For komplisert, Bjarne-Håkon?

Jeg må innrømme at jeg noen ganger undres over helseministerens argumentasjon, nå sist på TV2 søndag, da Bjarne Håkon Hansen uttalte at sykehjemsdrift var for ”komplisert” for private. Det synes som helseministerens private allergi har nådd nye høyder.

Det mest slående ved helseministerens opptreden var hans argumentasjon, eller skulle jeg heller si – mangel på sådan. Faktum er at han ikke presenterte noen, han kom kun med en påstand. Men Bjarne-Håkon burde holde seg for god til å slenge ut påstander uten argumentasjon.

Det er ikke noe mer komplisert for private å drive omsorgstjenester enn det er for det offentlige. Uavhengig av hvem som leverer tjenestene trenger vi å kvalitetssikre dem. De som er best i stand til å vurdere tjenestene er brukerne, nettopp derfor gjennomføres brukerundersøkelser. Den aller beste måten vi kan sikre at de eldre er fornøyd på, er å sørge for valgfrihet, slik at de kan velge borte leverandører de ikke er fornøyd med. Dette er svært lite komplisert, og baserer seg på tillit til at vi som enkeltmennesker er i stand til å fatte våre egne valg.

I tillegg må vi huske på at vi som borgere har ulike preferanser. Det innebærer at dine ønsker kan være ulike mine. Ved å legge til rette for at flere kan tilby omsorgstjenester så øker vi også valgmulighetene til de eldre, slik at de får større muligheter til å få møtt sine individuelle behov. Eksempelvis sykehjemsplass i utlandet.

Ammerudlunden private sykehjem
Et av de sykehjemmene som blir nevnt i TV2s repotasje er Ammerudlunden.

Dette sykehjemmet drives av vikarbyråaet Addeco Helse, som også driver Greverud sykehjem i Oppegård. De pårørende kåret Ammerudlunden sykehjemmet til det beste i byen to ganger på rad, i 2004 og 2006, nr 3 i 2008. (De to første plassene gikk til to andre privatdrevne sykehjem). Sykehjemmet drives av private, men kommunen betaler for oppholdet. Ammerudlunden har flere fagfolk enn andre sykehjem, hele 80 % faglærte, mot et snitt på ca 65 % i den offentlige omsorgstjenesten. Helsetilsynet hadde ingenting å utsette på Ammerudlunden under tilsyn i mai 2009, noe som er sjelden når det gjelder sykehjem.

Ammerudlunden har også lavere sykefravær enn i omsorgstjenesten for øvrig, 3,4 % mot ca 10 % i sektoren for øvrig.

Helsetilsynet uttaler i en rapport om sykehjem i Oslo og Akershus fra 2006 at: Både når det gjelder kvalitet i pleien, driftsrutiner, medisinhåndtering og fagkompetansen til personalet på vakt er det slik at ansatte ved kommunalt drevne sykehjem rapporterer om noe dårligere forhold enn ansatte ved sykehjem drevet av andre organisasjoner.

Er det slike resultater som blir for komplisert for helseministeren?

Det er mulig en valgfrihetsreform blir for innfløkt for helseministerens rigide system, hvor mangfold og private kun anses som kompliserende faktorer. Men jeg mener at de beste til å vurdere kvaliteten er de som bruker den, nemlig de eldre og pårørende. Nettopp derfor trenger vi å legge til å rette for flere tilbydere, det både øker tilbudet og sikrer mangfoldet.

Og nei Bjarne-Håkon, spesielt komplisert er det ikke!

9 tanker om “For komplisert, Bjarne-Håkon?”

 1. Jeg jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Bergen. Valgfrihet er vel og bra, og eksemplene fra de private sykehjemmene du kommer med Erna er også bra. Men min erfaring er at de eldre etterlyser mer tid. Typisk har jeg 7-8 eldre som skal ha hjelp til stell, påkledning og frokost. Så skal en rydde litt og ta oppvasken. Dette kan ta alt fra 20 til 60 minutter. I tillegg kommer kjøring. Da sier det seg selv at noen blir liggende alt for lenge i sengen før de får hjelp. Er det da en av brukerne som er syk og trenger ekstra tilsyn, må de andre vente enda lengre.

  Politikerne snakker om flere varme hender. Sykepleierforbundet snakker om flere kompetente hender. Vi som jobber med dette, ønsker oss flere medarbeidere som har kompetanse, et hjerte og varme hender. Og så ønsker vi oss en lønn som gjør at vi orker å bli i en krevende og tøff jobb.

  Lykke til i valget

 2. Dette er forsåvidt ikke et “svar” til denne artikkelen.
  Men har et spørsmål, er Høyre for økt stipend og lån til studenter?
  Jeg studerer markedsføring 1. året ved BI i Trondheim, og syns at det er latterlig at studiestøtten til studenter er så lav som den er! Med tanke på at det er dyrt å bo, lite studentleiligheter i Norge, så burde det vært mulig å øke stipendet. Jeg leste på internett at lønnen har økt med rundt 35-36 % i løpet av en god del år, mens stipend og lån har kun økt med 25 % i samme tidsepoke! Med rundt 6500 kr i måneden må vi studenter ha en ekstra jobb for å få endene til å møtes, om jeg kun skulle hatt stipend og lån for å leve på iløpet av en mnd, så hadde jeg hatt rundt 2000 å leve for, og det går fort noen tusenlapper i busspenger (månedskort), mat og andre faste avgifter som enten mobiltelefon regninger og trening. Og om sommeren så må vi greie oss selv, med mindre man skaffer seg en sommer jobb! (Som i disse tider kan være vanskelig)
  Med den siste skolereformen, skulle det bli et økt kunnskap og ferdigheter på skolen, men når man ikke får midler nok til å greie seg kun med dette, så må de fleste studenter i tillegg til å jobbe hardt med studiene, også ha en jobb ved siden av! Vi – studentene er morgendagens ledere, arbeidstakere og arbeidsgivere, det er vi som skal styre Norge, pleie eldre og jobbe i andre bedrifter rundt om i Norge. Er det da en straff og ta høyere utdanning? Ja takk til mere stipend til studenter!
  -Vegard

 3. Hadde vore fint med eit regjeringsskifte, berre synd du var så open mot Frp. Var ved dette valget nøydd til å stemme taktisk , altså direkte raud-grønt for å demme opp mot Frp. Det er ikkje slik at eg er berre nøgd med sitjande statsminister, men Frp i regjering vart ikkje noko alternativ for meg. Trur du/de hadde fått endå fleire stemmer om du hadde vore like klår som Venstreleiaren mot Frp som samarbeidspartnar. Både Venstre og Krf måtte blø i denne valgkampen pga dette….. Trur eg..

 4. Enig med Terje. Hadde Høyre vært mer klar på ikke å gå sammen med FRP, så ville nok mangt vært annerledes. Venstre mistet trolig mange stemmer til de rødgrønne, så ikke FRP skulle tolke alle borgerlige stemmene som støtte til seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *