Kina 20-år etter massakren på Den Himmelske fredsplass

I dag er det 20-år siden massakren på Den Himmelske fredsplass. Det er usikkert hvor mange som ble drept denne dagen, kinesiske myndigheter hevder det var mellom 2-300, mens New York Times hevder det var mellom 3-4000. Det som er sikkert er at det som begynt som fredelige demonstrasjoner, ble brutalt slått ned av militæret på ordre fra det kinesiske diktaturet, etterfulgt av en arrestasjonsbølge, hvorav mange aktivister fremdeles sitter i fengsel for sin kamp for demokratiske rettigheter.

Ikke bare positiv utvikling
Det er åpenbart utfordrende å forholde seg til Kina. På den ene siden har landet siden Nixon-administrasjonen åpnet sin relasjon til landet, foretatt økonomiske liberaliseringer, hvorav flere hundre millioner har blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Kina er i så måte en illustrasjon på frihandelens betydning for fattigdomsbekjempelse. Denne delen av utviklingen kan vanskelig karakteriseres som annet enn positiv.

Samtidig minnes vi i dag 20 år etter massakren, at Kina fremdeles er et diktatur, at den økonomiske veksten ikke har gitt noen synlige demokratiske resultater, slik flere av oss nok hadde håpet på. Kinesiske myndigheter praktiserer omfattende sensur og slår hardt ned på dissidenter. Det er selvfølgelig mulig at en økt vekst, og en større middelklasse i Kina på sikt vil øke presse på demokratiske reformer, men det er nok ikke en naturlov. Fortsatt vekst kan også tenkes å legitimere Kinas sære form for autoritær kapitalisme.

Jeg tror ikke det hjelper dersom vestlige selskaper trekker seg ut av Kina. Jeg mener derfor at vi skal drive handel med Kina. Men samtidig er det viktig at vi er veldig tydelig overfor Kina at vi mener systematiske menneskerettighetsbrudd er uakseptabelt og at norske myndigheter formidler dette krystallklart i all sin dialog med det kinesiske regimet.

Jan Tore Sanner har utfordret utenriksminister Støre i et skriftlig spørsmål om hvordan Norge vil markere 20-års dagen for massakren overfor kinesiske myndigheter. Jan Tore ber utenriksministeren både ta opp situasjonen for politiske fanger ved blant annet å kreve at de som fortsatt sitter i fengsel – 20 år etter den fredelige markeringen på den himmelske freds plass – frigis, samt at Støre tar opp de magre kårene for ytringsfriheten.

Det er naturligvis et initiativ jeg støtter og synes anledningen 20-år siden massakren er et riktig tidspunkt for å uttrykke bekymring for situasjonen i Kina.