Grådighetens ansikt

SV har denne sommeren fortsatt sin kamp for å svekke arbeidsplassene i privateide bedrifter.

Midt i en krisetid er ideologisk renhet viktigere for SV enn arbeidsplasser. Og midt i en tid der vi ser hvor skadelig kortsiktig kapital kan være, gir finansministeren det langsiktige, ansvarlige eierskapet en giftpille.

Den rødgrønne regjeringen har økt skattene for næringslivet gjennom hele perioden, særlig formueskatten. Siste stikk var i statsbudsjettet i fjor høst: Det ga bedriftseiere over hele landet en kraftig økning i både arveavgift og formueskatt. I sommervarmen forsøker SV å spille på misunnelse. Det gis et inntrykk av at formuesskatten bare rammer ” de rike”.

De underslår at disse skattene går sterkt ut over bedriftenes egenkapital. Egenkapitalen gir en bedrift styrke til å stå i mot dårlige tider. Og dårlige tider, det er det nå. Da ser mange bedrifter enda tydeligere hvor skadelig den rødgrønne skattepolitikken har vært.

Den særnorske formueskatten gjør at flere kvier seg for å være langsiktige. Det er ikke for kvartalskapitalister med papirporteføljer formueskatten smerter mest. Det er for dem som bygger langsiktige bedrifter, der pengene brukes til å bygge for fremtiden.

Hvem vil satse langsiktig på noe som kanskje ikke gir avkastning fem eller ti år frem i tid, når formueskatten må betales hvert bidige år uavhengig av løpende inntekter? De kravene formueskatten setter til utbytte, fremmer en kortsiktig kapitalisme som er skadelig for arbeidsplassene over hele landet.

Derfor er formueskatten skadelig i gode tider, fordi den gjør bedriftene dårlig rustet til de dårlige. Men nå, i dårlige tider, er den absurd. Bedriftene sliter med å holde seg flytende, folk mister jobben. 35 bedrifter går over ende hver uke. Ta ikke fra dem egenkapitalen! “Skattelette til de rikeste,” roper de rødgrønne når Høyre kommer med slike forslag. Men “de rikeste” går nå konkurs, bedrifter går konkurs, og folk mister jobben.

Vestfold er bygget opp av mennesker med evne og vilje til å satse langsiktig, til å satse på bedriftene og i bedriftene. Den typiske små og mellomstore bedriften lang hele kysten har eiere som tar ut moderate utbytter, vanlige lønninger og som bidrar til utvikling rundt seg i sitt lokalområde. De bidrar til nye bedrifter , til sterk frivillighet og dugnad med lokalsamfunnet for viktige prosjekter. Takken de får fra den rødgrønne regjeringen, er økt formueskatt – en straff for at de har valgt å være langsiktige. De blir nå tvunget til å ta ut utbytte fra bedriften til å betale formueskatt, penger bedriften trenger selv. For å strø salt i såret, må de betale utbytteskatt på dette utbyttet, et utbytte de ikke ønsker å ta ut i utgangspunktet.

Den rødgrønne regjeringen har hatt flere oljepenger å bruke enn noen tidligere regjering. Det aller verste med skatteskjerpelsene i fjor høst er at de er helt unødvendige. Det går ideologisk prestisje å ta fra de rike. Ja, vi er skyldige i anklagen om at vi er for skattelette: Staten skal la folk beholde mest mulig av sine egne penger, den skal ikke ta penger fra dem for å prøve å straffe “de rike”. Å kreve inn skatter staten ikke trenger, det er toppen av statlig grådighet. Å gjøre det på en måte som i særlig grad rammer nettopp de ansvarlige kapitaleierne, og som oppfordrer til mer uansvarlig og grådig kortsiktig kapitalisme – da gir Kristin Halvorsen grådigheten et ansikt.

12 tanker om “Grådighetens ansikt”

 1. Kraftig økning i formueskatten? Halvorsen sa på Dagsrevyen at man maks betaler 1,1% i formueskatt. Og at før regjeringen gjorde grep var mange av de rikeste i Norge nullskatteytere.

  Jeg tror ikke det handler om misunnelse. Det handlar om å bidra etter evne.

  Høres det ikke litt rart ut at noen må flytte ut av landet på grunn av en skatt på rundt 1%?

 2. De aller fleste som blir rammet av formuesskatten er ikke såkalte “nullskatteytere”.

  Formuesskatten kommer på topp av all annen skatt. Man betaler trygdeavgift, kommue- og fylkesskatt, toppskatt, selskapsskatt og utbytteskatt, for så å betale formuesskatt. I tillegg vil formueskatten skattelegge den samme formuen med 1,1% hvert eneste år. Man skattelegges hvert eneste år av penger man allerede har beskattet.

  Men det verste er at skatten vil også løpe i år hvor man ikke tjener penger. I dårlige år hvor bedriften taper penger på driften, må eierene likevel ta ut utbytte for å betale formuesskatt. Dette setter arbeidsplasser i fare.

 3. Jeg synes ikkje det er spesielt urimelig at man må betale en skatt på 1,1% av de verdiene man sitter på.

  Dessuten, verdiene har man vel selv om man et år ikke tjener penger?

  For Ap er det viktig å ha et skattesystem som er rettferdig. Skattesystemet skal bidra til rettferdig fordeling ved at de som har høye inntekter og store formuer betaler en større andel av inntekten sin i skatt enn de som har mindre.

  Fordeling er stikkordet her. Et begrep som jeg har inntrykk av ikke blir vektlagt i særlig stor grad på høyresiden.

 4. Jeg synes det er litt spesielt når en politiker på nivået til Solberg her mener staten er grådig og krever inn skatter som staten ikke trenger.

  Hvordan kan man kalle de som ærlig og oppriktig bruker sitt politiske virke til å omfordele, slik at de som sitter nederst ved bordet i Norge også kan leve gode liv, for grådige?

  Pengene som Solberg mener staten grådig krever inn går til å hjelpe mennesker som er kronisk syke, til sosialhjelp, til å hjelpe rusavhengige, til å betale pensjoner når vi blir gamle..osv..osv..

  Hvordan kan man bli karakterisert som grådig når det eneste man ønsker er å få nok penger til å hjelpe alle som sliter litt mer enn gjennomsnittet i Norge?

  Det er for meg en gåte. Det å bruke begrepet grådighet om statens innkreving av skatter er total skivebom.

 5. Erna Solberg skrev i går om den grådige staten.

  I dag står det å lese om Asbjørn Hansen (56) på forsiden av Bergens Tidende. Han er en av mange fattige i Bergen som får maten sin fra Frelsesarmeen.

  Overskriften på dagens Bt er “Fattigdommen sprer seg i Bergen.”

  Og fruen som tar mål av seg til å bli statsminister i Norge okker seg over en grådig stat?

 6. Man betaler ikke 1,1% av verdiene man sitter på, men 1,1% hvert eneste år av verdiene man er lignet til å ha. Etter en del år så begynner dette å utgjøre en ganske stor del av formuen.

  Å det er viktig å forstå at disse verdiene ikke er kontanter. Det er verdier som er bundet opp i bedrifter, gjennom produksjonsutstyr og annen såkalt arbeidende kapital. Dersom bedriften går med underskudd, skal likevel staten ha sin formuesskatt fra eierene, og dette kan føre til at bedrifter blir tvunget til å realisere kontanter gjennom salg av produksjonsutstyr for å dekke eierens formueskatt.

  Du snakker om rettferdighet. La oss si at person A og person B er like gamle og har hatt lik lønn hele livet. Person A liker å leve livet, han bruker de pengene han tjener, og sparer lite. Han har et stort og flott hus, en dyr bil og hytte på fjellet, og reiser på dyre ferieturer. Og han har god del lån. Person B derimot liker å leve nøysomt, han har en mindre bolig han har betalt ned, eier en billig bil, og liker seg best hjemme. Han har også spart seg opp noen kroner, slik at han har en formue på 3 millioner (nedbetalt bolig og oppsparte midler).

