1 av 5 kan ikke lese og skrive GODT NOK

Jeg er glad for at vi får en diskusjon om vår tolkning av tallene fra flere undersøkelser om hvilke ferdigheter norske elever har i lesing og skriving. Mange Høyrefolk ynder å si at «1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig». Jeg setter stor pris på redaksjonenes faktasjekking av politikerne, det bidrar til en bedre debatt og valgkamp. Så også når NRK går utsagnet om 1 av 5 elever i sømmene, og stiller spørsmålstegn ved hvilken forskning/faglig dokumentasjon som kan begrunne påstanden.  La meg få imøtekomme påstanden i resten av blogginnlegget her.

Faktum er at de nasjonale prøvene (2007) viser at 23 % av elevene havnet i nedre kategori på lese- og skriveferdigheter, en kategori for de som er så svake i lesing og skriving at de har problemer med å skrive jobbsøknad. NIFU STEP (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) sier i en rapport at 20 % av elevene ikke har de nødvendige faglige forutsetningene for å nå målet om yrkes- eller studiekompetanse.

At lesing og skriving er den aller mest grunnleggende faglige forutsetningen for å få yrkes- eller studiekompetanse vil jeg tro det er bred enighet om. Man må gjerne mene at utsagnet heller bør formuleres som: «Norsk skole gir ikke 1 av 5 elever de grunnleggende forutsetninger for å nå målet om yrkes- eller studiekompetanse», for å høyne presisjonsnivået. Jeg har ikke som mål å overdrive tilstanden i norsk skole, men vi ønsker heller ikke å underdrive hvor alvorlig svikten mot 1 av 5 elever er.

Høyres problembeskrivelse av skolen vil fortsatt være at 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok, og at 1 av 3 elever dropper ut av videregående – med de enorme konsekvensene det har for resten av livet til hver enkelt som sviktes. Og vi vil fortsatt fokusere på at bedre lærere er det viktigste vi kan gjøre for å få slutt på de begredelige tallene.

En av dem største ekspertene på dette området i Norge er Torleiv Høien, pensjonert professor (emeritus) ved Universitetet i Stavanger. Han uttaler i etterkant av denne saken at «dette er et svært alvorlig problem som ikke må forkludres av krangel om definisjoner» . Han sier videre at «De aller fleste som har lesevansker har også betydelige skrivevansker, og forskning viser at skrivevansker er mer vedvarende enn lesevansker».

Jeg er helt enig.

Hovedpoenget i denne saken er at vi har store utfordringer i norsk skole, som vi må gjøre noe med. Da er det mindre viktig hvorvidt ordene «skikkelig» eller «godt nok» legges til bak utsagnet om 1 av 5, enn det faktum at 1 av 5 sviktes.

OPPDATERING 25. AUGUST KL 14.30
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ahrrcoWPX7k&w=480&h=295]