Vi trenger alle gode krefter i eldreomsorgen!

I Aftenposten kunne vi onsdag lese om Kathrine Evensen, leder for et privatomsorgsfirma i Skien, som rett før jul i fjor fikk en sjokkmelding fra Skatt Sør, da etaten forlangte etterbetaling av nærmere 1 million momskroner.

Begrunnelsen, kan vi lese, var at Evensen ikke hadde noen formell avtale med kommunen. Det hjalp ikke at alle brukerne som fikk hjelp hadde kommunalt vedtak på at de hadde krav på hjelp – en hjelp kommunen ikke hadde kapasitet til å gi.

Eksempelet er dessverre svært illustrende for regjeringens private allergi – hvor ideologi er viktigere enn å gi eldre mennsker den hjelpen de har krav på. Imotsetning til regjeringen mener jeg at vi trenger alle de gode krefter vi kan få i kampen for en bedre eldreomsorg, uavhengig av om de er private eller offentlige. Vi trenger flere personer som Kathrine Evensen, ikke færre.

Ikke overraskende var hennes første tanke å legge ned, ettersom marginene for mange private omsorgsfirmaer slett ikke er store, og et millionkrav ville føre til konkurs. Dersom hun ikke hadde bestemt seg for å ta opp kampen med regjeringen, så hadde alle ansatte mistet jobben og færre eldre hadde fått et godt tilbud. Heldigvis bestemte Evensen seg for å sloss og vant frem i klagenemda. Riktignok synes jeg det er usigelig trist at Kathrine Evensen måtte bruke masse tid på å bekjempe urettferdig statlig byråkrati, fremfor å bruke kreftene sine på å tilby bedre eldreomsorg (kanskje til og med tilby en ekstra arbeidsplass eller to). Jeg kan love at dersom Høyre kommer i regjering så vil vi spille på lag med de som arbeider med eldreomsorg, ikke mot, uavhengig av om de jobber i privat eller offentlig sektor!

Jeg synes denne saken er et lysende eksempel på at hendene er like varme i privat som offentlig sektor, og at dersom vi legger til rette for likebehandlig mellom begge sektorene så vil vi øke tilbudet, valgmuligheten og kvaliteten i eldreomsorgen. At mange av de ansatte var uføretrygdede, men som gjennom Evensen sitt firma fikk muligheten til å bruke sin restarbeidskraft, er rett og slett et glimrende praktisk eksempel på godt arbeidsmiljø i privat sektor.

Jeg håper virkelig at regjeringen tar til fornuften og ikke omgjør beslutningen til klagenemden. Kathrine Evensen er en av dem som ønsker å bidra slik at det skinner av eldreomsorgen – spørsmålet er om Jens Stoltenberg ønsker å la henne få lov til nettopp det!

8 tanker om “Vi trenger alle gode krefter i eldreomsorgen!”

 1. Evensen virker helt klart som en person som bryr seg – men hvordan skal vi forhindre at initiativtakere som henne blir utkonkurrert på markedet av firma som heller vil profittere på pasientene sine enn å “bidra slik at det skinner av eldreomsorgen”?

  Det må også sies at hovedgrunnen til at det ikke “skinner” av omsorgen i dag ikke er at private ikke har fritt spillerom, men at kommunenes økonomi er dårligere enn på lenge – ville det ikke da være bedre å gi mer til kommunene, slik at de faktisk kan levere det tilbudet innbyggerne fortjener?

 2. Til Andreas

  Det er en hel rekke andre firma startet opp av personer, særlig kvinner, som ønsker å drive innenfor omsorg , men som ikke ønsker å være ansatt i kommunen. Først og fremst dreier jo dette seg om å gi makt til den som skal få hjelpen.

  Når de selv fatter beslutningen om hvem som skal hjelpe så har de selv eller deres pårørende all interesse av at tjenesten er best mulig. Hvis et firma eller en hjelper gir dårlig service så kan de jo skifte,enten de selv betaler fult ut, eller kommunen har en ordning med fritt brukervalg.

  Det er jo det geniale, du sikrer kvaliteten mye bedre med Høyres politikk, enn med venstresidens tro på at det offentlige alltid vet bedre enn brukerne.

  Så er jeg selvfølgelig enig i at kommuneøkonomi og god ressursstyring i kommunene er viktig for utvikling av bedre eldreomsorg. Men det er ikke til fortrengsel for at vi trenger ett mangfold av tilbydere av tjenester – det gir bedre kvalitet og bedre eldreomsorg.

  Og vi kan bare se til nabolandene våre danmark og Sverige som har langt flere private firma som jobber med dette, detter er ikke fali…. det gir bedre omsrog.

 3. Helt enig i dine kommentarer Erna. Den eneste holdbare løsning for samfunnet er et tett offentlig-privat (OPS) samarbeid. Det handler om å gjøre hverandre bedre som i sin tur vil forbedre tijenestetilbudet. Det handler ikke om ta arbeidsplasser fra det offentlige, det handler om å skape mangfold. Det er da ikke forbudt for en offentlig ansatt å søke arbeid i et privat firma!
  Det er uansett viktig at også de private aktører sikres gode betingelser som lønn, pensjon, sykelønn som for de offentlig ansatte. Norge sløser i dag med sine ressurser, for første gang har budsjettet til helse og omsorsektoren passert 100 millarder kroner i en tid der strukturen ikke henger sammen og er tungt byråkratisert. Jeg er et Høyre medlem og jeg stemmer Høyre!

 4. Interessant tråd og dessverre, for oss som arbeider innen det private helsevesenet ikke ukjent. Det som er helt ukjent er begrunnelsene for “skylappene” til de rødgrønne, der deres store frykt for privatisering tydelig kommer frem.
  I Trondheim sliter vi veldig med å alltid arbeide i motbakke, uansett hvilket felt innen helse det gjelder.
  Firmaet jeg jobber i, er tydelig på at vi er ikke i noen grad ute etter å utkonkurrere det offentlige, men fungere som et supplement. Men siden våre hender er “private”, så er de ikke varme nok. Noe som er merkelig. For å si det flåsete; de var varme nok da jeg arbeidet innen det offentlige.
  En tanke som jeg har forsøkt å få ledere og administrasjon innen den kommunale helsesektoren her i byen med på, er at det er sunt med aktører å sammenligne seg med, også for det kommunale. Hvordan skal de kunne bli bedre om de ikke har noe å sammenligne seg med? Ja til private aktører som samarbeider med og supplerer det offentlige og at stat og kommune aktivt sammenligner seg med private for å sørge for best mulig tilbud til pleietrengende!

 5. Eldreomsorgen er en av de viktige samfunnsoppgavene som er viktig for innbyggerne, foruten eldreomsorg kommer blant annet sykehusdrift, skoledrift, og barnehagedrift.
  Alle tjenester og dets kvalitet avhenger av at kommunene har økonomiske midler og hender til rådighet. Det er da viktig hvordan kommunene er organisert og driftes for å kunne opprettholde et godt nok tjenestetilbud.
  Høyre har lansert sine tre S som er Skole, Skatt og Samferdsel, men hvor ble det av den fjerde S nemlig STRUKTURREFORM?? Høyre har gjennom sine landsmøte vedtak bestem at Kommunene skal slå seg sammen, fylkeskommunene skal nedlegges og Fylkesmannen skal endre sine oppgaver.

 6. Erna svarer veldig ofte som du sikkert kan se på de ulike postene. Av forståelig grunner så får hun ikke alltid anledning til å svare på alt med engang.

  Hva gjelder kommentaren din Birger, er vi selvfølgelig enig i at vi trenger å bruke skattebetalernes penger mest mulig fornuftig. Og strukturreform således er veldig viktig.

  Men som du sikkert skjønner er det grenser for hvor mange saker man kan gå til valg på som hovedsak…

 7. Kommemtar til Eirik Løkke:
  Du og andre i partiet Høyre må forstå følgende:
  “Uten orden på strukturen oppnås ikke målsettingene”. Med andre ord blir det meget vanskelig, om ikke umulig å få orden på skatt, skole, samferdsel, helse og omsorg mm, uten en fundamental orden på strukturen. Danmark har ikke utført rekkefølgen strukturreform, kvalitetsreform, skattereform og helsereform uten grunn. Faktisk, jeg har studert de danske grep (med en amtør sitt blikk) siden starten på strukturreforms spede begynnelse i 2004.
  Videre har jeg løpende gitt Høyre innspill på dette siden 2005. Svarene jeg fikk var entydig positive, dermed overrasker det meget at strukturreformen ikke flagges mer i og med at en slik prosess vil berøre alle innbyggere på en fundamental måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *