Kvalitet og kompetanse

Jeg syns det var interessant å lese Sykepleierforbundets uttaleser i Dagens VG om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av sysselsettingspolitikk, enn av kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten.

Det har de helt rett i.

Da Høyre i 2007 gikk inn for en målsetning om at alle ansatte i omsorgsektoren skal være faglærte fikk vi ikke støtte fra regjeringspartiene. Høyre mener at god omsorg krever god kompetanse. Dagens sykehjemsbeboere er ofte svært syke eldre, som trenger et godt medisinsk tilbud, ikke oppbevaring. Dette er blitt enda tydeligere etter at Helseministeren endelig har innrømmet at regjeringen har brutt sitt løfte om flere ansatte i eldreomsorgen.

Vi må rekruttere flere sykepleiere som kan sikre et bedre medisinsk tilbud på sykehjem og i hjemmesykepleie. Høyre vil bevilge en kompetansepott som b.l.a vil bidra til økt lønn for sykepleiere og andre utdanningsgrupper i offentlig sektor. Disse kvinnene har sakket akterut i lønnsutviklingen, fordi fagforeningene har prioritert lavtlønnede. God omsorg krever god kompetanse, derfor må vi ha flere sykepleiere. Vi må også styrke mulighetene for fagutvikling og forskning, slik at omsorgstjenesten blir en attraktiv arbeidsplass.

Høyre vil også styrke legedekningen i sykehjem, ved å innføre et tilskudd som sikrer at leger i sykehjem tjener like mye som leger i sykehus. Vi må sørge for flere dedikerte sykehjemsleger, i stedet for å pålegge fastleger å jobbe litt i sykehjem noen dager i uken. Sykehjemslegene må få hospitere på sykehus for å sikre bedre muligheter for fagutvikling. Høyre vil også investere mer i de mer enn 30 % ufaglærte i omsorgssektoren som gjør en formidabel innsats og som står overfor svært krevende oppgaver, ofte uten faglig støtte. Disse må gis et kunnskapsløft slik at de får økt kompetanse og brukerne får et bedre tilbud.

Det må satses mer på forskning og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at kvaliteten i tilbudet blir bedre og samtidig gjøre det faglig attraktivt å jobbe der. Det holder ikke å øke innsatsen fra nærmest null til nesten ingenting, slik Stoltenberg foreslår. Vi må ta et krafttak for forskning og kunnskap om pleie og eldreomsorgen for at den skal styrkes. Høyre har fulgt dette opp i våre budsjetter, og vil fortsette med det også etter valget.

45 tanker om “Kvalitet og kompetanse”

 1. Jeg ser dette munner ut i et definisjonsspørsmål, for mens opposisjonen fastholder at det var snakk om “eldreomsorgen”, så snakker Stoltneberg idag om “pleie & omsorgssektoren” som da tilsynelatende omfatter også ungdom (og yngre mennesker) med omsorgsbehov?

  Og han mener da visstnok å ha dekning for at det skal ha blitt 10 000 ansatte totalt, men – det går vel an å etterprøve?

  For når de som jobber innen eldreomsorgen etterlyser disse 10 000 personene, så må vel det bety at ingen eller svært få av dem er å finnje innenfor eldreomsorgen? Ergi mp de være å finne innenfor psykiatrien?

  Men der mangler de jo også folk? Så hvor er de ?

 2. Hei
  denne debatten er jo selvfølgelig en typisk “politiker” debatt hvor vi blir opptatt av hvem sa hva.

  Likevel er det slik at det var på nettopp dett punktet jens Stoltenberg angrep Hoyre og meg i 2005, pleiefaktoren i forhold til eldre sto stille, når vi påviste flere årsverk omsorgssektoren – så var hans svar , at det ikke var eldreomsorgen.

  Jeg tror det er flere forklaringer på disse tallene, men en viktig er at finansieringsordningen for støtte til brukere med store behov ble endret i 2003, staten tok en større del av toppfinansieringen. det har nok bedret tilbudet, og det er viktig og.

  Likevel er Jens sitt problem at han snakket om eldreomsorg og 10 000 nye årsverk der.

  Vi trenger å rekruttere flere ,men som mitt innlegg påpeker vi trenger å løfte kompetansen.

 3. Flott at du er inne og svarer på kommentarer Erna, det setter vi bloggere pris på.

  En måte å få sykehjemsomsorg mere popullært for sykepleiere og leger er å sette geriatrien lenger frem på dagsorden når det gjelder forskning og spesialutdannelse og så frigi og tilby stillinger.

  Vi må heller ikke ha det virvaret med delstillinger innen helse og omsorg. Det er kollosalt fordyrende.
  Hele og halve stillinger pluss skikkelig skiftkompensasjon som vi har ellers i arbeidslivet.
  Da vil vi også se at vi har allerede nok utdannede sykepleiere. I hvert fall langt på vei nok.

  Stå på Erna, vi skal ha en blå-blå regjering fra høsten av.
  Vi kommer kanskje til å trenge hjelp fra Venstre, men det skal ikke bli langt unna 30%-20% Frp og Høyre om fire og en halv uke.

 4. disse kvinnene har sakket akterut????????

  Hva med de fantastiske mannlige sykepleierne? de har ikke høyere lønn enn oss kvinner. Dette er bare med på å stigmatisere sykepleier yrket, og bidrar ikke til økt rekruttering…

 5. Svar til Malin:
  -tar korreksen, selvfølgelig både mannlig og kvinnelige sykepleiere:)

  Til Lene:
  – Vårt forslag om kompetansepott inn i lønnsoppgjørene gjelder utdanningsgruppene generelt.