  Person A har negativ formue, og betaler ikke formuesskatt. Person B vil bli belastet formuesskatt på kr 27.830 hvert eneste år. Hvor er rettferdigheten i dette? Person B har betalt den samme inntektsskatt som person A gjennom hele livet, og hele formuen hans er basert på allerede beskattede midler. Men Person B blir straffet for å ha levd et nøkternt liv. Rettferdig?

  Når det gjelder den grådige staten, så har Solberg helt rett. Staten flommer over av penger, og å øke inntektene ytterligere gjennom større skattetrykk er fullstendig meningsløst. Det bunner ut i grådighet. Og når grådigheten medfører et urimelig skattetrykk på arbeidende kapital, den kapitalen som faktisk skaper verdier og arbeidsplasser i landet, så blir dette for meg veldig galt. Og det må nå være et tankekors at de aller fleste land rundt oss har fjernet denne skatten, og dette er land hvor staten ikke har så sunne finanser som vi har.

  At de fattige har så dårlige kår som de har er vel bare et annet tegn på en grådig stat? For vi har nok penger til å hjelpe de. Vi behøver ikke formuesskatt til å gjøre dette. I fjor ble over 600 milliarder i overskudd satt på bok. Høyere beskattning av formue vil ikke gi de fattige bedre kår. For meg er det ikke logisk å minske forskjellen på fattig og rik ved å øke skatten til de rike, det er vel mer logisk å minske forskjellene ved å hjelpe de fattige ut av fattigdommen?

  Den rødgrønne regjeringen, med Halvorsen i spissen, gikk til valg på å avskaffe fattigdommen. Jeg husker fremdeles debatten mellom Halvorsen og Bondevik, der Bondevik sa at han ville øke satsingen på å bekjempe fattigdommen, men at dette var en vanskelig sak. Halvorsen brøt inn, konkluderte med at dette overhodet ikke var vanskelig, og at om hun kom i regjering så ville hun avskaffe fattigdommen med et pennestrøk. Fasit: Antall fattige i Norge har økt under Kristin Halvorsen, og deres kår er verre enn noensinne. Fattigdomsatsingen til regjeringen er deres absolutt største skamplett, og de tre partiene bør absolutt gå stille i dørene under valgkampen når dette temaet kommer opp.

 7. Og Frantzen mener altså at disse tilfellene i Bergen skyldes at staten ikke har nok penger? La meg minne om at regjeringen har rundt 200 milliarder kroner MER enn den forrige å rutte med. Ingen regjering har noensinne hatt slike enorme midler til disposisjon som den vi har nå.

  Frantzen – og alle andre som støtter rødgrønn politikk – legger opp til at Staten skal eie og disponere alle verdier og inntekter i samfunnet – eller i hvert fall en stadig større del av dem. De håner derfor Høyres skattekutt. Det skyldes naturligvis at de mener at skatt er et ubetinget gode, og at staten burde være enehersker.

  Ikke-sosialistiske tilhengere vil hevde at hver og en av oss selv eier vår egen inntekt og verdier, og mener derfor at staten må dokumentere hvorfor man er nødt til å gi fra seg stadig mer av sine egne verdier.

  Frantzen oppfordres til å lese mitt første avsnitt en gang til, og deretter fortelle meg hvorfor staten skal ha mer av konkurstruede bedrifters verdier nå enn før.
  At han forenkler problemstillingen ved å forenkle dette til et 1%-spørsmål forteller oss at han overhode ikke har begrep om næringslivets problemer i krisetiden.

 8. Igjen, hele formålet med formueskatten er fordeling. Norge er et land med relativt små forskjeller mellom folk. Og det er en viktig kvalitet vi bør verne om.

  Og jeg synes ikke det er urettferdig at en som sitter på 3 millioner kroner betaler nesten 28 000 i formueskatt. Hvor mye kapitalinntekter får man på 3 millioner?

  Staten flommer ikke over av penger. Skulle tro du var FrP’er. Faktum er at vi kommer til å møte store utfordringer i fremtiden, når det blir stadig færre som arbeider og stadig flere som skal ta ut pensjon. Jeg tror staten kommer til å trenge hver krone i framtiden. Ansvarlige politikerer tenker også på framtiden. Men Erna Solberg har kanskje begynt å tilpasse seg et politisk liv med FrP, som bruker penger som en full sjømann på landlov?

  Det er mange som sliter i Norge. Asbjørn, som det stod om i Bergens Tidende er en av dem. Min omtanke går mer i retning av mennesker som Asbjørn enn til mennesker som har 3 millioner på konto. Det må jeg bare si. Mange er kronisk syke og kan ikke jobbe, mange sliter med rus..osv..

 9. Til Lasse:
  Slik jeg har forstått det var mange rike mennesker nullskatteytere før den rødgrønne regjeringen gjorde endringer. Slik sett har systemet nå blitt mer rettferdig.

 10. Takker for bidragene til å svare Odd Frantzen fra mange.

  La meg bare få legge til begrepet grådighet er knyttet til at regjeringens politikk tvinger bedriftene til høyere utbytte. i vanskelige tider. Husk at når pengene er bundet i maskiner , bygninger og utstyr – så må bedriftene ha høyere avkastning for at eierne skal betale formuesskatten.

  Da er det ikke bare formuesskatt som skal betales, men først skal man betale utbytteskatt på uttaket – den reelle skattebelatninger blir høyere og arbeidsplassene blir svekket.

  Det er og urimelig at arbeidsplasser med norske private eiere dermed beskattes høyere enn arbeidsplasser eid av utlendinger eller staten.

 11. Det som er morsomt med sosialister er at så fort det blir snakk om hvordan man skal disponere overskuddet på statsbudsjettet, eller snakk om skattereduksjoner, så er man FRP’er. Det blir uansett for dumt for meg, og om man ikke kan klare å debattere en sak uten å komme med FRP-argumentet, så har man vel hørt litt for mye på Martin Kolberg i det siste.

  Om du mener at å øke satsingen på fattigdommen gjennom å bruke av det enorme overskuddet vi har, er det samme som å bruke penger som en full sjømann, så får det utsagnet stå for dine egne vegne.

  Fordelingspolitikk handler ikke bare om hvordan vi skal kunne “flå de rike”. Det handler også om å trygge arbeidsplasser og legge til rette for verdiskaping sentral, og ikke minst ute i distriktene. Og ikke minst handler det om hvordan regjeringen fordeler de inntektene den har gjennom sitt budsjett. Som tidligere nevnt så har denne regjeringen tidenes største inntekter altså flere hunder milliarder mer å rutte med enn forrige regjering, selv innenfor handlingsregelen. Å legge skylden for fattigdomsnorge på “de rikes vegring for å betale skatt” er ingenting annet enn å prøve å fraskrive seg ansvar for den totalt mangel på satsing som har blitt ført på dette området.

  Til slutt vil jeg bare si at de kapitalinntekter man har på 3 million ikke er skattefri, selv om formuesskatten blir fjernet, men dette vet du selvsagt. Du bare velger å se bort fra det faktum.

 12. Og når det gjelder fremtidige pensjonsutgifter, så er jeg helt enig med deg i der har vi en kjempeutfordring. Men når dagens regjering går på tvers av pensjonsforliket, og kjører inne et tresifret milliardforpliktelse på den mest usolidariske pensjonsordningen noensinne (AFP), så lurer jeg på hvordan du kan bruke dette argumentet for beskatting av arbeidende kapital. AP tør aldri gå på tvers av LO, og bryter gjerne et bredt forlik i stortinget, for å holde på velgerene sine. Det er for meg fullstendig ansvarsløst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *