SV, NATO og Afghanistan

Vi i Høyre har alltid vært tilhengere av å forankre norsk sikkerhetspolitikk i NATO, som ved vekslende regjeringer har vært grunnpilaren i norsk forsvarspolitikk.

Noe overraskende, men ikke desto mindre gledelig, er det å registrere at velgerne til SV i overveldende grad støtter norsk medlemskap i NATO. I en meningsmåling (gjengitt i dagens Aftenposten ) Norsk Gallup har utført for Institutt for statsvitenskap, sier hele 86 prosent av SVs velgere at de støtter NATO-medlemskap. Dette er gode nyheter!

Undersøkelsen viser også at halvparten av SV-velgerne støtter NATOs tilstedeværelse i Afghanistan. Nå er det ikke meningsmålinger, men politiske argumenter som skal avgjøre standpunktene i en sak, og når det gjelder NATOs og norsk tilstedeværelse i Afghanistan så støtter jeg og Høyre dette engasjementet fullt ut.

Vi står helhjertet bak den fantastiske innsatsen norsk kvinner og menn gjør i Afghanistan. For la oss ikke glemme hvorfor vi er i Afghanistan, vi er der som følge av Talibanregimets støtte til internasjonal terrorisme, som ledet opp til 11. september 2001, hvor USA svarte med å fjerne Talibanregimet fra makten. I etterkant har NATO med FN-mandat forpliktet seg til å sørge for sikkerheten i landet. Alternativet til NATOs tilstedeværelse er å legge veien åpen for et nytt skrekkregime i landet. Selvfølgelig er ikke løsningen i Afghanistan utelukkende militær, men militær tilstedeværelse er en helt essensiell del av løsningen, slik at sivile krefter kan stå for gjenoppbygning.

For hvordan skal egentlig den sivile gjenoppbygningen kunne lykkes dersom Taliban brenner ned en pikeskole dagen etter at den er bygget?

Mitt poeng er at militær tilstedeværelse er helt nødvendig for å sikre sivilgjenoppbygning. Og det er nettopp derfor norske soldater står sammen med NATO-soldater for å sørge for å gi det afghanske folk en fremtid uten trusselen fra taliban. For NATO (og da selvfølelig også Norge) er det enormt viktig å lykkes i Afghanistan. Men for at NATO skal lykkes er det viktig at nasjonale begrensninger på de militære styrkene fjernes, også de norske, på den måten vil alliansen bedre kunne møte de militære utfordringene vi fremdeles står overfor i Afghanistan. Mitt ønske er at også SV og regjeringen kommer til denne erkjennelse!