 6. Jeg er meget i tvil over hvem jeg skal gi min stemme i år.
  I flere år nå har jeg faktisk valgt å dessverre stemme blankt, ikke fordi jeg har vært usikker, men fordi jeg har blitt skuffet. Det virker som om alle politikere legger opp til å pøse på med mest mulig valgflesk og åpenbare urealistiske løfter forut hvert eneste valg.
  Jeg kunne faktisk ha tenkt meg en nasjon der politikerne måtte stå til ansvar (politisk) for sine feilslåtte løfter…da ville de dette gjaldt kanskje moderere sine paroler og utsagn, til å inkludere faktiske forhold og satsingsområder, ikke en masse “Soria Moria” tåkeprat.

 7. Svar til Lene:
  Førskolelærere/pedagogiske ledere tjener mye mer enn helsearbeidere med 3 års høyere utdannelse. Jobber selv som radiograf på det såkalte spesialistsykehuset Rikshospitalet. Vi har den samme grunnlønna som sykepleierne. Det er mye mindre enn hva førskolelærerne tjener. Til tross for at vi har direkte ansvar for menneskeliv blir vi ikke lønnet som om vi har det. Den eneste gruppen som blir lønnet med spesialistlønn på Riksen er legene. Til tross for at vi (radiografene, sykepleierne, osv.) også gjør en spesialisert jobb som ingen andre røntgenavdelinger i Norge gjør, blir vi ikke verdsatt for det. Det er et paradoks. Når andre sykehus ikke klarer å skikkelig diagnostisere en pasient sender de vedkommende til oss. Hvorfor? Fordi vi har kompetansen, men ikke lønnen. Jobber en på et spesialistsykehus med spesialiserte oppgaver er en pr. definisjon spesialist. Sier ikke at førskolelærere skal tjene det de gjør, men det blir feil når en yrkesgruppe som har direkte ansvar for et menneskeliv skal tjene mindre enn yrkegrupper som ikke har direkte ansvar for et menneskeliv.

 8. Hva med oss som er hjelpepleiere?
  Det er vi som er nærmest pasienten i hverdagen , for å pleie , ta de tunge løftene . Og ingen tillegg for å ha medesinansvaret og utdellingen .

 9. “God omsorg krever god kompetanse” er som musikk i mine ører, ikke minst at Høyre ønsker å øke lønnen for sykepleiere. Det er behov for økt kompetanse spesielt innen eldreomsorgen og hjemmetjenesten. Utdannelse bør lønne seg! Jeg er selv sykepleier med videreutdanning som klinisk spesialsykepleier med fordypning i nevrologi. Dette gjør meg til nevrosykepleier og det utgjør totalt 240 studiepoeng (4 år heltid på høyskole). Jeg har imidlertid bare gått opp 16000,- i året etter videreutdanningen. Jeg jobber innen spesialisthelsetjenesten og her kreves det god kompetase. Det er få av oss i landet, videreutdanning bør også lønne seg for sykepleiere. Sett pris på spisskompetansen!

 10. Hei!

  Håper virkelig at vi blir prioritert nå:-) Jeg er sykepleier og snart ferdig utdannet jordmor, med 6-års ansiennitet og har en grunnlønn på 308000. Når jeg om noen måneder fullfører min jordmorutdannelse, stiger jeg lusne 27000 kr i året til en grunnlønn på 335000 i året. Da har jeg 5 års høgskoleutdanning bak meg, og masse studielån… Dere må gjøre det mer attraktivt å videreutdanne seg innen helsesektoren!!

 11. Jeg har bare ett spørsmål til deg Erna – og det er; hvorfor gjorde du ikke noe med lønnsnivået til sykepleierne når du hadde sjansen i regjering?

  Din troverdighet er IKKE-EKSISTERENDE.

 12. Ja da fortsetter vel byggingen av omsorgsboliger da?

  Slik at dere slippper unna kravene om legetilsyn og hvor hver enkelt må kjøpe sitt hvitvareutsyr, pleier osv. selv om de er demente.

  Eldre i omsorgsboliger, med helseproblemer får ikke den legehjelp de trenger. De er som alle oss andre lagt inn i fastlegeordningen. Mange steder i landet, funger ikke fastlegeordningen. Stadig nye turnuskandidater eller vikarer. Mange uten kunnskap om eldre og sykdom.

  I stedet for oppbygging av sykehjem og sykestuer med geriatisk kompetanse, har man fått denne overnevte bastarden. På denne måten har kommuner kommet billiger unna sitt ansvar.

  Slik må det gå, så lenge offentlige utgifter skal ned og skattelette er første prioritet!

  Er man rik nok, fikser sønn eller datter en sykepleier og private legeordninger!

  Derfor blir dette i første rekke ett klasseproblem!

 13. Jeg syntes ikke bare lønnen til sykepleierene må opp, men også at det burde innføres 100% stillinger som normalen. Jeg er ferdig utdannet sykepleier i år, men har ikke fått annet enn 50% vikareat. Det er ikke akseptabelt når jeg er 100% arbeidsfør. Dere kan si at det er mange som ønsker reduserte stillinger, men da kan de være unntaket, ikke regelen. At det burde være kvalifisert arbeidskraft i helsevesenet er helt åpenbart, at det diskuteres er bare flaut!!

  Og nå kan politikerne slutte å snakke om økte lønninger, og isteden bevilge pengene med en gang. Jeg får 162 kr i timen, for en jobb hvor jeg har stort ansvar og som er tung for kroppen, med turnusarbeid og mange oppgaver!!! Det helt horribelt at vi har 3 år på høyskole, med studielån som ingeniører men tjener 100 000 mindre enn dem i startlønn.

 14. Det er en realitet at svært mange sykepleiere ikke har 100% stilling rundt omkring. Hva med å starte med å få de inn i 100% stillinger? Da vil også sykepleiernes snittlønn gå opp. Hvor mye dette vil utgjøre skal jeg ikke uttale meg om. En annen ting, i stedet for å snakke om grunnlønn, hvorfor ikke si hvor mye en i snitt egentlig tjener med alle tillegg? En kan skjule veldig mye inntekt bak å bare dra fram en grunnlønn. F.eks 335 000 i grunnlønn som bli nevnt her kommer fort opp i 400 000 med tillegg i andre yrkesgrupper. Hvor mye vil det utgjøre på årsbasis for en sykepleier med kvelds- og nattevakter? Jeg snakker da om en 100% stilling. Mulig det ikke er så stor andel som ikke har 100% stilling som jeg og svært mange andre tror det er. Dersom det er en liten andel så ville det i så fall øke sympatien til sykepleiere om dette kom fram.

 15. Flott at kvinnedominerte yrker blir løftet frem i valgkampen. Vil bare minne om at pedagoger ansatt i barnehage ol. burde prioriteres på liklinje… Kanskje også på tide å få betalt for videre utdanning på lik linje med lærere? Det burde jo være atraktivt å videreutdanne seg!! Jeg merker ikke noe på lønnen etter et mellomfag i spesial pedagogikk og veiledning- dugnadsarbeid?? Men lært masse har jeg gjort:) Endringer ville gjort noe med rekrutering og flukt fra yrket.

 16. Dette høres bra ut! dette fortjener vi…

  jobber selv i bolig for psykisk utviklingshemmede.. vi må også satse på stor rekrutering av helsefagarbeidere nå!

  eldrebølgen nærmere seg med storskritt, og vi kommer til å mangle masse personalet spesielt i eldreomsorgen og helsevesenet.

  håper vi får flere til å utdanne seg denne veien, spesielt flere menn også, dette blir forhåpentligvis mer attraktivt for flere, hvis lønna går opp 🙂

 17. Hei.
  Ikke akkurat relatert til sykepleierlønninger, men mer til Høyres politikk generellt.

  HVA I ALLVERDEN ER DET DERE DRIVER MED?

  Sånn, så fikk jeg det ut av systemet. Men seriøst, hvor er høyrepolitikken? Hva har Fremskrittspartiet gjort for å kunne bli innkalt til debatt med statsministeren, som “potensiell alternativ statsminister”?
  Vi kan selvfølgelig komme med konspirasjonsteoriene; det passer bedre for AP å diskutere med Frp, for da kan de skremme med Frp-politikken og sanke flere stemmer. Mulig det er noe der, men det spiller faktisk ingen rolle.

  Det vi trenger for å løse dette er et Høyre som reiser seg og tar ansvar for høyre-politikken.

  Fortell:
  – hva dere skal gjøre
  – når dere skal gjøre det
  – hvorfor dere skal gjøre det
  – hvordan dere skal gjøre det
  lenket opp mot god gammel høryre-politikk.

  Ikke bry dere om det er noe Frp har sagt. Eller AP (som av og til virker ganske høyrevridd). Fortell om de sakene Høyre står for, som Høyre vil kjempe for.

  Og dropp aliansene i forkant av valgkampen. Høyre vil føre høyrepolitikk, og vil samarbeide med dem det er mest sannsynlig å føre høyrepolitikk med. Det kan være Frp. Eller de gamle regjeringskollegene. Eller kanskje til og med AP, forutsatt at vi får gjennomført viktige høyresaker. (Jada, jeg vet det er som å banne i kirken, men fortell meg at jeg tar feil? Om SV klarer å sitte i regjerning med AP mens de demonstrerer mot seg selv så er dette også mulig)

  Gjennomfør valgkampen på en måte som vi høyre-tilhengere kan kjenne oss igjen i. Kom med kampsakene, både de vi er enige i og de vi er litt uenige i. La oss få POLITIKK, ikke skittkasting i media.
  La oss gå inn i denne valgkampen med hevet hode, og om vi ikke vinner kan vi iallefall si at vi sloss for disse sakene…

  Og hvem vet, det er kanskje ikke bare jeg som stemme på et Høyre som vil noe.

 18. Sykepleiere skal i alle valgkamper få bedre lønn og bedre vilkår. Kunne ikke vært mer enig. Men hva med barnevernsansatte?

  Sosionomer og barnevernspedagoger har samme utdanningsgrad som sykepleiere. I dagens barneverntjenester er det et arbeidstempo og ansvar som mulig mange steder overgår sykepleierens hverdag. Vi er underbemannet, overarbeidet og henger som alltid etter i lønnskampen. Der alle kan stille opp og kjempe for sykepleieren, vil de færreste av barnevernets klienter/brukere stå fram og kreve bedre forhold for de ansatte. Ikke fordi de ikke vil, for mange av barnevernets brukere støtter et slikt krav. Men barnevernets brukere har ofte ikke ressurser eller øsnke om å stå fram på vegne av en stigmatisert tjeneste. Barnevernet jobber for den usynlige gruppen, de svakeste. Når skal barnevernsansatte få bedre lønn?

  Sliten barnevernskurator

 19. hei!!! jeg har alltid irritert meg over at kassa dama på rimi tjener mer enn meg som faktisk har ansvar for et menneske liv og for den personen live ut…….
  og en ting til hvorfor er det sykepleiere som hele tiden skal ha den store oppmersomheten?????? hva med oss helpepleiere som må ta det store ansvare når sykepleierne skal i møter, legevisiter, medisin-telling og møter,møter,møter…. hvem må trå til da???? hvem må jobbe for 2??? og får vi noen ekstra betaling????? NEI!!!! Jeg har flere veninner som er sykepleiere og jeg veit de gjør en god jobb og vi trenger dem selvfølgelig, men de blir pålagt alt for mye admenistrativt arbeid og dette går utover det som er viktigst nemlig pasientene og det gjør at det blir mindre personale uti pleien og vi hjelpepleiere må dekke for den sykepleieren som er borte.Men hører du noen som skriker om høyere lønn hos oss????? nei!! det er lærere og sykepleiere……….

 20. Jeg synes ikke dere skal glemme de andre omsorgsgruppene. Fagfolk med lang utdanning er sjelden de som er mest i kontakt med pasientene og står for den direkte omsorgen. Helsefagarbeidere (tidligere navn: hjelpepleiere) og mange pleieassistenter som er uten utdannelse eller med kortere kurs, gjør mange steder en uvurderlig jobb mange steder. Mye av omsorgen trenger ikke så mye fagutdanning. Da er det viktigere med innlevelse og ekte interesse for sine medmennesker. Utdannelse kan ikke sikre dette. Sogar om alle ansatte var legeutdannete (veldig hypotetisk) så må man ikke tro det hadde sikret kvalitet på eldreomsorgen dersom disse legene var opptatt av sin prestisje og ikke ville nedlate seg til ekte, menneskelig omsorg. PS Min kommentar skyldes forøvrig ikke skepsis til utdanning inne helseområdet, men kommer av observasjoner i sykehjem. Kjæresten min er forøvrig lege, det samme er broren min, og mora mi er sjukepleier. Men min beste kamerat er pleieassistent med fantastisk innlevelsesevne, og har nok mer direkte betydning for mange pasienters trivsel enn mange av fagarbeiderne. Men på hvilken måte hans kompetanse godtgjøres?

 21. Sykepleierlønningene er er både hårreisende forskjeller på ulike steder i landet ,og lønnen er generelt lav… og som er sagt før, er det nesten umulig å få en 100% stilling

  Hvorfor prioriterer “alle” økonomi og handel fremfor helse og omsorg? – Jeg liker ikke tanken på å havne på et sykehjem hvor jeg legges kl åtte fordi ingen har tid til meg senere, eller å sende barna på en skole hvor det mangler lærere, eller de ikke har hverken fag- eller sosial kompetanse.

  Sykepleiere, Hjelpepleiere (og andre innen samme oråde) og lærere brude ha HØYERE lønninger enn finansfolkene. Det er dem som holder oss friske og tar seg av de som skal overta etter oss.

 22. Det er en merkelig oppfatning at ikke sykepleiere er spesielt nær pasienten – det stemmer overhodet ikke!! Men sykepleierne har også et mye større ansvar, og en betydelig større kompetanse enn hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (den nye utdanningen helsefagarbeider erstatter hjelpepleier og omsorgsarbeider etterhvert). Man må ikke glemme at sykepleier er en høyskoleutdanning mens hjelpepleier/omsorgsarbeider og etterhvert helsefagarbeidet er en utdanning som fullføres på videregående skole. Vi trenger alle yrkesgrupper, men det er et stort behov for flere sykepleiere. Og skal man få til det må lønna opp!!

 23. Som sykepleier og leder ,høyrevelger, mor, datter, venninne, kjæreste, pasient osv. kan jeg trygt si at helsepolitikk opptar meg. Ikke minst hvordan politikere til enhver tid bruker yrkesgruppene som brikker i et spill. Setter sykepleiere, hjelpepleiere, leger etc. opp mot hverandre ettersom det passer på det politiske kartet. Gjennom 30 år, fra den spede begynnelsen som pleieassistent har jeg lang erfaring fra sykehjem .Jeg har gjennom de samme 30 årene hørt politikere snakke om sine priorieringer: Mer til eldreomsorg. Vel, vi vet at det brukes penger på helse, men dessverre ikke på de gamle. I vårt rike land er vi fattige når det kommer til eldreomsorgen. Etter å ha hatt ansvar for budsjett i en årrekke kan jeg si at det står dårlig til. Og det er ikke fordi vi ikke har dedikerte sykepeiere og hjelpepleiere. Folk skal vite at samfunnet får MYE for pengene. Lønnen står ikke i stil til hva personalet leverer.
  Og nå er det valg igjen.. Jeg orker ikke se en eneste politisk debatt om helse og eldre.Jeg føler at jeg blir uvell , kvalmen sitter i halsen.
  Jeg tenker på alle de skjebnene jeg har møtt, alle de syke og døende , de fortvilte pårørende, og gråtende personale som føler at de er utilstekkelige.
  Hvem har ansvaret ???

