Høyre baker kaken større!

I denne valgkampen forsøker de rødgrønne igjen å kategorisere Høyres skattereduksjoner som ”voodoo- økonomi». Selv skal de visstnok ha funnet den ”perfekte balanse” i skattenivået i 2004.

La oss først se på statens inntekter fra skatter og avgifter i perioden etter at vi reduserte skattene med rundt 24 mrd kroner. Vi gjorde det mer lønnsomt å jobbe og vi stimulerte bedriftene til vekst.

Hva skjedde i årene etterpå?

Jo, skatteinntektene økte med ca 150 mrd kroner. Høyre la forholdene til rette for velferd ved hjelp av redusert skattebyrde!

Både borgerlige og rødgrønne regjeringer bevilger penger til forskning og innovasjon. Men denne satsningen er størst når Høyre er i regjering. Forskning koster milliarder på statsbudsjettet, men det er ikke penger tapt. Det skal sikre fremtidens velferd. Sånn er det med skattereduksjoner også. For at Norge skal stå rustet med et vekstkraftig næringsliv og dyktige ansatte i fremtiden, vil vi satse på bla forskning, innovasjon og skattelette. Det baker kaken større!

I finansdepartementet sitt budsjettarbeid i 2009 benyttes utdaterte beregninger. De har selv svart på spørsmål fra Høyre at effekter på arbeidstilbudet ikke er tatt med i kostnadsberegninger. Det er veldig spesielt når en analyse av skattereformen fra 2005, gjort av Statistisk sentralbyrå, viser at 56 prosent av skatteletten kommer tilbake etterpå. SSB skrev:

”Hovedhensikten med en slik utvidelse er å gi mer korrekte anslag på proveny- og fordelingsvirkninger”

Det er altså store positive og dokumenterte effekter av Høyres skattelette. Det har finansminister Kristin Halvorsen også sagt fra talerstolen på Stortinget i juni 2008 da hun uttalte:

Selvsagt er det noen dynamiske effekter ved å gi skattelette

De stemte ned Høyres forslag om å utrede mer om positive virkninger på økonomien over tid. Kanskje de er redde for hva de kan finne?

Glem heller ikke at de har økt skattene for vanlige bedrifter med over 10 mrd på vei inn i en finanskrise. Det er for tidlig å si hvor negativt dette slår ut på arbeidsplassene. Vi lever i en global verden. En regjering som bruker ”gamle modeller” hvor ett lands nasjonalbudsjett balanseres med kun ett år av gangen, er ikke lenger holdbart.

Høyre vil som alltid satse mer på forskning og innovasjon. Ikke fordi det lønner seg for ett enkelt budsjettår, men fordi vi skaper fremtidens velferd. Dette landet trenger en regjering som er glad i jobbskaperne og baker kaken større. Redusert skatt gir tryggere jobber og høyere privat velferd.

Fremtidens velferd er tryggere med et sterkt Høyre i regjering!