Foreldrene skal sørge for maten – lærerne skal sørge for matten!

Norske skoler har mange veldig dyktige lærere i dag, men vi trenger flere av dem! Derfor lanserer Høyre i dag en kraftig satsing på etter- og videreutdannelse av lærere. Hvis vi kommer til makten, vil Høyre bevilge tre milliarder kroner til dette formålet i perioden.

Vi vet at det er tett sammenheng mellom lærerens kompetanse og elevenes resultater. Styrket lærerkompetanse gir bedre læring for elevene. Syv av ti lærere mener de trenger mer etter- og videreutdanning for å gi elevene en god undervisning. Det vil vi gi dem!

Kravene til læreren vil øke i årene framover. Kompetanseheving er derfor viktig for å gjøre lærerne godt rustet til å takle faglige utfordringer.

Høyre garanterer at vi ikke skal bruke en kronemat, frukt og grønt! Vi skal derimot bruke ressursene på flere og bedre lærere, og sørge for å styrke etter- og videreutdanningen.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lCke3P-mISI&w=480&h=295]