95 dager igjen – et annerledes samfunn?

Det går nesten ikke en dag uten at jeg leser et leserinnlegg skrevet av Ap eller Fagforbundstillitsvalgte som slår fast at jeg har sagt at » Høyres mål er et helt annerledes samfunn». Senest i dag var det den ellers så trauste og saklige stortingsrepresentanten Svein Roald Hansen fra Østfold som brukte dette. Som oftes knyttes det til en beskrivelse av alt det gode ved det norske samfunnet som jeg og Høyre skulle ville endre. Denne bruken av sitatet er hentet fra en bok skrevet av tidligere Ap rådgiver, nå Fagforbundsansatt Wegard Harsvik.

Ja og jeg har skrevet det, jeg vedkjenner meg at dette er en setning jeg skrev i 2008 i innledningskappitelet til en debattbok / hefte vi ga ut før vi skulle vedta nytt prinsipprogram. men i hvilken sammenheng sto det? Å trekke ut en setning av en sammenheng kan gjøre at den oppfattes helt annerledes

Så her er teksten o gsammenhengen setningen står i :

«Ulike mennesker behøver ulike tilbud, og ulike mennesker skaper ulike løsninger. Mangfold dreier seg om å slippe alle gode krefter til i arbeidet for å skape et bedre samfunn. Vi har i dag en regjering som ensretter tilbud og forsøker å samle mest mulig makt under samme paraply – den offentlige og politikerkontrollerte paraplyen.Høyres mål er et helt annerledes samfunn: Et samfunn med maktspredning og mangfold. Et samfunn der mennesker får muligheten til å ta i bruk sine egne ideer og sin egen skaperkraft.
På noen samfunnsområder dreier mangfoldet seg om utfyllende og supplerende tilbud som tar hensyn til at vi er ulike. Det som passer til deg, passer ikke nødvendigvis til meg. Det helt sentrale for Høyre er å bygge samfunnsmodeller som ikke administrativt velger ut én enkelt løsning, som ensretter tilbudene fordi de er økonomisk mest effektive, er ideologisk riktigst eller gir en faggruppe eller fagtenkning monopol på sannheten.»

For mange som nå har skrevet innlegg og brukt enkeltsitatet vil det nok gi litt flau smak i munnen å se fra hvilken sammenheng sitatet er klippet og hvordan de forvrenger den.
Du kan jo selv gjør deg opp en mening om debattnivået når man trekker ut en halvsetning ut fra denne sammenhengen og bygge et helt innlegg om rasering av det norske samfunn på det.

Det er mulig AP mener maktspredning og mangfold er en trussel mot vårt samfunn, jeg mener det er en berikelse.