot det jeg sier, hun velger heller å karakterisere det. Hun bør heller konsentrere seg om å forklare hvorfor det er så viktig å øke skattene for bedriftene og drepe investeringslysten når stadig flere bedrifter går i underskudd, med den konsekvens at flere blir sagt opp eller permittert.

Kristin tvinger norske familieeide bedrifter til å øke utbyttene p.g.a. økt formueskatt i en tid der de trenger kapital for å sikre arbeidsplassene. Stoltenberg har gjentatte ganger uttalt at det er vanskelig å finne målrettede tiltak for å lette situasjonen for privat sektor. Det er fordi regjeringen har låst seg selv til å ikke bruke det mest åpenbare tiltaket; nemlig skattelettelser.

Halvorsen kan fortsette å mene at skattelette er hakk i plata, men likevel har hun måtte bite i det sure eplet og gjennomføre Høyrepolitikk hun selv fjernet før krisen. Hun strammet inn på Skattefunn – skattelette på forskning og utvikling i bedriftene. P.g.a. krisen har hun måtte reversere det.

Regjeringspartiene på Stortinget har støttet Høyres forslag om høyere avskrivningssatser på maskiner, også et tiltak Kristin fjernet i begynnelsen av denne perioden. I krisen på begynnelsen av 90-tallet forsøkte AP-regjeringen seg med å øke skattetrykket på familieeide bedrifter gjennom økt formueskatt. De slo retrett da de så virkningen. Så lær av Gro: Økt skatt på bedrifter i krisetider forlenger og forverrer krisen!

Kristin: Lavere skatt er ikke hakk i plata, men et viktig verktøy for trygghet og optimisme. Det gir investeringslyst og trygger arbeidsplasser.