Det viktigste er bedre lærere!

I går kveld møtte jeg Kristin Halvorsen og Anniken Huitfeldt til debatt om skole på NRK.

Det mest gledelige med debatten var at vi endelig har fått en diskusjon som i stor grad handler om hvordan vi skal få til en kunnskapsskole. En diskusjon hvor det viktigste er hvor mye elevene lærer, ikke hva og når de spiser. Selv om Arbeiderpartiet, (ja til og med SV) har begynt å snakke mer om kunnskap i skolen.

Dessverre så følges ikke retorikken opp av konkrete politiske tiltak. Regjeringen prioriterer fremdeles alt annet enn å styrke kunnskapen, ettersom de foreslår økte bevilgninger til skolefritidsordning (SFO), frukt og grønt, samt skolemat, fremfor å prioritere bedre lærere. Jeg er krystallklar på at det er viktigere å prioritere kunnskap fremfor foreldrenes lommebok (billigere SFO). I så måte illustrerte debatten at det fremdeles er et klart skille mellom regjeringen som ønsker å bruke penger på SFO og Epler, mens Høyre ønsker å bruke penger på mer kunnskap.

Regjeringens forsøk på svartmaling

Anniken Huitfeldt forsøkte å svartmale situasjonen i norsk skole da denne regjeringen overtok. Det lyktes hun svært dårlig med. Det viktigste Kristin Clemet gjorde i sist periode var å sørge for at vi fikk kunnskap om skolen. For kunnskap i skolen, forutsetter kunnskap om skolen. For oss var det derfor viktig å få kartlagt utfordringene, hvorpå vi foreslo kunnskapsløftet, en klar plan for mer kunnskap i skolen. Dessverre skiftet de rødgrønne fokus, bort fra kunnskap til fordel for SFO og skolemat.

Regjeringen har nedprioritert kampen mot mobbing
Dagens regjering har heller ikke prioritert kampen mot mobbing. I følge Senter for atferdsforskning i Stavanger registrerte man en reduksjon i mobbing på over 30 prosent under den forrige regjeringen, mens mobbingen igjen har økt med 70 prosent de siste fire årene. Dette innebærer at over 10 000 flere elever blir mobbet i skolen i dag enn hva tilfelle var for fire år siden. Professor Erling Roland sier at hovedårsaken til dette er at fokuset er bort fra sentrale myndigheter.

Bedre lærere
I mitt forrige blogginnlegg utfordret jeg Jens Stoltenberg på bedre lærere. Jeg har til gode å se at Arbeiderpartiet har tatt imot utfordringen. Anniken Huitfeldt tok heller ikke imot utfordringen om behovet for bedre lærere i gårsdagens NRK-debatt.

Derimot var både hun og Kristin Halvorsen opptatt av få til flere lærere, uten å være opptatt av kvaliteten. Hadde det vært opp til SV så hadde det ikke vært krav til å komme inn på lærerutdanningen i det hele tatt. Jeg svarte derfor at vi gjerne må få flere lærere, men at det absolutte viktigste er å få hevet kvaliteten på lærerne. Dette gjennom å bruke 3 milliarder på å oppdatere lærernes kunnskap (etter og videre utdanning), samt stille strengere krav til lærerutdanningen. Fordi det er nemlig ikke slik at flere lærere i seg selv vil hjelpe.

Hadde det vært riktig så hadde norsk skole vært blant verdens beste ettersom det er vi og Danmark som har færrest elever pr. lærere av alle land i OECD. Minervaskribent Jan Arild Snoen har en meget leseverdig gjennomgang av hva den internasjonale forskningen viser om forholdet mellom lærere og elever, som bekrefter at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom antall elever pr. lærer og elevenes læring.

Når Finland scorer så mye bedre på internasjonale tester, og like fullt har flere elever pr. lærer så viser det at det er kvaliteten på læreren som er det absolutt viktigste. Nettopp derfor er den viktigste jobben å sørge for at norsk skole får flere gode lærere, så får heller vi som foreldre sørge for at ungene får i seg nok mat å spise!

14 tanker om “Det viktigste er bedre lærere!”

 1. Ja, det er ikke nok at lærere rent faglig kan det de skal undervise i. Det kan faktisk de fleste!

  Men de må ha evnen til å inspirere elever. Formidle en vilje til læring. Evnen til å gjøre stoffet interessant for en teenager. Pirre nysgjerrigheten og bygge opp under et hvert forsøk fra elven på å finne ut av ting på egen hånd. Skape lyst til å lære!

  Det er faktisk langt viktigere enn det rent faglige. For det kan en lærer utvikle ved etterutdanning. Men det hjelper jo ikke det bøss hva han/hun kan dersom de ikke greier å formidle kunnskapen på slik måte at eleven får lyst til å forfølge emnet.

 2. Helt enig Argus37! Hjelper ikke med toppkarakter lærere som ikke engasjerer elvevene og er flinke til å lære fra seg. Få opp lærerlønningene og slutte å forvente at de skal gjøre foreldrenes jobb i tilegg.

 3. Apropos skole:

  Jeg vil gjerne komme med et innspill om parring av innvandringspolitikken og utdanning:

  Når regjeringen bestemmer seg for å ta inn innvandrere enten det er asylsøkere, flyktninger eller arbeidsinnvandrere fra EU, så burde de osgå sørge for å gi dem opplæring i Norsk kultur, norske normer, regler og religion. De bør skrive under på at de aksepterer vårt levesett og oss Nordmenn akkurat slik vi er.

  Gi dem en kontrakt der de signerer på dette. Dersom de nekter å underskrive – send dem hjem igjen. Skulle de bryte kontrakten: -Flyet tilbake dit de kom ifra og evig utvisning fra landet.

  Det er på tide at vi begynner å beskytte oss selv og landet vårt.

  http://lillycraft.vgb.no/2009/08/20/utakkn%C3%A6mmlige-infl%C3%B8ttera/

 4. Det vil ikke ha stor effekt, å heve kravene for å komme inn på lærerstudiet. Det man må gjøre er å kvalitetsikre lektorene etc, som underviser på høyskolene. Hjelper ikke med gode karakterer når man starter studiet, om ikke de som skal undervise deg kan følge det opp!

 5. Helt Enig.

  Vi trenger til og med veldig mye bedre learere enn det Erna foreslaar.

  Kunne man ikke bare ha gjort som Finnene en gang for alle:
  – Fatt femaarig learer utdanning med hovedfag pedagogikk.
  – Fatt mennesker med bachelor i matte og naturfag til aa leare det vekk samtidig som vi hever kravene til elevene.

  Maa vi gjennom ti skolereformer til foer vi forstaar at skal vi leare ting vekk og skal ve motivere saa maa vi utfordre.

  Jeg kunne bruke en Polsk matte bok fra 5 klasse (utgitt paa sytti tallet) i ungdomskolen. Dette er en skam.

  Vi faar ikke noe Nokia bedrifter hvis vi skal surre rundt spoersmaalet om det er politisk korrekt aa gi ungene lekser de neste 30 aarene.

 6. En ting jeg savner i diskusjonene om skolen er: Hva kan foreldrene gjøre?
  Det er tross alt de som har ansvaret for ungene sine.
  Som sønn av en lærer, og gift med en lærer, så tror jeg at jeg får med meg litt mer enn de fleste om hva som skjer i et klasserom, og jeg må si at jeg er sjeleglad for at jeg ikke skal ha noe med krapylene å gjøre til daglig! Jeg hadde fått sparken etter kun kort tid for å ha kastet dem på huet og ræva ut gjennom vinduet.
  Man kan si mye fint om alenemødre og skilsmissepar, og mange klarer jobben bra, men utrolig mange av dem har null kontroll på ungene sine, og de behandler voksne med null respekt. Kanskje fordi det aldri har blitt satt faste grenser for dem hjemme?
  Men det er stadig lærerne som er for dårlige får vi høre.
  Lærerene kan være så gode de bare kan, men det hjelper lite når elevene ikke kan oppføre seg. Sammenlign det gjerne med en tømrer. Han/hun kan være fantastisk til å bygge hus, men det hjelper lite når halvparten av materialene er råtne!

 7. Kristine Clemet gjorde en dårlig jobb, Erna syns hun var flink. Erna gjør en dårlig jobb, hun er mer opptatt av å sverte andre partier, samtidig som hun skryter av hvor flinke høyre har vært uten at de har gjort noe som helst. Kravet om karakterer ved inntak har hun ikke noe grunnlag for å si at er bra. Hun kan heller ikke si noe om at kunnskapsløftet er bra. Så langt har det jo bare skapt en forståelse blant elevene om at man ikke trenger å jobbe på høsten, er jo bare slutten som teller.

  I tillegg er det svært få konkrete tiltak, bare en masse svada om at det må bli bedre, det må bli mer kunnskap.

 8. Før en sankker om kvalitetsheving av lærere, bør en se på alle de som går på pensjonistvikår. De jobber 4 dager men får lønn for 5. Det vil si at mn betaler for 5 årsverk og får 4.

  Deretter må en se på alle ufaglærte assistenter som i noen tilfeller er satt som kontaktlærere!

  Sjekk så ut hvor mange nyutdannede lærere det er som ikke jobber i skolen, men har måttet ta andre jobber fordi de ikke får jobb i skolen.

  Så kommer etterutdanningen av lærerne, for de som trenger det.
  Så må politikere slutte med å gå bare utenfor sin egen dørstokk til “sin” skole, og tro at slik det er der, er det over hele landet.

  Til Erna og andre politikere: Skyld nå ikke på hverandre, dere har alle sittet med makt, men lite skjer uansett. Frp har jo hatt makt ved at de har vært med i budsjettbehandlingen.
  Hvordan det står til i Norge viser inntaket ved lærerhøgskolene. Bare 56 % av søkerne har såpass karakterer, at de ble tatt inn.

 9. Vi trenger ikke bare bedre lærere, men flere lærere.
  I dag er det ikke ressurser nok i skolene til å foreta individuell oppfølging av elevene. Selv om dette er pålagt gjennom kunnskapsløftet.
  Opplegget i barne- og ungdomsskolen er skremmende. Ofte er det èn-to lærer/klasseforstandere som har ansvaret for å undervise elevene i samtlige fag. Det sier seg selv at kvaliteten blir varierende.

  Man bør i barne- og ungdomsskolen i økt grad benytte spesiallærere. Spesielt innenfor realfagene. Matematikk-kunnskapen blant allmenlærerne er skremmende. Da for eksempel min datter(4 klasse) kom hjem og fortalte at læreren ikke kunne forklare elevene hva et prisme var, selv om det var aktuelt pensum i det tidrommet, fikk jeg virkelig sjokk. Når lærere famler på dette nivået, er det alarmerende.

 10. Dagens lærere er bedre enn noensinne! Det er også en myte at det er mye kos i skolen, nå er det mye mer fokus på læring enn tidligere. OECD har pekt på et hovedproblem i norsk skole: Elevene er underytere. Hva gjør vi med dette ?
  Norske elever er ikke dumme, de har tatt signalene om at utdanning ikke lønner seg. Hvem vil vel slite vettet av seg for å bli forsker når en kan tjene 3-4 ganger mer ved å hjelpe folk å selge hus eller kjøpe aksjer ?

 11. FÅ FLERE LÆRERE PR. ELEV NÅ!!

  -Helt håpløst å skulle tilpasse og følge opp hver elev med klasser på 30. Resultatet er dårlig læring og læringsmiljø – og helt uutholdbare forhold for læreren.

  På videregående skoler har hver lærer mange klasser, noe som resulterer i altfor mange elever å forholde seg til, ofte over 100 stk.

  Selv forlater jeg skolen ved første anledning om dette ikke endres.

  Hvorfor hører dere politikere ikke på oss lærere??

 12. Jeg synes Marius har et viktig poeng når han etterlyser mer fokus på hva foreldrene kan gjøre..
  Jeg er helt enig i hans beskrivelse av barn med null respekt for voksne/lærere, og synes absolutt vi bør ta fatt i denne delen av barns oppdragelse! Det bør stilles krav til dem, på alle måter; de må læres at for å kunne kreve må du yte og det gjelder ikke bare i forhold til praktiske oppgaver, men at de læres respekt og evne til å være ydmyk. Gode personlige egenskaper er grunnleggende krav i alle yrker!

 13. “Når Finland scorer så mye bedre på internasjonale tester, og like fullt har flere elever pr. lærer så viser det at det er kvaliteten på læreren som er det absolutt viktigste. Nettopp derfor er den viktigste jobben å sørge for at norsk skole får flere gode lærere, så får heller vi som foreldre sørge for at ungene får i seg nok mat å spise!”, sier Erna. Snakk om ansvarsfraskrivelse. Og hvor skal du få tak i de “bedre lærerne”? Har jobbet som lærer i tre år etter endt utdannelse og aldri møtt en så dedikert gjeng med arbeidere. Problemet er arbeidsmengden og lønn som ikke står i stil til arbeidet eller utdanningen. Det er titusenvis av lærere i landet. Interessant at Erna ikke tror man kan bygge videre på det man har. Hadde Erna vært lærer i 30 dager, ville hun ikke kommet med floskler som hun gjør her. Erna, er du klar over hva lærerne egentlig gjør hver dag? Er du klar over arbeidsmengden? Er du klar over at din holdning er med på å uansvarliggjøre foreldre?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *