Høyre baker kaken større!

I denne valgkampen forsøker de rødgrønne igjen å kategorisere Høyres skattereduksjoner som ”voodoo- økonomi”. Selv skal de visstnok ha funnet den ”perfekte balanse” i skattenivået i 2004.

La oss først se på statens inntekter fra skatter og avgifter i perioden etter at vi reduserte skattene med rundt 24 mrd kroner. Vi gjorde det mer lønnsomt å jobbe og vi stimulerte bedriftene til vekst.

Hva skjedde i årene etterpå?

Jo, skatteinntektene økte med ca 150 mrd kroner. Høyre la forholdene til rette for velferd ved hjelp av redusert skattebyrde!

Både borgerlige og rødgrønne regjeringer bevilger penger til forskning og innovasjon. Men denne satsningen er størst når Høyre er i regjering. Forskning koster milliarder på statsbudsjettet, men det er ikke penger tapt. Det skal sikre fremtidens velferd. Sånn er det med skattereduksjoner også. For at Norge skal stå rustet med et vekstkraftig næringsliv og dyktige ansatte i fremtiden, vil vi satse på bla forskning, innovasjon og skattelette. Det baker kaken større!

I finansdepartementet sitt budsjettarbeid i 2009 benyttes utdaterte beregninger. De har selv svart på spørsmål fra Høyre at effekter på arbeidstilbudet ikke er tatt med i kostnadsberegninger. Det er veldig spesielt når en analyse av skattereformen fra 2005, gjort av Statistisk sentralbyrå, viser at 56 prosent av skatteletten kommer tilbake etterpå. SSB skrev:

”Hovedhensikten med en slik utvidelse er å gi mer korrekte anslag på proveny- og fordelingsvirkninger”

Det er altså store positive og dokumenterte effekter av Høyres skattelette. Det har finansminister Kristin Halvorsen også sagt fra talerstolen på Stortinget i juni 2008 da hun uttalte:

Selvsagt er det noen dynamiske effekter ved å gi skattelette

De stemte ned Høyres forslag om å utrede mer om positive virkninger på økonomien over tid. Kanskje de er redde for hva de kan finne?

Glem heller ikke at de har økt skattene for vanlige bedrifter med over 10 mrd på vei inn i en finanskrise. Det er for tidlig å si hvor negativt dette slår ut på arbeidsplassene. Vi lever i en global verden. En regjering som bruker ”gamle modeller” hvor ett lands nasjonalbudsjett balanseres med kun ett år av gangen, er ikke lenger holdbart.

Høyre vil som alltid satse mer på forskning og innovasjon. Ikke fordi det lønner seg for ett enkelt budsjettår, men fordi vi skaper fremtidens velferd. Dette landet trenger en regjering som er glad i jobbskaperne og baker kaken større. Redusert skatt gir tryggere jobber og høyere privat velferd.

Fremtidens velferd er tryggere med et sterkt Høyre i regjering!

32 tanker om “Høyre baker kaken større!”

 1. Stå på videre, Erna!

  Det er sykt urettferdig at ingen dynamiske effekter tas med i regnestykket til Jens og co! Alle vet jo at lavere skatt gir mer arbeidslyst og flere grundere.

  sjekk ut blå bloggen også!!

 2. Jeg er høyre velger, og jeg må si jeg ble skuffet over dette sitatet i VG i dag:
  VG:”Hva synes du om studenten som måtte ut med 8000 kroner for en tur til tannlegen?”
  Høyres Lønning: – “Det oppleves nok som en stor utfordring, men det er ikke verdens undergang. Flere og flere studenter jobber jo ved siden av studiene”

  Lønning forklarer at de ikke ønsker noe ny tannlegereform. Han mener det er uproblematisk at studenter må betale 8000 for en tannlegebehandling, noe som er 20 % av årsinntekten for en student. “De jobber jo ekstra… ”
  Vel, jeg er student, Lønning. Jeg får stipend, og jeg jobber ekstra. Den lille ekstra inntekten jeg får gjør at jeg faktisk kan klare å betale husleie, og mat og dyre månedskort for tog,t-bane og buss. Den lille ekstrainntekten gjør at jeg klarer meg med nød og neppe, og det er det… Som dere vet, er det et tak på hvor mye vi studenter kan tjene, så jeg kan ikke alltid ta meg en ekstra uke jobbing, for å klare å betale noen tannlegeregninger, og andre uforutsette regninger. Jeg kan ikke tjene mer enn en viss sum i året, takket være dere politikere. Lønning bærer preg av å være en middelklasse/overklasse gutt som ikke kjenner til de økonomiske vanskene som man fort kommer i som student.., eller med dårlig inntekt. Lønning ser det som uproblematisk at studenter får regninger på 8000 for å fikse en tann.. “De kan jo bare jobbe litt ekstra… ”

  Vel… Dere skal satse på å fornye helse-norge. Det er deres store løfte. Men, når skal dere slutte å diskriminere tannhelse? Det er helse i aller høyeste grad. Tro meg! Jeg har gått med tannverk i to år, og vet at det til de grader påvirker helsen.

  Så høyre, jeg ber dere: Bevis at jeg gjorde rett ved å stemme på dere. Ikke la meg angre allerede nå. Bevis at dere er et parti som også støtter oss som har mindre å rutte med!
  Ellers mister dere min stemme i neste valg.
  Nå er det deres mulighet til å bevise at dere også er et parti for “mannen i gata”!!

 3. Det er liten tvil om at redusert skatt på arbeid gir økt arbeidstilbud. Det store spørsmålet er imidlertid hvor sterke og hvor raske slike effekter er. Jeg er redd for at Høyre både overvurderer hvor raskt sysselsettingen vil påvirkes og hvor sterke disse effektene er.

  Først til tidsspørsmålet. Det er en rekke stivheter i arbeidsmarkedet. Det er for eksempel slik at de fleste har en regulert arbeidstid med liten mulighet til å øke eller redusere arbeidstiden. For at en skattereduksjon skal føre til at disse personene jobber mer, så er de nødt til å bytte jobb. Det vil nødvendigvis ta tid. En skattereduksjon kan derfor ha neglisjerbar virkning på sysselsettingen det året skattereduksjonen gjennomføres, men først gi effekter flere år senere. Å finansiere en skattelette ved å forutsette positive sysselsettingseffekter allerede det første året kan derfor lett føre til en betydelig underfinansiering.

  Jeg er også redd for at SSB har overvurdert selvfinansieringsgraden. Dette skyldes at analysen er partiell. Analysen inkluderer ikke etterspørselssiden. Økt arbeidstilbud gir ingen effekt på sysselsettingen så lenge det ikke er en etterspørsel etter denne arbeidskraften. Økt arbeidstilbud vil også presse lønningene ned. Det gir negativ arbeidstilbudeffekt. En skattereduksjon gir økt etterspørsel og dermed økte priser. Økte priser gir redusert reallønn med negative arbeidstilbudseffekter som resultat. Økte priser (inflasjon) gir økt rente. Det drar inn kjøpekraft og reduserer aktiviteten i økonomien. Det vil gi redusert etterspørsel etter arbeidskraft. Økt rente vil styrke krona og dermed redusere konkurranseevnen til norsk industri, og dermed sysselsettingen. Disse makroøkonomiske effektene er ikke inkludert i SSBs analyse. Det er derfor grunn til å tro at effektene av en skattelette på sysselsettingen (og dermed på skatteinntektene) er vesentlig lavere enn det SSB har anslått.

  Til slutt vil jeg påpeke at det er inkonsistent å kun snakke om en ”dynamisk skattepolitikk”. En må i tilfelle også snakke om en ”dynamisk utgiftspolitikk”. Det er ingen tvil om at f.eks. kontantstøtten har gitt betydelige negative arbeidstilbudseffekter. Kostnadene ved kontantstøtten er derfor vesentlig større enn de budsjetterte utgiftene. Skal man først ta hensyn til adferdsendringer, så må man gjøre det over alt og ikke kun på skatteområdet.

  Godt valg!

 4. Jeg ser at Jens Stoltenberg er en første klasses plagiat. I går dagens VG debat kalte han Høyres skatteletelser som “Voodoo Økonomi.” Dette er presis hva George Bush Sr. sa i valgkampen av 1980 mot Ronald Reagan i deres Repulican Primary. Reagan var en tilhenger av “Supply Side Economics” som innebar at lavere skatt fører til mer skatte inntekter siden man klarer å øke størrelsen av kaken. George Bush kallte dette for “Voodoo Economics”. Håper at noen i media skal ta Stoltenberg for dette.

 5. Høyre har flere ganger sittet i regjering og det kan jeg overhode ikke si er til allmennhetens beste.Høyre er et parti som i sin tid ble stiftet av arbeidsgivere FOR arbeidsgivere, og det er jo i hovedsak den linjen som kjøres i dag. Så hvorfor “vanlige” folk i dag stemmer høre,er meg totalt ubegripelig. EU er jo et av deres hjertesaker,selv om vi to ganger har sagt nei. Hva har den “vanlige” mann og kvinne å tjene på det?jeg ser det som et forsøk på å selge landet i profittbegjærhetens navn. Hvilken som helst debatt foretatt av våre rikspolitikere de siste 20 år har stort sett kun handlet om penger,skjønt her er masse som politikken handler om som ikke trenger å gå på kroner og øre. Og hva med oljeboring i Lofoten og Vesterålen?Profittbegjær.Det er ikke så nøye at det er en av verdens største matfat det er snakk om,bare det triller inn penger.Feilen er at det oppe på Løvebakken sitter for det meste økonomer, som er blitt experter på samfunnsrasering.Det er noe som heter infrastruktur som er mangelvare her til lands.Faktisk en av europas verste.Som sagt,høyre har sittet i regjering før og,spesielt i nord, er INGENTING gjort. I etterkrigstiden hadde vi råd å bygge landet,men i dag har vi ikke råd å vedlikeholde det.Et land som har statskassen full av penger,men ikke råd å bruke det,må sies å være fattig.Håper jeg ikke får oppleve “arbeidergiverforeningen” i regjering igjen.Takk.

 6. At Erna ikke bryr seg om at tannlege besøk er dyre for studenter.Er forståelig det, Hun har jo gratis tannlege ,betalt av staten.

 7. Sosialistene har da alltid argumentert med at høyere skatter er en effektiv måte å kjøle ned en overhetet økonomi. Da følger det vel fra dette at lavere skatter vil varme opp en nedkjølt økonomi.

  Vi er mitt i en finanskrise, og det protesteres mot å stimulere økonomien. Skjønne det den som kan…

 8. Baker kaken større….. Det er ikke sånn du baker kake, Erna. Du tar ikke det nest største kakestykket, for så å samle andre små borgerlige kakesmuler for å danne regjering. Det største stykket i den borgerlige kaken er nemlig FrP, enten du liker smaken av det eller ikke. Å utelate FrP i regjeringssamarbeidet, viser hvor maktsyk du er. Du tolererer ikke at andre er større enn deg (kan tolkes i dobbel betydning). Det naturlige er, og det vet du, at det største borgerlige partiet får statsministerposten. Og dette er desverre for deg; FrP. Det å unndra vinneren av de borgerlige partiene sin gevinst, for å jukse til seg statsministerposten, er ikke en moral jeg ønsker en fremtidig statsminister skal ha. Et rettferdig spill vil jeg ha. Kaken din blir kanskje stor, Erna. Men under den flotte pynten skjuler det seg kun en bitter usmakelig farse. Håper du blir mett….

 9. Hvorfor mener du å Høyre at barn som har foreldre med forskjellig nasjonalitet ikke kan ha begge foreldres statsborgerskap? Jeg har en sønn som er snart 2 år gammel, å pga en regelendring du gjennomførte for en del år tilbake så mistet vi det norske statsborgerskapet på han da vi tilegnet oss statsborgerskap fra morens land.
  Har Høyre en så SLAPP familiepolitikk at de ikke ønsker at barn med familie som har flere statsborgerskap skal ha muligheten til å besøke sine besteforeldre i utlandet uten å måtte søke om tillatelser å visum for å gjøre det mulig? Jeg har faktisk sendt deg spørsmål om dette for snart et år siden på Høyres hjemmeside, men du har ALDRI svaret tilbake til meg.
  Dette gjelder ikke bare meg men også flere familier som vi kjenner her i distriktet. Da vi prøvde å få hjelp av Linda Hofstad-Hellelaand var hun positiv til å hjelpe oss, for hun forstod vårt problem, men da det kom frem at dette var imot Høyres politikk så skygget hun også banen. ER POLITIKK VIKTIGERE ENN Å BRUKE SUNN FORNUFT?

 10. Synes alltid det er så morsomt når sosialister fnyser av oljeboring og kaller det profittbegjær. Særlig når det kommer fra den yngre generasjon. Sannheten er jo at hvis ikke vi fant olja på 70-tallet, så ville dere hatt en helt annen oppvekst enn dere har hatt. Det er lett å være middelklasse med penger til det meste man trenger, og snakke om at vi har det så bra, vi trenger ikke mer. Dere roper på mer penger til u-landsbistand, men hvor pokker tror dere vi henter alle disse pengene fra som vi allerede pøser ut på dette? Hvor tror dere vi henter penger til å betale alle trygdede og trengende, sosiale tjenester og helsetjenester og skole og eldreomsorg? Tror dere alt er hentet fra den skatten dere betaler “med glede”? Den overveldende naiviteten deres er så underholdende moro!

 11. Bake ei stor kake ja. Så stor at bare de rikeste har råd til å kjøpe og smake på den.

  Å bake småkaker, hva med det, Erna? Så de fattige og mindre beslåtte også kan få kjøpt og smakt!?

  Høyre er seg selv lik. En bremsekloss, alltid en bremsekloss for all utvikling i Norge som har hatt som formål å gjøre levevilkår bedre for vanlige mennesker. Og alltid et lokomotiv for de rikeste.

  Jeg vil heller ha ei rose. Det er mer realt å få ei rose. Den kan ikke spises. Men den appellerer til hjertet.

  Den er ikke så klissete og så søt som kaka til Erna.

  Den blir man bare kvalm av.

 12. Kjære Erna, vær så snill å slutt med garpegenitiv. Og til andre kommentatorer: lær dere reglene for særskriving.
  Det er vanskelig å ta innholdet alvorlig når formen er ubehjelpelig.

 13. Lurte på hva som skjer med sjøfolkene, og utflagging, nettolønnsordningen. Har Høyre noe i tankene angående dette? Er dere villige til og beholde nettolønnsordningen og la utflaggning av den NORSKE SJØNANN være ute av tankene? Eller er det slik at dere ikke vil beholde oss, men la den maritime næring stoppe opp med den Norske sjømann, men innkvartere billig arbeidskraft fra andre land? Det er mange tusen mennesker dette er snakk om. La den Norske sjømann leve.

 14. Jeg fikk en høyre brosjyre i går, etter en rask titt retunerte, jeg den fordi det ikke stod noe om den ukontrolerte bølgen av asylanter som kommer til Norge.

  De andre partiene sier FRP er uansvarlige fordi de vil bruke litt mer oljepenger. Fortsetter tilstrømmingen av asylanter med samme tempo eller om den øker enda.

  Blir de miliardene FRP vil bruke bare småpenger mot det en forsatt tilstrømming av asylanter vil koste det norskesamfunn.

 15. Fremtidens velferd er tryggere med et sterkt FRP og Høyre i regjering!
  Det er nærmest uforståelig at du Erna ikke tar ansvar for dette. 25 % av folket ønsker en ny regjering med FRP. Du er unnlatende og holder døren åpen mot krf og venstre. Om Høyre og FRP styrte sammen – brukte de riktige sakene til fremgang – hold hverandre seriøst balansert – vil dere ha et vinnerkonsept. Om vi nå taper valget – ligger feilen igjen hos Høyre.

 16. Fremtidens velferd er tryggere med et sterkt FRP og Høyre i regjering!
  Det er nærmest uforståelig at du Erna ikke tar ansvar for dette. 25 % av folket ønsker en ny regjering. Du er unnlatende og holder døren åpen mot krf og venstre. Om Høyre og FRP styrte sammen – brukte de riktige sakene til fremgang – hold hverandre seriøst balansert – vil dere ha et vinnerkonsept. Om vi nå taper valget – ligger feilen igjen hos Høyre.

 17. Hallo Erna.
  Om min stemme skulle gå til deg/blått i morgen,hva med min og andres tannhelse? Bare sånn helt på tampen.Vil Blå hjelpe oss med tannsykdommer?Vil Dere innse at det er hele mennesket det dreier seg om?Hittil har “helse” blitt “partert”.I 9 år har jeg kjempet med peridontitt. Og nå,som jeg har fått andre helseproblemer av dette,blir jeg forelagt en regning på kr:118 000.- for å “overvinne de problemer som ligger på matfatet”!!Er dette noe Dere vil -TA TAK I ?

 18. Gratulerer med en flott gjennomført valgkamp, Erna.
  Synd å se alle useriøse innlegg her på siden, av mennesker som ikke har satt seg inn i saken de skriver om eller som er gjennomsyret av sitt politiske (mørkerøde) syn og løper rundt med skylapper.
  Takk for at du har vært tydelig i valgkampen og fått fram Høyres politikk og holdt deg for god til kun å snakke om hva alle de andre gjør eller ikke gjør.

 19. Det er altfor lite fokus på miljøvern!!!
  For ikke snakke om dyrevern. Ta feks revefarm industrien, en skam. Alt for høy teskel for at personer som mishandler dyr får beholde retten til å drive husdyrhold. Det samme gjelder kjæledyr. Se til USA, England,Sør Afrika mm som har eget dyrevern politi.
  Dette gjelder alle partier

 20. Kan Erna bli statsminister i Norge? Kanskje det. Passer hun som statsminister? Nei, det synes jeg ikke. Hun er svært overvektig, noe som vil bidra til at hun blir nedvurdert av representanter for andre stater; hun vil paradoksalt nok bidra til at Norge får mindre tyngde i utenrikspolitiske saker. Erna Solberg er hovedgrunnen til at Høyre for meg er et uaktuelt alternativ. Jeg håper at enda et dårlig valgresultat vil gjøre at Høyre tar til fornuft og velger en ny leder, og da fortrinnsvis en leder med mindre adipøst vev, og flere konkrete ideer.

 21. Kjære Erna, Vi gleder oss til i morgen og til å gratulere deg som Norges nye Statsminister!!!Godt Valg! Du har gjort en flott valgkampanje.
  Hilsen stolt Sunnmøring som alltid har stemt Høyre!

 22. Jeg tilhører minoriteten som flyttet fra Norge for noen år siden p.g.a. at helsen sviktet, og at jeg ikke hadde noen stor pensjon. Jgevalgte Thailand, fordi klimaet og prisene her er tilpasset mitt liv, og jeg lever i det som så ut til å utvikle seg til et ekteskap.
  Nå har den nåværende regjering bestemt at vi som har tatt skattemessig utflytting, vi var nødt til å selge alt jordisk gods vi hadde i Norge for å bli godkjent utflyttet, skal pålegges en “kildeskatt” (den mottatte Robin Hood-effekt) på 15 % fra årsskiftet. Dette vil gjøre at mange av oss som klarer oss i et lavkostland, tvinges til å flytte tilbake til Norge, til helse- og sosialkøer som skjules for offentligheten til valget er over.
  Ap som jeg har arbeidet for og stemt på t.o.m. 2005 har sviktet så stort at jeg i år stemmer på Frp – som på prinsippielt grunnlag valgte å stemme mot denne umoralske, flate skatten. Også Høyre har skriftlig lovet organisasjonen Emigrant1 å reversere denne beskatningen (www.emigrant1.org) Ap har sammen med SV og Sp blitt en koalisjon som tar fra de fattige og gir til de rike. Denne regjeringen har ført skammens stempel også på meg – som var slik en idiot som ikke forsto den langsiktige virkningen av sosialistkapitalismen.

 23. Hei Erna.

  Du er en flott representant for folket. Du har klart å få til en bra valgkamp for H denne gang. Du får ikke min stemme, den går til FRP. Fordi de er enda klarerer på hva de vil endre.

  Lykke med valget.

 24. Heia Erna,
  Du har gjort en meget bra valgkamp med saklige innlegg. Jeg går fra å stemme FrP til Høyre pga det du har gjort. Du burde ha arrestert Jens for løgnen om at skattelette vil redusere eldreomsorg, skoler og helse. Han vet meget godt at det er penger nok og at det er et spørsmål om prioritering, ikke mangel på penger.
  Lykke til med valget!

 25. Hei!
  Kommer til å stemme på ditt part:) Jeg er ikke enig med deg i ett og alt i politikken din, men jeg føler at du er den mest menneskelige. Alle står jo der og lover og lyger, politikere er vel bare sånn? Ja at ønskene blir for store og noen av de umulige å realisere;) Men hos deg ser jeg likevel dette menneskelige opp i det hele og det er derfor jeg stemmer Høgre:)
  Lykke til!

 26. hvordan i helvete tror du den dritt politikken din kan få gjennomslag? Du er så langt ute på blåbærtur en politiker kan komme. Fy fuck det er vel ikke seriøst noe av det du driver med er det?

Legg igjen en kommentar til Pingu Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *