Behold leksene

SV har slått fast at de vil fjerne leksene i skolen. Foreløpig har de foreslått å erstatte det med to timer leksehjelp. Argumentasjonen er at siden det er ulike forutsetninger i hjemmet for å hjelpe sine barn så kan det forsterke forskjeller å gi lekser.

Inntredenen i Kunnskapsdepartementet har på mange måter vært en vekker for SV. Retorikken er i stor grad lagt om, og det er mer fokus på å prate om kunnskap enn før. Dessverre ser vi at politikken fortsatt ikke er tilpasset retorikken. Jeg er nesten fristet til å si at utspillet om å fjerne lekser slik sett er forfriskende ved at det er litt betryggende å se at SV også snakker gjenkjennelig om skolen innimellom.

Høyre har ikke noe imot leksehjelp, det kan være et godt tilbud. I mange Høyrestyrte kommuner prioriteres både leksehjelp og sommerskole for de som ønsker det. Det jeg ikke aksepterer er SVs verdenssyn hvor det ses på som et problem, og ikke en ressurs, at foreldrene kan hjelpe sine barn til å lære mer.

Jeg mener tvert i mot at foreldrene i større grad enn i dag bør ses på som en ressurs, og at vi bør kunne forvente mer av dem og at de involveres mer. Det virker som om SV begynner på nytt hver gang de skifter Kunnskapsminister, og glemmer hva forgjengeren har gjort. Bård Vegar Solhjell la frem en rapport for 1,5 år siden om kvaliteten i skolen. Der ble Nylund skole i Stavanger trukket frem som et godt eksempel. Jeg har selv besøkt Nylund og er helt enig i at den er et eksempel til etterfølgelse. Nettopp fordi de har høye forventninger til at foreldrene deltar aktivt – forventninger foreldrene i høy grad innfrir. De som ikke gjør det kan faktisk forvente seg et personlig møte med rektor for en samtale om hvor viktig det er, og hvordan skolen kan legge til rette for det. Jeg anbefaler denne videosnutten som viser hvordan Nylund jobber.

Vi fjerner ikke foreldrenes påvirkning på sine barns læring ved å forsøke å ta fra dem ansvar for det. Det vil fortsatt være foreldre som bruker tid på å hjelpe sine barn utenom skoletiden. At positiv påvirkning hjemmefra, både faglig og i form av å lære gode arbeidsrutiner skal forsøkes redusert til et minimum ved statlig inngripen viser klart og tydelig at det fortsatt finnes skarpe ideologiske skillelinjer i skolepolitikken.

Det er en form for statistisk forutbestemthet som ligger bak SVs argumentasjon jeg ikke har mye til overs for. Det er klart at det finnes foreldre som ikke har høy utdanning som også både kan og vil engasjere seg i å hjelpe barna sine. Vi bør heller legge mer ressurser i å tilby foreldre hjelp til å gi leksehjelp etter hvert som vanskelighetsgraden på leksene stiger, og en mer tilpasset undervisning til elevene for å gi et ekstra løft til de som trenger det.

Lekser er positivt fordi det lærer barna at man må jobbe for å få resultater, det er positivt for foreldrene som får mulighet til å engasjere seg, og få innsyn i barnas utdanning. Og det er positivt fordi det gir skolen og foreldrene et felles kontaktpunkt. Dette er verdier som vi ikke må la vitre vekk i et jag etter en resultatlikhet som bare oppnås den dagen alle elevene ligger nærmest mulig gjennomsnittet.