Ja til bedre lekser

Jeg er tilhenger av at vi skal ha lekser i norsk skole. Men vi må gjøre leksene bedre, og minske stress for elevene. 

Jeg har satt meg på skolebenken i Tønsberg for å lære om den leksebevisste skolen av rektor Mette Krogh og elevrådet på Ringshaug ungdomsskole. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Rett før skoleferien ble jeg invitert av Tønsberg Høyre til Ringshaug ungdomsskole. Frank Pedersen, som er Høyres ordførerkandidat i byen, ville presentere et innspill til den nye ungdomsskolereformen som Høyre har fått gjennomslag for i Stortinget. Skolen har nemlig tatt grep for å gi lekser på en bedre måte. 

Rektor Mette Krogh har jobbet i mange år for at hennes skole skal gjøre sitt for å minske presset på elevene. Prosjektet med leksebevisst skole kom etter tydelige tilbakemeldinger fra elevene om at de hadde for mye lekser, noe som igjen førte til stress og uro blant elevene. Kroghs utgangspunkt er at lekser ikke er en one-size-fits-all. Noen elever har ikke forutsetninger for å gjøre så mye arbeid hjemme. Men hun pleier å si at «det er vi som skole som har det faglige ansvaret for opplæringen. Foreldrene har ansvar for at ungene har fått sovet, spist og vært i fysisk aktivitet.» 

På skolebesøket fikk jeg også møte alle elevene som skal begynne i 8. klasse til høsten. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Rektor har invitert meg til å møte elevrådet på skolen som skal presentere hvordan den leksefrie skolen fungerer. Aisa, Julia, Amelia, Lukas, Kirils, Eiril og Noble fra elevrådet forteller at lærerne er flinke til å tilpasse leksene hver enkelt elev. Lærerne har dialog med hver enkelt elev og tilpasser nivået og mengden på leksene til den enkelte. Det skaper rom for at elevene i større grad kan påvirke egen skolehverdag og få nivåtilpasset opplæring. En elev som er glad i matematikk kan få noe å strekke seg etter når han eller hun skal gjøre skolearbeid på fritiden. Mens en elev som er svak i matte og som mangler hjelp på hjemmebane, i større grad får oppfølging i faget på skolen. 

Maksgrense for lekser

På Ringshaug skole har de innført en maksgrense for lekser. Elevene skal i gjennomsnitt ha maksimalt en time skolearbeid på fritiden hver dag. Skolen skal ikke pålegge elever arbeid utenfor skoletiden i helger, fridager eller i ferier. Det skal lages kvartalsvise planer for prøver, innleveringer og andre større arbeid per uke gjennom skoleåret. Planene skal være forutsigbare og kommunisert til elever og foreldre i starten av hver periode. Ungdomsskoleelevene skal maksimalt ha to prøver eller andre større arbeid per uke. Skolen har karakterer, men bruker det ikke på alle prøver og innleveringer gjennom året. 

Arbeidet Ringshaug ungdomsskole har gjort som leksebevisst skole har hatt gode resultater. Ungdata-undersøkelsen viser at elevene på Ringshaug ungdomsskole er mindre stresset enn andre elever på ungdomsskolene i Tønsberg. Dette er én av grunnene for at kommunen har utvidet ordningen til å gjelde flere skoler.

Vi vet at noen elever får mer hjelp hjemme enn andre. Vi vet også at de som ikke får like tett oppfølging hjemmefra, så kan leksene gå ut over skolemotivasjonen. Derfor har alle kommuner plikt til å ha tilbud om leksehjelp. Her kan de som av forskjellige grunner sliter med lekser få oppfølging. Det er riktig. Og lekser er viktig for å repetere det man har lært. Det gir også gode arbeidsvaner og gir foreldrene innsikt i barnas mestring og progresjon på skolen. 

Gjennomføre en ungdomsskolereform

Noe av det jeg er aller mest stolt av etter at Høyre satt åtte år i regjering, det er at 5000 flere elever fullfører videregående skole hvert år. Det er bra for samfunnet, men det er enda bedre for den enkelte elev som kan gå inn i voksenlivet med et vitnemål eller fagbrev i hånden. Vi vet at elever med et svakt utgangspunkt fra ungdomsskolen har lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skolen. Derfor er det viktig at vi tar tak i problemene før de vokser seg for store. 

Høyre gikk til valg på å gjennomføre en ny ungdomsskolereform, og nå har et flertall i Stortinget stemt for vårt forslag om å gjennomføre en slik reform. Høyre skal være aktive i prosessen med å utarbeide reformen. Derfor skal vi reise rundt i landet for å se få tips til hvordan vi kan skape en mer motiverende ungdomsskole som skaper læringsglede for elevene. Og kanskje skal en ny ungdomsskolereform la seg inspirere av den leksebevisste skolen i Tønsberg. Det målbevisste og systematiske arbeidet ved skolen gjorde i alle fall godt inntrykk på meg. 

Det var elevrådet som fortalte om detaljene i den leksebevisste skolen. Fra venstre: Aisa Cisija, Julie Elisabeth Eriksen, Amelia Urå Løkken, Lukas Aleksander Huneide, Kirils Romanovskis, Eiril Skarpaas og Noble Mwebaze. De voksne på bildet er stortingsrepresentant Erlend Larsen, ordførerkandidat Frank Pedersen, lærer Siv Renate Søvik og rektor Mette Krogh. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.