Et bedre helsevesen.

Et større kvalitetsforkus i helsevesenet er nødvendig. I dag styres helseforetakene nesten utelukkende på økonomiske resultat, og i for liten grad på kvalitetsmål. Dette har opptatt Høyre lenge. Norge er et av de landene i Europa som har det minst utviklede kvalitetstyringssystemet for helsesektoren. De siste ukers mediaoppslag om feil behandling, og systemer som ikke virker understreker behovet for et helhetlig kvalitetsstyrings system.

Jeg skrive omtrent hver måned en kommentar artikkel på nettstedet E24, den siste brukte jeg til å skrive om nettopp betydningen av kvalitetsfokus i Helsevesenet.

Her finner du den kommentaren : http://e24.no/kommentarer/spaltister/kvalitet-i-helsevesenet/20065279