 24. Må kaste meg innpå en gang til med en kommentar til Tonje og Kjell Ødegård. Til Tonje: Det er faktisk lovpålagt at man skal dokumentere den helsehjelpen som er gitt. Og det er faktisk mange “administrative” oppgaver som er nødvendig i forhold til den enkelte pasient også for at pasienten skal ha det bra og få den hjelp han/hun trenger. Man må ikke glemme at det skal litt mer til i helsevesenet enn den direkte pleien. Det er det totale tilbudet og samarbeidet som er viktig.
  Så til Kjell: Nei, et sykehjem fylt av leger tror jeg ikke ville være noe sjakktrekk 🙂 Sykepleiernes oppgave er å ivareta pasientens grunnleggende behov, og ivareta helheten. Desverre er mange leger kun opptatt av det vonde kneet eller den såre magen, uten at de ser hele pasienten under ett. Så flott at kameraten din er et naturtalent. Det er folk med engasjement vi trenger, men vi må ikke glemme at det er veldig vikig med fagkompetanse. Dersom du setter bilen på et verksted hjelper det ikke at de som jobber der er blide og engasjerte hvis de ikke har peiling på bil. Tenk for en god sykepleier/helsefagarbeidet kameraten din vil bli!

 25. Kjære Erna.
  Det er flott at du vil styrke lønnsforholdene til sykepleiere. De gjør en fantastisk jobb under vanskelige forhold. De er kraftig underbemannet i forhold til til oppgaver de er satt til å gjøre, og mange går på akkord med seg selv for å gjøre det beste for sine pasienter.
  De fortjener hver krone de får og mere til.

  At du vil sørge for at sykehjemsleger tjener like godt som sykehusleger derimot må vel være en vits. Vet du hva sykehusleger tjener?
  Jeg har nå etter å ha gått 6 år på skole og jobbet 18 mnd i turnus samt et år som ass.lege, en grunnlønn på 431.000. Dette etter at vi fikk et lite lønnspålegg i år. Er det dette som er den fantastiske lønnen som skal lokke leger til sykehjem?
  Joda, jeg vet at lønnslippen min viser at jeg får mer utbetalt enn de 431.000, men det er fordi jeg jobber mye, mye mer enn de vanlige 37,5 timer i uken. Denne uken jobber jeg f.eks 70 timer.
  Dersom du tar min årslønn og deler på antall timer jeg jobber, både natt og dag, så tror jeg ikke det vil imponere noen.

  Vær snill og ikke la deg blende av lønnen til allmennleger som sitter å tjener godt over millionen på å sende pasienter videre til oss.

  Alle som jobber på sykehus og sykehjem fortjener bedre lønn. Leger, sykepleiere, hjelpepleiere, radiografer, portører, vaskedamer og menn og alle de andre som stiller opp dag og natt for at folk skal få hjelp når de trenger det…

 26. Hei. Jeg har jobbet som sykepleier siden 1987 og tok spesialutdanning som anestesisykepleier i 1991Jeg blir kvalm av den politiske handlingslammelsen i forhold til å justere opp lønna i kvinnedominerte yrker! Sorry Erna dette er nok bare valgflesk fra din side også!Likelønnskommisjonen som for mange år siden lovte å få orden på dette med sine 3 milliarder kroner har latt vente på seg! Forøvrig så blir 3 milliarder bare en dråpe i havet!
  Tro det eller ei, så tjener jeg pr. i dag kun brutto kr.385.000,- ,- det etter 4,5 års utdanning på høgskole og tellende praksis fra 1983! Det viser seg at utdanning ikke lønner seg i det hele tatt. Mine venner som mange har kortere og ingen utdannelse, har vondt for å tro at jeg har så elendig lønn. De fleste ligger på 450.ooo,- og opp. Itillegg har enkelte bonuser opp til 100.000,- i tillegg!Etterlyser hanlekraftige politikere som tør stå for det de lover, og som faktisk får gjort noe med denne skjevheten i avlønning! Det er en skam! Når legene i tillegg på de offentlige sykehusene tjener 3-4 ganger mer enn oss, så blir dette helt feil.Deter ofte vi som gjør jobben deres!Hilsen mannlig spesialsykepleier.

 27. jeg har stemt høyre i alle år, men nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.

  Ingen har nevnt bioingeniørene. For 4 år siden utgjorde de en yrkesgruppe på ca 5000 i Norge. Bioingeniørene hører inn under NITO, men har ingen som forhandler lønn særskilt for dem som yrkesgruppe, slik sykepleierene har.

  Alltid er det sykepleiere ditt og datt, jeg hører. Mange vet knapt hva en bioingeniør gjør for noe.

  Lenge hadde vi faktisk lavere lønn enn sykepleierene. Nå står det likt, men de har bedre avtaler for natt og kveldsarbeid.

  Jeg har jobbet som bioingeniør på mindre sykehus, sprunget bena av meg på natterstid for å gå prøverunder, analysere og levere ut prøvesvar, besvare unødvendige callinger fra turnuskandidater som vil vite et urinsvar kl 3 på morgenen og øyeblikkelig hjelp callinger fra mottaket. Letet meg frem til riktig blod som en pasient trenger etter en bilkræsj klokka halv fem på morgenen. Alt dette ved siden av samlingen av de vanlige prøvene som skal ut med svar. INR, blodgasser, syre og base statuser, blodutstryk som skal lages og studeres, H-statuser som ligger og venter på rekke og rad. Maskiner som piper, kontroller som ikke går inn og må kjøres på nytt…hele bøtteballetten, med andre ord.
  Vært så utslitt når morgenskiftet kom på at jeg ikke visste om jeg skulle le eller grine. Bakvakt? Nei, det har vi ikke. Det er sånn som leger og sykepleiere har.

  Vet at på større sykehus er det flere på vakt, men mindre sykehus kan være like hektisk for det. Likefullt går vi en person. Er ikke økonomi for annet. Og vi finner oss i det. Tøyer strikken mer og mer.

  Med det ansvaret en bioingeniør har (tenk deg viktigheten av kvalitetssikring av analysesvar! Vil du være den pasienten som blir feilbehandlet fordi det manglet kompetanse på laben?),
  er det merkelig at ingen snakker om økt lønn for denne yrkesgruppen. At ingen snakker om bedre bemanning på laboratoriene.

  SYkepleierene gjør en bra jobb. Jada. Og slitne er de også.
  Vel, join the club. Det gjør og er bioingeniørene også. Men sykepleierene blir iallefall hørt.
  Det gjør tydeligvis ikke vi.

  Kunne jeg valgt om igjen – da hadde jeg holdt meg unna helsesektoren.
  Punktum.

  Spørsmålet er – kan du gjøre noe med det, Erna? Og hva kommer jeg til å stemme i år?

 28. det hele er jo veldig enkelt! Gjør sykepleieryrket mer attraktivt ve d å høyne lønnen med 100.000,-slik at vi kan få den rekrutteringen vi trenger1 Slik det er nå vil mange unge velge bort å starte på en slik utdannelse! Dessuten ser vi at mange sykepleier går over i andre bedre betalte yrker, hvor deres kompetanse verdsettes!Vi krever handling fra politikerne nå!!!!

 29. Jeg synes selvfølgelig at lønnen i omsorgsyrkene er for lave. Men spørsmålene blir jo : Hvorfor utdanner du deg til sykepleier ? dere vet vel at dette er et yrke der man får lav lønn ? hvorfor ikke utdanne dere til noe annet hvis dere mener at lønnen er for dårlig ?
  Har aldri forstått at man bevisst utdanner seg til et yrke der lønnen er dårlig og i tillegg opparbeider seg studie gjeld ???

 30. Må bare si at jeg er fullstendig enig med kommentaren overfor her, ang.dette med ekte, nær omsorg og medmenneskelighet. Ingen utdannelse kan forsikre at noen innehar disse evnene. For meg virker det nesten mer omvendt, at jo mer utdannelse og faglig tyngde man innehar, jo mindre villig er man til å ta de tunge løftene og følge noen på do.
  Har jobbet på sykehjem i 12 år, både som hjelpepleier og sykepleier, og ser dette på daglig basis.
  Og ang.dette med høyere lønn, er det viktigere for meg som sykepleier med turnus jobb, at de vaktene uteom dagtid, nemlig kveld, helger og høytider blir bedre lønnet. Det er disse som ødelegger ferier, og er belastende for mange av oss. Vo er på jobb når de fleste har fri til å være sammen med familiene sine. Dette er en luksus for mange i helsesektoren. Vi kan aldri planlegge en jul f.eks.da vi aldri vet om vi må jobbe eller ei. La oss i det minste få en anstendig betaling for disse vaktene.

 31. Hyggelig for sykepleierne at de skal få bedre kompetanse og høyere lønn! Ser på de forskjellige svarene til Solberg uttalelse, at det er flere yrkesgrupper som henger seg på ønsket om bedre lønn, og det vil også jeg! Som saksbehandler i NAV, har også jeg et stort ansvar for mennesker som er syke eller skadet, og i kritiske livssituasjoner. I likhet med meg, har mange av mine kollegaer utdanning på hovedfags/masternivå. Vi har med andre ord dobbelt så lang utdannelse som både sykepleiere og lærere, men har adskillig lavere lønn som statsansatte. Våre utsikter til å få høyere lønn, og med det bedre motivasjon og høyere status for den jobben vi gjør, er minimale. jeg antar at det skyldes at vi er mange, og at det vil koste staten dyrt å gi oss et lønnshopp som står i forhold til vår utdannelse og innsats i samfunnet. Vi mener nemlig at vi gjør en svært viktig jobb, bla med å forhindre at folk faller ut av arbeidslivet og havner på uføretrygd. Det er fint at man ønsker å satse på helse, men mange av oss i NAV, jobber faktisk også med det, men vi konsentrerer oss hovedsaklig om den yrkesaktive delen av befolkningen.

 32. Interessant å se hvordan kommentarene her starter med fokus på eldreomsorg, og etterhvert ender som en gedigen klagemur over lønninger, først for sykepleiere, og deretter diverse andre yrkesgrupper.

  Jeg jobber som sykepleier selv, en mannlig sykepleier sådan, og går i 75% stilling. Har blitt forsøkt overtalt til å gå inn i 100%-stilling ved flere anledninger, men opplever det vanskelig når man etter hver vakt reiser utmattet hjem, engster seg for om man har glemt noe viktig i det kaoset som ofte utspiller seg, sliter også ofte med søvnproblemer ettersom at det er 3-delt turnus med dag, kveld, og nattejobbing om hverandre. Jeg tror en 100%-stilling hadde tatt knekken på både helse, motivasjon, arbeidsglede og faglige avgjørelser i løpet av kort tid slik tempoet og ansvaret er og har vært i årevis nå. Og ingen lønnsøkning ville lokket meg til å gå på akkord med min egen helse og arbeidsglede! For jeg elsker jobben min! Jeg har valgt rett yrke, og tilbakemeldinger fra både kollegaer og pasienter styrker denne følelsen.

  Så, fra eget synspunkt, er det ikke lønninger som vil være det avgjørende for å “redde” helsesektoren fra å gå under med stadig økte utfordringer. Det avgjørende er å la oss slippe gå på akkord med egen helse gjennom hver eneste vakt gjennom å sikre en bedre bemanning og sørge for å løfte den faglige kompetansen (og motivasjonen!) gjennom bedre videreutdanningsmuligheter. På den måten tror jeg flere vil stå i arbeid lenger og jeg tror også man vil få bukt med en sykemeldingsprosent som ligger tett oppunder 20-tallet…

  Tar selv videreutdanning på deltid innen aldring og eldreomsorg, og opplever dette enormt inspirerende og motiverende i forhold til arbeidsplassen, og jeg opplever også at kollegaer blir inspirert til å videreutdanne seg. Men mulighetene er dessverre begrenset fra ledelsens side, ved at det max kan være to ansatte i videreutdanning samtidig. Det vil si at man må stå på “venteliste” kanskje flere år innen man får sjansen, og da kan det være for sent..

  Men..man kommer vel ikke utenom dette med å gjøre lønnen mer attraktiv og likestillt heller, ihvertfall om staten og kommunen skal klare rekruttere nok arbeidskraft til å møte utfordringene som ligger foran oss med tanke på eldrebølgen. Jeg forstår hvorfor mange vegrer seg mot å velge sykepleieryrket når det gjelder lønn. Jeg tror verken sykepleiere, leger, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, bioingeniører, ergoterapeuter osv skal være de som tjener så mye bedre enn alle andre, men å sørge for at lønnen i det minste er likestillt med mannsdominerte yrker, og at den står til ansvaret man innehar. Således kan jeg uten å bryte Janteloven si at den absolutt bør noe opp for alle ovennevnte yrkesgrupper.

 33. Vi trenger flere hender. Helt klart. Det holder ikke å skaffe nye plasser. Flere leger, flere sykepleiere, flere fysioterapeuter.

  Det blir alltid mye fokus på pleie og omsorg, men hvor blir det av fokuset på aktivitetsnivået? Jeg er så heldig at jeg samarbeider med en lege som virkelig tror at økt fysisk aktivitet kan føre til mindre behov for tunge medisiner, og vi trekker i samme retning for å kunne gjøre noe med dette.

  Det ble et kraftig kutt på antall fysioterapistillinger for noen år tilbake. Ingen god forberedelse til “eldrebølgen.” Vi trenger også mere tilrettelegging til fysisk aktivivitet for den elsdte delen av befolknigen. Helsegevinsten er vel udiskutabel.

 34. HADDE DET IKKE VÆRT FOR OSS SYKEPLEIERE I HJEMMETJENESTEN DER JEG JOBBER, SÅ HADDE IKKE LEGENE HATT PEILING PÅ HVORDAN DET GÅR MED PASIENTENE SINE!!!

  DET ER OFTE VI SOM KOMMER MED FORSLAG TIL DIAGNOSER OG BEHANDLING, LEGENE GJØR SOM OFTEST DET VI BER DEM OM. OG DET ER DE SOM FÅ LØNNEN!!!!

  VI HAR VELDIG STORT ANSVAR PÅ JOBBEN OG GJØR MYE AV JOBBEN SOM LEGENE BURDE TATT ANSVAR FOR!
  VI MÅ OFTE FORTELLE LEGENE HVORDAN DE SKAL GJØRE TING OG FORKLARE PROSEDYRER TIL DEM!

  DET ER SJOKKERENDE DET!!!!!

  FÅ OPP LØNNA!!!!!!!

  Ikke får vi ferie når vi vil, jobbe høytider må vi år etter år. Vi blir pålagte til å komme på jobb uten å få tillegg!!!

  HADDE DET IKKE VÆRT FOR FØLELSEN DET GIR MEG AV ET GODT ARBEID OG HJELPEN JEG GIR, SÅ SKULLE JEG ALDRI VALGT DENNE UTDANNELSEN!!!!!!

 35. EN GLEMT FAGGRUPPE? Kjære Erna,her har du enda en utfordring, vi er også fagutdannet – bruk oss!
  Jeg er vernepleier og har i lang tid – sammen med andre vernepleiere – ønsket å jobbe i eldreomsorgen, men vi er ikke bra nok. Min egen og andres erfaring fra sykehjem og samarbeid med sykepleiere er at de ikke vil godta den kompetansen vi har. Vi har samme medisinkompetanse, vernepleierne er gode på tilrettelegging av det fysiske og psykiske miljøet, dette med særlig tanke på de demente. Vi jobber mye med habilitering og rehabilitering, det å se helheten i det behovet et menneske har.
  Jeg skulle ønske – og jeg vet at mange, mange vernepleiere hadde gjort en kjempejobb i eldreomsorgen, bare vi kan bli godtatt og inkludert som en faggruppe – vi sier heller ikke nei takk til økt lønn.
  Kjære sykepleiere dere gjør en fantastisk jobb, vi ønsker å dele faglige utfordringer med dere. Sammen kan vi gi eldre på sykehjem en god pleie og verdig alderdom.

 36. Takker for mange responser og kommentarer på bloggen.

  Ser at mange er opptatt av lønn og stillingsbrøker.
  Jeg er enig i at vi bør få flere 100% stillinger, det vil bidra til bedre rekruttering. EN del kommuner jobber hardt med dette, men opplever jo at helgevakter er en utfordring å få dekket ordentlig opp.

  Jeg registrerer jo at noen , som Ammerudlunden i oslo klarer å lage ønsketurnus opplegg, jeg synes det virker bra, men krever sikkert litt fleksibilitet fra både ansatte og ledelse.

  PÅ det sistnevnte tror jeg vi har mye å hente, ledelse i ledreomsorgen er enormt viktig for hvor god kvaliteten blir.

  TIL legene – ja vi har foreslått å likestille lønn sykehus/sykehjem for å rekruttere flere leger. Og vi vil ha det som en spesialitet.

  SÅ til de som spør hvorfor vi ikke hadde kompetansepott under vår regjering, så er det slik at dette vedtok vi i år , vi har aldri tidligere lovet å gjøre det, men nå gjør vi det.

  Andre får ta ansvar for sine løftebrudd – vi kan ikke anklages for brudd på løfter vi ikke har gitt tidligere.

  hilsen
  Erna

 37. Dersom det blir en regjering med Høyre i posisjon… mener jeg at dette utsagn kan gi oss et håp! Omsorg for syke og eldre har fokus nå, pga valgkampen, BRA!! Men vær så snill, ikke glem det dagene/månedene/ årene etterpå!
  Erna nevner kvalitet og kompetanse; vi som jobber innen eldreomsorg, har daglig erfaringer om at dette er ‘en sak’ som må heves betraktelig.

  Jeg er sykepleier og opplever nesten daglig at mine pasienter ( forskjellig grad av sykdom, noen demente, noen lenket til rullestol/seng, noen med store sår) får pleie/stell/blir observert av ufaglærte. Mange er fra andre land . Pasienten forstår ikke alltid hva som sies. Kommunikasjonen mellom personalet er også mangelfull, dersom vi ikke har frimodighet til å si “jeg forstår ikke hva du mener”

  Hvorfor er det slik?
  Det er ganske snart en “helsepersonell-krise”.
  “hender”, “varme hender, “engler”…. disse begrep har blitt satt ord på av statsråder og andre fra organisasjoner /partier. Disse begrep er noe totalt “bortinatta”.
  Den syke pasient på sykehjemmet trenger ikke bare ei hand, pasienten trenger helsepersonell som har kunnskap om det han holder på med.

  Årets stortingsvalg har en kjempestor utfordring foran seg, vi har mange eldre, og det kommer flere!!! Disse eldre trenger fagpersonell; blant annet kompetente sykepleiere ( med høyere lønn blir de værende i omsorgsyrket) . Vi har behov for fagkompetanse på alle nivå; vi er alle like viktige, om det er sykepleier, hjelpepleier, helsefagarbeider, vaskeassistent, tilsynslege.

  Min påstand om “helspersonell-krise”, handler også om dagens handlekraftige, engasjerte og dyktige hjelpepleiere, som er “en utdøende rase”. Når alle disse 50-60– åringen blir borte, -vil det bli en merkbar endring innen omsorgen på sykehjem. Antall lærlingeplasser innen helsefag må økes betraktelig

 38. “Andre får ta ansvar for sine løftebrudd – vi kan ikke anklages for brudd på løfter vi ikke har gitt tidligere.”

  Ja, det er jo helt klart, men det blir vel ikke så mye bedre dersom de styrende organer skal bruke brorparten av sin tid med å beskylde andre for feilslått politikk i stedet for å inngå avtaler, komme til enighet ved hjelp av kompromiss og faktisk SAMARBEIDE tverrpolitisk.

  Av og til kan det på meg virke som om politikere tenker på Stortinget og seg selv som en nasjon, mens resten av Norge får klage og syte så mye de vil.
  I eldreomsorgen her er det brøk-stillinger over hele fjøla. Kan en da kompensere for manglende inntekt ved en feks 18% stilling ved å søke på og motta 82% arbeidsledighetstrygd?

 39. Mange tankevekkende kommentarer.
  Gleder meg til å lese alle svarene.
  For når man legger ut en blogg, plikter man å svare, eller…?

  🙂

 40. Halden Kommune klarer ikke å rekrutere sykepleiere til sykehjemmene.
  De kommer med forslag om 13-timers vakter hver 6 helg for å fylle opp de tomme rommene!
  For oss som jobber der, er dette helt forferdelig!!!
  Bedre lønn hjelper dessverre ikke mot dårlig ledelse.

 41. Det er jo ikke merkelig at saksbehandlingstiden på eks en byggesøknad er vannvittig når svar på et direktespørsmål tar mer enn en uke.
  Jeg vet du er opptatt med å rote etter grums til dine medpolitikere men det tar vel neppe mere enn 5 minutter å svare på innlegg.

 42. hei!
  Takker for ytterligere kommentarer. Brøkstillinger er en utfordring, mange kommuner forsøker å få til vaktordninger som løser det, men særlig vanskelig er det å få til helgevaktsløsninger.

  Under forrige Regjering startet man ett samarbeidsprosjekt med Kommunesektoren om turnusplanlegging for å redusere den utstrakte bruken av lave brøk stillinger, særlig i omsorgsektoren.

  Det støter på en del problemer , noen steder får de det til ved såkalt ønsketurnus , men det er jo og litt omdiskutert.

  Til ditto – for å få arbeidsledighetstryg må man ikke si nei til arbeidstilbud , det er det viktigste kriteriet, i tillegg til å ha opptjent rett til trygden.

  I bunn og grunn så tror jeg sykepleieren fra Halden sitt innlegg om 13 timers vakter viser at personalpolitikken er feil en del steder. kanskje mottsatt vei ville rekruttert bedre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *