For komplisert, Bjarne-Håkon?

Jeg må innrømme at jeg noen ganger undres over helseministerens argumentasjon, nå sist på TV2 søndag, da Bjarne Håkon Hansen uttalte at sykehjemsdrift var for ”komplisert” for private. Det synes som helseministerens private allergi har nådd nye høyder.

Det mest slående ved helseministerens opptreden var hans argumentasjon, eller skulle jeg heller si – mangel på sådan. Faktum er at han ikke presenterte noen, han kom kun med en påstand. Men Bjarne-Håkon burde holde seg for god til å slenge ut påstander uten argumentasjon.

Det er ikke noe mer komplisert for private å drive omsorgstjenester enn det er for det offentlige. Uavhengig av hvem som leverer tjenestene trenger vi å kvalitetssikre dem. De som er best i stand til å vurdere tjenestene er brukerne, nettopp derfor gjennomføres brukerundersøkelser. Den aller beste måten vi kan sikre at de eldre er fornøyd på, er å sørge for valgfrihet, slik at de kan velge borte leverandører de ikke er fornøyd med. Dette er svært lite komplisert, og baserer seg på tillit til at vi som enkeltmennesker er i stand til å fatte våre egne valg.

I tillegg må vi huske på at vi som borgere har ulike preferanser. Det innebærer at dine ønsker kan være ulike mine. Ved å legge til rette for at flere kan tilby omsorgstjenester så øker vi også valgmulighetene til de eldre, slik at de får større muligheter til å få møtt sine individuelle behov. Eksempelvis sykehjemsplass i utlandet.

Ammerudlunden private sykehjem
Et av de sykehjemmene som blir nevnt i TV2s repotasje er Ammerudlunden.

Dette sykehjemmet drives av vikarbyråaet Addeco Helse, som også driver Greverud sykehjem i Oppegård. De pårørende kåret Ammerudlunden sykehjemmet til det beste i byen to ganger på rad, i 2004 og 2006, nr 3 i 2008. (De to første plassene gikk til to andre privatdrevne sykehjem). Sykehjemmet drives av private, men kommunen betaler for oppholdet. Ammerudlunden har flere fagfolk enn andre sykehjem, hele 80 % faglærte, mot et snitt på ca 65 % i den offentlige omsorgstjenesten. Helsetilsynet hadde ingenting å utsette på Ammerudlunden under tilsyn i mai 2009, noe som er sjelden når det gjelder sykehjem.

Ammerudlunden har også lavere sykefravær enn i omsorgstjenesten for øvrig, 3,4 % mot ca 10 % i sektoren for øvrig.

Helsetilsynet uttaler i en rapport om sykehjem i Oslo og Akershus fra 2006 at: Både når det gjelder kvalitet i pleien, driftsrutiner, medisinhåndtering og fagkompetansen til personalet på vakt er det slik at ansatte ved kommunalt drevne sykehjem rapporterer om noe dårligere forhold enn ansatte ved sykehjem drevet av andre organisasjoner.

Er det slike resultater som blir for komplisert for helseministeren?

Det er mulig en valgfrihetsreform blir for innfløkt for helseministerens rigide system, hvor mangfold og private kun anses som kompliserende faktorer. Men jeg mener at de beste til å vurdere kvaliteten er de som bruker den, nemlig de eldre og pårørende. Nettopp derfor trenger vi å legge til å rette for flere tilbydere, det både øker tilbudet og sikrer mangfoldet.

Og nei Bjarne-Håkon, spesielt komplisert er det ikke!