Det skal lønne seg å jobbe på skolen

I dagens Dagbladet (papiravis side 25 – ikke på nett) tar jeg til ordet for at flere elever får noe å strekke seg etter. At det skal lønne seg mer med god gammeldags pugging. Derfor er det fornuftig å gi tilleggspoeng til elever som velger å ta et 2.fremmedsspråk som fordypningsfag på ungdomsskolen.

En av de største negative sidene ved enhetsskolen er som nevnt overfor, at ingen får noe å strekke seg etter. Derfor mener jeg at man må tørre å differensiere mer. Det er ikke et problem som sosialistene mener, at noen lærer FOR MYE. Problemet er at altfor mange lærer for lite. De barna som ønsker å strekke seg lenger, som ønsker mer læring bør selvsagt stimuleres, ikke motarbeides.

Som konservativ mener jeg at det absolutt viktigste for barn er å sørge for at de får en god skole, dette fordi hvert enkelt barn skal utstyres med de beste forutsetninger i en globalisert verden hvor hjernekraft betyr stadig mer. Men sekundært er det også viktig for fellesskapet, for nasjonen Norge, for næringslivet at vi evner å utdanne kompetanse det er behov for. Dette står selvfølgelig ikke i motsetning til hverandre, snarere tvert imot. Legger vi forholdene til rette for at hvert enkelt barn skal tilegne seg mest mulig kunnskap, så styrker vi også fellesskapet, den samlede kompetansen i landet.

Et område vi absolutt bør styrke er språkkompetansen. Det er bekymringsfullt at stadig færre velger å fordype seg i tysk, hvilket er stadig viktigere i en internasjonalisert verden. Vi ønsket å gjøre 2.fremmedsspråk obligatorisk på ungdomsskolen, dette ville ikke Øystein Djupedal, derfor må vi motivere på andre, tilleggspoeng er en slik måte å honorere elever som ønsker å gå mer i dybden.