– Norge skal ikke være et fristed for kriminelle!

Det er uten tvil en stor utfordring for Norge at veksten av grunnløse asylsøkere er ute av kontroll, og at stadig flere ankommer landet uten identifikasjonspapirer. Jeg mener Regjeringen har et stort ansvar for situasjonen, fordi den har gitt utydelige signaler, samt at tiltak iverksettes altfor sent. Det medfører store ufordringer.

La meg starte med å si at vi som nasjon har både et folkerettslig og moralsk ansvar får å tilby forfulgte mennesker et beskyttelsesopphold. Det er en humanistisk arv vi skal være stolte av og som vi skal ta vare på! Problemet er at under denne regjeringen har det ankommet rekordmange asylsøkere uten et reelt behov for beskyttelse. Det bidrar til å svekke asylinstituttet som helhet og er en utvikling vi må reversere.

Da jeg var kommunalminister fikk Samarbeidsregjeringen ned antallet asylsøknader fra 17000 til 5000 på tre år. Mange synes jeg var for streng, men jeg mener at det var helt nødvendig og viser tydelig at det er mulig å snu trenden – dersom det er politisk vilje.

Kriminelle asylsøkere
I Dagbladet (ikke på nett) slår Politiets Fellesforbund alarm. Arne Johannessen hevder at Norge har blitt et fristed for identitetløse kriminelle asylsøkere, og at bare i år vil over 18 000 ID-løse asylanter begå gjentatte kriminelle handlinger. Jeg mener vi må være ytterst varsom med å koble kriminalitet og innvandring. Det er selvfølgelig ikke noen nødvendig sammenheng. På den annen side så er Politiets beskrivelse selvfølgelig helt uakseptabelt. NORGE SKAL IKKE VÆRE ET FRISTED FOR KRIMINELLE ASYLSØKERE!

Høyre har fremmet en rekke forslag for å redusere ankomsten av grunnløse asylsøkere, i tillegg til å øke utsendelsen av disse. Blant forslagene er at regjeringen må forvare asylsøkere som begår gjentatte kriminelle handlinger, inntil asylsøknaden er ferdigbehandlet. Vi trenger flere sivilt ansatte til å uttransportere grunnløse asylanter. Slik at utlendingsenheten i politi kan bruke mer ressurser på å sørge for å returnere flere av de som pågripes!

Mer politi
I motsetning til hva Justisminister Knut Storberget hevder, så er politiet underfinansiert av den rødgrønne regjeringen. Vi klarer ikke å redusere omfanget av kriminalitet uten å styrke politiet. Høyre har derfor gjennom mange år bevilget mer penger til politiet enn Regjeringen, og mer enn det Ap gjorde da de var i opposisjon. Jeg har lovet at med Høyre i regjering skal vi få 1 500 flere årsverk i politiet. En stor andel av de sivile som også skal ansettes vil i tillegg frigjøre mye politikraft – slik at den reelle økningen blir enda større.

Jeg vil ha nulltoleranse mot narkotika etter modell fra New York (slik også Arne Johannessen peker på i dagens Dagblad.) Det innebærer at all bruk, omsetning og oppbevaring skal slås ned på. I dag er signalet til unge mennesker at norsk lov er veiledende – det er totalt uakseptabelt!

Det er tre grep som må foretas raskt. For det første, begrense strømmen av grunnløse asylsøkere. For det andre må vi slå ned på ID-løse kriminelle asylsøkere. De skal enten i fengsel eller ut av landet, endelig må vi få flere politifolk i gatene slik at folk igjen kan bevege seg utendørs uten å føle frykt. Hva jeg kaller trygge lokalsamfunn.

Justisministerens problem er at han forsøker å rosemale situasjonen. Han prøver kontinuerlig å innbille det norske folk at situasjonen er under kontroll. Politiets beskrivelse og folk flest sin opplevelse av situasjonen er helt annerledes enn Justisministerens skjønnmaling. Det forteller meg at vi trenger en ny justisminister og en ny regjering, som forstår situasjonen og er beredt til å handle deretter!

25 tanker om “– Norge skal ikke være et fristed for kriminelle!”

 1. Må le litt her 😆 jasså så justismenisteren rosemaler? Ja, ja, hver gang justismenisteren visiterer ett eller annet lensmannskontor så blir det lovet det ene og det andre. Mere politi, mere lønn, bedre arbeidstider, mere penger til kriminalbekjempelse osv, osv. Ojsann, holdt nesten på å glemme nødnett her. Vi som skulle brukt nødnett fra i år, eller i fjor …eller var det året før der igjen? skitt au, nødnettteknologien har snart mere verdi hos riksantikvaren enn hos de den er tenkt for.
  Men når det gjelder våre nye ransmenn ..øh..jeg mener landsmenn, så kan vel det løses på en kurant måte med å innhente opplysninger om asylsøkeren eller? Opprett flere stillinger hos PU så de får ressurser til å gjøre dette på en skikkelig måte. Og ikke minst raskere.
  Appropo nulltolleranse ovenfor narkotika. Er ikke det forbudt da? Håper ikke at det er en uskreven norm for hvor stort forbudt eller hvor lite forbudt dette er. Forbud er en nulltolleranse det, enkelt og greit!

 2. Hei!
  jeg har fått en oppgave på skolen der vi skal kontakte er politiker på nett.
  Så hva mener høyre om skole, innvandring og eldreomsorg?
  setter pris på om du sender tilbake ganske kjapt

  Mvh Skoleelev

  check89

 3. Hva annet skal justisministeren gjøre overfor det norske folk? Si at justisnorge er et eneste kaos? Du har rett i at ahn ikke trenger å rosemale situasjonen, men han må virke som om han er på toppen av situasjonen.

 4. Jeg lurer på hvorfor man i Norge ikke kjører en mye strammere linje ifht fengselsstraffer, eller krav til innvandrere som kommer til Norge. Det er ikke til å legge under en stol at mangfoldet av kriminalsakene blir begått av personer med utenlandsk bakgrunn (eks: alle overfallsvoldtektene det siste året ble begått av personer med utenlandsk opprinnelse). Hva med å f.eks innføre en “prøve-periode” på f.eks 5 år for de som kommer til landet? Det vil si, dersom man blir tatt for et straffbart forhold, blir man sendt tilbake til hjemlandet sitt. Jeg mener at Norge for all del skal ta inn innvandrere, MEN ikke på landets bekostning og sikkerhet. Dette ville vært et forebyggende tiltak, ettersom Norge trolig nå blir sett på som et mildt samfunn, og derfor ikke har et straffesystem som skremmer.

  Dersom dette tiltaket ikke er realistisk; hva med å øke fengselsstraffene? Mitt inntrykk av dagens praktisering, er at straffeutmålingen blir bestemt utifra utfallet av handlingen, ikke straffehandlingen i seg selv. Det vil si at dersom en person blir knivstukket og overlever vil kanskje straffen for gjerningspersonen bli satt til 3-6 måneder kontra dersom utfallet av knivstikkingen er døden, blir straffen på flere år. Dette er ikke logisk.

  Det er heller ikke realistisk at 3 måneder fengselstraff for notoriske voldsutøvere fra herjede land, gir noen som helst resultat. Disse menneskene trenger psykiatrisk hjelp\ eventuelt behov for forvaring. Istede blir de satt ut i samfunnet for å begå nye lovbrudd. Her burde politikerne åpne øynene.

  Ved å øke straffeutmålingene, vil man selvsagt få overfyllt fengslene. Hva med å bygge ut fengslene\bygge flere fengsler? Dette vil selvsagt bli dyrt, men ikke sammenlignet med alle utgiftene det innebærer på lengre sikt (utgifter ifht rettsaker, psykatri, helsevesen, erstatninger o.l.) å ha voldsutøvere på gata etter 3 måneders soning for grov vold osv. På lengre sikt vil dette gjøre Norge til et tryggere land, samt forebygge kriminalitet. I tillegg til at det økonomiske aspektet ifht utbygging av fengsler vil bli en investering som blir langt billigere enn betydelige større utgifter ifht rettsaker, helsevesen o.l.

 5. Må si meg enig, men er dette egentlig noe annet enn ren fornuft og uunngåelige selvfølgeligheter? Det er vel enkel logikk at med økende kriminalitet trengs mer og/eller bedre justis kapasitet, så slik er blogg innlegget ikke så spennende. Er mer nysgjerrig på hvordan du skal overbevise de du evt må kompromisse med i en elendig “samlings” regjering hvis det blir nødvendig, om at vi snart er kulturelt beriket nok, og at vi må tenke realiteter og kriminalitet fremfor folkedans og eksotisk mat. Hvor mange må til for å skifte en lyspære eller kulturelt berike? Det er jo forskjell på innvandrere og asylsøkere. Vi velger i prinsippet våre innvandrere, og noen bør vi kanskje velge bort. Asylsøkerene stiller seg anderledes, siden vi ikke kan velge dem bort. Av en merkelig grunn er denne viktige forskjellen ikke særlig tydlig i media, og som nevnt i bloggen er det asylsøkere eller innvandrere fra de samme landene eller kulturene som dominerer kriminalstatistikken. Innvandreren har vel et svakt kandidatur som kriminell, mao avslå, biomtrisk registrer og svartelist i Europa. Asylsøkeren gir nasjonen og for noen av oss fedrelandet ingen valg, og bør holde sin sti ren. De samme konvensjoner som gir stakkaren rettigheter, må følges av regelverk, praksis og sedvane som gjør at vedkommende mister sin frihet til å forderve hånden som gir mat og husly.
  Hvorvidt behovet er reelt eller ikke er vel ikke så vesentlig hvis samfunnet må beskyttes mot personen. Da må fokus være der. Til alle dere nordmenn og kvinner som enda ikke har gjort en innsats i drittlandene som de fleste bandittene kommer fra, ta dere en tur på ordentig (ikke som krigsturist slik Folkvord gjorde). Da blir det åpenbart hvorfor de flykter hit til oss, hvor dypt stusseligheten sitter og hva slags kultur vi berikes med. Og selvfølgelig er mange av mine beste venner innvandrere.

 6. Nulltoleranse mot narkotika er jeg helt enig i, forutsatt at begrepet blir brukt til å dekke de substansene som per definisjon tilhører denne kategorien.

  Har i flere artikkler den siste tiden opplevd at narkotika er blitt brukt som en felles betegnelse til å gjelde for helt andre type “medisiner” som i en uavhengig sammenheng blir beskrevet som dopingmidler. Noe som i praksis betyr å sammenligne en sterotypisk heroin avhengig med
  en top atlet og si det er samme ulla gjennom lovgivningen om man ikke presiserer litt mer enn som så.

 7. Hei Mia,

  Høyre mener det er veldig viktig med en bedre skole, en skole som har fokus på kunnskap, som stiller større krav, samt ønsker vi en skole med bedre lærere.

  Høyre synes det er bra med innvandring og at det er fint at mange har lyst til å jobbe og bo i Norge, vi kommer til å trenge mye arbeidskraft fremover. Samtidig trenger vi å få kontroll over asyltilstrømningen gjennom å redusere antallet grunnløse asylsøkere.

  Høyre mener det er viktig med en god eldreomsorg for alle. Det kommer til å bli mange flere eldre i tiden fremover og da trenger vi å få flere til å ta utdanning og jobbe i denne sektoren. Vi tror at både det offentlige og private har mye å bidra med, vi kommer til å trenge all den hjelp vi kan få for å få til en god eldreomsorg, derfor mener vi i motsetning til regjeringen at private alternativer også er et godt supplement. I tillegg til ønsker vi valgfrihet, der de eldre selv, fremfor at det offentlige, skal bestemme hvem som skal hjelpe dem.

  Les mer på:
  http://www.hoyre.no/seksjoner/politikk

  mvh
  Eirik Løkke
  Kampanjerådgiver

 8. Gratulerer Erna med en god valgkamp så langt.

  Jeg tror at fokuset i denne valgkamp har vært for liten på den manglende kontroll dagens regjering har på asylpolitikken. De rødgrønne har sluppet alt for lett unna i denne saken også.

  Ved å ikke ha et apparat tilgjengelig som står i forhold til antall asylsøkere vi slipper inn, så forplanter denne saken seg både i økt kriminialitet, videre i sosialkø, arbeidsledighetskø, fremmedhat osv osv.

  Selv med økte overføringer, større stillingsprosenter og økt uteksaminerte politi, så klarer man ikke å demme opp mot den eksplosjonsartede og ukontrollerte asyltilstrømningen.

  Når du blir statsminister i høst ( jeg tror virkelig at det vil skje ) så vil du måtte slite med ettervirkningen av de rødgrønnes feilslåtte asylpolitikk.

  Vi kan virkelig ha behov for folk fra ulike deler av verden, selvfølgelig også de som av ulike grunner må rømme fra sitt hjemland, men det fordrer selvfølgelig at vi har gitt dem en integrasjonsmulighet som gjør at det får et minimum av mulighet til å fungere i det norske samfunnet.

  Jeg vet at du og de du finner sammen med å danne en solid regjeringsplattform vil ta tak i denne saken og få oss inn på riktig spor igjen.

  Høyre fortjener å ligge langt over 20 % på meningsmålingene, men misnøyen med dagens regjering gir seg ofte utslag i de mest ytterliggående partiet på andre side.

  Men fortsetter du og Høyre som dere har gjort så langt i valgkampen, så er jeg trygg på at Høyre innen kort tid igjen er landets nest største og kanskje største parti.

  Lykke til videre og ikke minst på valgdagen.

 9. Hvis partiet i tillegg kan gjøre noe med sosialhjelpsatsene så det blir lønnsomt å jobbe, hadde det vært bra.
  Et stygt eksempel fra min hverdag. Jeg er far til en gutt, som var med i en idrett en stund. Det ble for dyrt for meg og gutten måtte slutte der. Han ønsket selv å fortsette. Det var ikke morsomt å fortelle han at han måtte slutte der.

  Så er det en nabodame her som er alenemor. Hun har tre barn. Har aldri vært i jobb. Hun har alle sine tre barn i den idretten min sønn var med i tidligere. Hun er tidligere asylsøker. Det har neppe noen stor betydning, men er ikke helt sikker. (Har ingen erfaring med hvordan sosialpenger beregnes.)

  For min del er dette svært urettferdig og det er visse partier jeg aldri kommer til å stemme på.

 10. Jeg kommer til å stemme Høyre i år, la det være sagt. Det bekymrer meg at vi har og antagelig vil ha et flertall på Stortinget som ikke tør å slå hardere ned på denne snillismen som asylsøkere og flyktninger fra fremmedkulturelle land nå er kjent med at vi står for. Du nevner Høyres humanistiske tradisjoner og klart – det kjennetegner europeernes måte å tenke på for tiden. Vi kan sikkert være stolte av det. Vi står nå ovenfor en øvrig verden på randen av stupet, for å overdrive litt. Vi vil ikke klare å redde verden. Grensene våre er åpne sluser, både når deg gjelder smugling og ulovlig innvandring. Jeg ser daglig elever med fremmedkulturell bakgrunn i den norske skolen og er jeg den eneste som ser at dette kræsjer helt? Problemene står i kø og dette rammer våre elever kraftig! Jeg synes vi skal hjelpe folk der de er og skape sikre/kjøpe/leie områder med tilsvarende kulturell ståsted. Det er inneffektiv å ta dem hit, ikke tåler de vår levemåte, ikke respekterer dem at vår samfunnutvikling har gitt oss et av verdens beste land å leve i fordi verdiene er så ulike. Når skal en rikspolitiker tørre å kalle en spade for en spade uten å bli stemplet som rasist. Våkn opp, vær realister, fremmedkulturelle må vi hjelpe et annet sted, importer arbeidskraft med tilsvarende kulturell bakgrunn, det er nok å ta av. Og ikke minst, noe som blir strengt nødvendig i fremtiden med økende øk. problemer – steng grensene!

 11. Ja Erna,

  Oslo har et gedigent problem med både asylsøkere og den enorme innvandringen vi har sett de siste 30 årene. Nå har vi en situasjon i osloskolen hvor 40% av elevene er har fremmedkulturell bakgrunn, jeg vurderer fortløpende hvor lenge vi kan bli boende i Oslo med barna våre. Vi bor i en bydel som fortsatt er etnisk norsk, men den dagen dette ikke lenger er status, er det ut. Det finnes et “tipping point” for alt, også for når etniske innbyggere forlater et område som har endret seg for raskt. I boken Tipping Point vises det til forskning på dette som ble foretatt i New York, da vite områder ble sorte. De hvite begynte å flytte da andelen sorte tiippet 20%. Det er nok overførbart til våre egne bydeler også. Groruddalen vil være verdt et lignende studium. Når flyttet Ola? En ting er sikkert, Ola kommer ikke til å flytte tilbake.

  Avisene slår i disse dager opp at Frp er store Groruddalen. Ja, det er fordi det viktigste for de som har blitt integrert i det nye norske VI, ønsker å bremse utviklingen. De som fortsetter å lulle seg inn i drømmen om det lykkelige multikulturelle samfunnet, bor fortsatt i Ullevål Hageby, og er nok det mest lykkelige nye VI.

  Nå skulle dette handle om asylsøkere, og i forbindelse med dette, bør man jo også se på den enorme kjønnsforskyvningen Oslo får som følge av tilstrømningen. Hvor mange er kvinner? Det eneste jeg ser når det vises bilder fra Asylmottak eller køer ved utlendingsenheten er unge frustrerte menn. Vi som gikk i skjørt før er både forbannet og frustrert(forbanna og frusstrert som det heter). Våre liv innskrenkes fordi alle skal ha rett til å vandre rundt i vår felles storstue, selv uten å fortelle hvem de er. Kvinnene betaler.

 12. Erna – du var superb på TV2 ikveld ! Du vant meg over til Høyre ! Men om du bare nevner tannhelse og at tenner er del av vår kropp, da garanterer jeg at du går langt over 20 % ! Vi har alle tenner og ingen partier ser ut til hvor viktig det er å nevne i en valgkamp.
  Lykke til !!

 13. WHAT??

  SELVSAGT er det en sammenheng mellom innvandring og kriminalitet??

  DET ER FAEN IKKE RASISTISK Å FORTELLE OM DET FAKTUM AT AV 3000 FENGSELSPLASSER SÅ ER 2000 AV DE OPPTATTE AV MUSLIMER!!

  SÅ JA. INNVANDRERE = KRIMINELLE!!

 14. Null-toleranse for narkotika er bra og er helt enig med det.

  Men det burde være null-toleranse for kriminalitet begått av asylsøkere også, spesielt om de gjør noe kriminellt mens søknaden er under behandling.

  Meldingen burde være enkel… de kommer her til landet fordi at de er på flukt fra noe, eller noen, i hjemlandet. Dersom de får beskjed når de ankommer Norge at EN kriminell handling så er det rett på flyet hjem igjen til hva enn skjebne som venter dem der, så kanskje de forstår meldingen bedre. Samme om det ran, mord, voldtekt eller at de stjeler 4 epler fra Rema 1000. Null-toleranse!

  Og om de fortsatt gir blanke i den meldingen, så kan det kun tolkes som at det egentlig ikke er så dårlige forhold der de kom fra, så da kan vi med enda bedre samvittighet deportere dem fra norsk jord.

  Argumentet at vi ikke kan sende dem ut fordi at de ikke har ID, eller ikke vil oppgi hvor de kommer fra kan også løses på enkel måte. Spark dem inn på samme flyruten som de kom fra, så får de gjøre det samme ved neste flyplass helt til de er tilbake til “square one”.

  Er så lut lei dumsnille Norge som skal være verdensmestere i å ta vare på all slags søppel som kommer flytende over grensene.

  Ta vare på de som trenger det på bakgrunn av humanistiske grunner, ja helt klart! Der er jeg 100% enig, og vi trenger faktisk arbeidskraft også så de er mer enn hjertelig velkommen til Norge.

  Men de som kommer hit for å utnytte systemet og får å ta seg til rette fordi at Norge og nordmenn stort sett er snille og godtar mye, dem har jeg null toleranse for. Ikke bare ødelegger de for nordmenn, men enda mer ødelegger de for reelle innvandrere og asylsøkere ved å skape falske fordommer, selv om disse er her med god grunn og gode hensikter.

 15. Du gjorde en praktfull jobb når du hadde ansvaret for asylpolitikken, Erna – satte inn tiltak som virket og fikk redusert ankomstene ned mot 5000.

  La gå at jeg selv mistet jobben i prosessen, nasjonen går foran og jeg var bare på leit ett år for å finne ny retning i karrieren (feil retning har det vist seg, men det er en digresjon)

  Innvilgelsene var omtrent på nivå med når det kom 17000 mennesker, det viser at du fikset problemet med de grunnløse – jeg husker spesielt Bulgaria, den eneste skamplett som du deler med alle andre politikere som har sittet ved makten fra -99 og frem til nylig – er kurdersaken, MUF’erne. (Trygve N. er moralsk plettfri)

  Det er klart at kriminelle asylsøkere skal taes, det er klart vi ønsker færre grunnløse, og vi ønsker større kontroll med de som kommer, og som *ikke* søker asyl.

  Den sittende har begått en politisk nada – har vært totalt fraværende på handling, og bare vært forholdsvis gode på ord. Det holder ikke med planer som ikke effektueres.

  Dette kunne vært en politisk fanesak for Høyre, hadde man vært villig til å ta diskusjonene. Arenaen er overlatt til Frp, med unntak av Krekar-saken, der alle har lovet å få ham ut, men ingen har klart det. Du kunne vist til tidligere resultater, du er den eneste som har “klart det” – og vil kunne klare det igjen – dere kunne kuppet saken, tatt den ut av Frp’s hender.

  Godt valg!

  MVH

 16. Hei Erna!
  Vil bare si at det er merkelig at identitetsløse i det hele tatt for lov til å gå fritt rundt i Norge. Kan man ikke identifisere seg – bør man bli holdt under konstant oppsikt.

  Altså: Jeg jobber i oljebransjen og sikkerhet står i høysete, der er det alltid føre-var prinsippet som gjelder..kan det gå galt – vil det på et eller annet tidspunkt gå galt. Derfor gjør vi en rekke tiltak for å forsikre oss om at det ikke går galt. Til tider er det så strengt at det virker helt vanvittig, men det forhindrer alt i alt utrolig mange alvorlige og mindre alvorlige hendelser.

  Derfor: Vet man ikke identiteten til en person, vil det på et eller annet tidspunkt komme en kjeltring gående fritt nedover gaten og gjøre et eller annet forferdelig galt. Derfor må man ta utgangspunkt i at alle identitetsløse kan være kjeltringer frem til de kan bevise hvem de er!

  Føre-var prinsippet bør vel også gjelde i resten av samfunnet? Her er det tross alt ikke tøffe oljearbeidere 🙂 som oppholder seg, men forsvarsløse barn og eldre..

  Det høres nok tøft ut, men sånn MÅ det være! En kjekk og grei måte som gir asylsøkerne frihet under oppsyn kunne være fotlenke?

  Man gambler i dag med innbyggernes sikkerhet!

  Vh
  Mandal

 17. Hei Erna.

  Håper H gjør et brakvalg, og vi kan komme tilbake i førerstolen !!

  Ang. dette med innvandrere, og kriminalitet, mener jeg det skal være NULLTOLERANSE inntil den individuelle er offisielt en del av den norske befolkning.

  Skulle noen bli tatt for kriminalitet, hwat so ever, bør dette være grunn nok til at personen IKKE blir godkjent innvandrer i Norge. Hvorfor skulle det være så vanskelig å gjennomføre !?

  For øvrig mener jeg at tidligere invandrere, som med gjenntatte kriminelle handlinger, skal sendes ut av landet, som det søppel de er.

  Slik jeg ser invandring til et land, er det for å gi mennesker en mulighet på et nytt liv. Og det finnes mange årsaker til å innvilge dette. men det er både dårlig “butikk” og en skam overfor det norske folk, at vi igjen-og-igjen tar i mot kriminelle, mordere og øvrig som ikke bidrar, men trekker ned trivsel, trygghet og positivitet i vårt samfunn. Vi har nok me de nordmenn, som ikke finner bedre løsninger, enn å ty til kriminallitet.

  Høyre bør, og må (!), bli endra tydeligere, og 100% klar på at denne type invandrere, setter sin egen, og sin families, oppholdsrett i Norge i fare, når de utfører sine handlinger. For vi skattebetalende nordmenn er drittlei av å plukke opp regningen for slike som river ned, i stede for å bygge opp !!

  Hva med en 6-18 prøveperiode for innvandrere :
  Del 1, norskkurs og integreringsmodul.
  Del 2, sosial jobbaktivitet, hvor man gir til det samfunn hvor man er tatt i mot.
  Del 3, skolering, evt. videreutdanning for faglærte innvandrere.
  Del 4, distriktsutjevning. Alle kan ikke bo i storbyer !
  Del 5, bidra til samfunnet, eller motta minimal støtte.

  NB! Tar selvfølgelig forbehold om de innvandrere som er under medisinsk oppfølging … disse må få sin rettmessige hjelp, og på en annen side er det sjelden disse som står for kriminalitet.

  Lykke til Erna, håper du og Høyre kan få tatt noen kraftige tak åp dette området, for det trengs virkelig !!
  Del

 18. Det er bare prat med deg Erna det så vi i Krekar saken og vi har sett det med 2 Bondevik-regjeringer. Dere har null troverdighet når det kommer til å rydde opp.

 19. Kjære erna…

  Når du trekker i tvil samme nhengen mellom volds- og kriminal statestikkene og innvandring gjør du en stor feil. Et enkelt ordtak sier at når noe kvekker som en gås, ser ut som en gås og beveger seg som en gås, ja da kan vi trolig fastslå at det er en gås !!
  Kriminelle asylsøkere har etter min mening ikke krav på beskyttelse ihht norsk lov, de skal og bør avvises, returneres, kastes ut av landet umiddelbart !
  Asylsøkere som ikke er kriminelle derimot skal selvsagt ha rett og krav på god behandling. Hvilken himmelfallen urettferdighet er det ikke mot de som er lovlydige om vi skal behandle begge grupper likt !
  Skjerp deg, om Høyre skal klare å stå til troende i slike saker må du kanskje droppe denne totalt ubegripelige politiske korrektheten og heller ta sjansen på å stå rakrygget MOT kriminalitet og FOR lovlydige borgere enten de er norske eller av innvandrerbakgrunn !

 20. Må si meg enig med Tobben og litt med valgkampløftene til Erna. Vi må ikke bli et fristed for asylsøkere. Begås kriminelle handlinger mens man venter på behandling av sin asylsøknad skal man sendes tilbake og ikke i fengsel. Opphold i norske fengsler er for mange fantastisk i forhold til det de flykter fra. Dette kan også være årsaken til at kriminelle handlinger begås – da får man mat, opphold og dagpenger. Nei, la de som virkelig trenger et opphold få det, sett strengere krav til de som får opphold og send kriminelle ut av landet så raskt som mulig. Er det noe rart Kongo fremmer krav om milliarderstatning??? “Alle” tror det renner over av penger i dette landet. Det er bare å komme og forsyne seg. Og vi godtroende nordmenn lar oss utnytte. I tillegg får vi ikke uttale oss negativt om andre enn oss selv for da er vi stemplet som rasister med en gang.

 21. Forvares? Kastes ut av landet. Ikke vårt problem, ikke Norges ansvar :Fokusere på nordmenn som allereder er født i norge ville vært en idè

 22. Nordmannen i gata begynner å bli mektig lei av den politiske korrektheten, feigheten og mangelen på handlekraft som har blitt framvist i denne saken.

  Vær så snill Erna og Høyre! Sett foten ned og få slutt på denne galskapen. Danmark er et foregangsland.

 23. Ett par sannhetens ord fra en kanskje radikal australiener, men føler at den setter både ett tankekors på hvor Norge står, og setter ett fokus på om det er rett av Norge å bare godta og ta vare på alt og alle.

  “Prime Minister John Howard – Australia

  Quote: ‘IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.’

  ‘This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom’

  ‘We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society . Learn the language!’

  ‘Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

  ‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

  ‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom,

  ‘THE RIGHT TO LEAVE’.’

  ‘If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”

 24. Takker for kommentarene

  Ser at noen henger seg opp i bruken av forvares. Jeg er enig i at kriminelle som bruker asylinstituttet til å være her en periode, må sendes raskt ut – men inntill vi klarer det mener jeg at en forvaring av de som begår kriminalitet er et virkemiddel . Problemet er jo ofte at vi ikke får sendt ut folk før etter en lang prosess. Her har vi forslag for effektivisering, og å endre vurdering av ID-løses troverdighet.

Legg igjen en kommentar til Cathrine Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *