Det viktigste er bedre lærere!

I går kveld møtte jeg Kristin Halvorsen og Anniken Huitfeldt til debatt om skole på NRK.

Det mest gledelige med debatten var at vi endelig har fått en diskusjon som i stor grad handler om hvordan vi skal få til en kunnskapsskole. En diskusjon hvor det viktigste er hvor mye elevene lærer, ikke hva og når de spiser. Selv om Arbeiderpartiet, (ja til og med SV) har begynt å snakke mer om kunnskap i skolen.

Dessverre så følges ikke retorikken opp av konkrete politiske tiltak. Regjeringen prioriterer fremdeles alt annet enn å styrke kunnskapen, ettersom de foreslår økte bevilgninger til skolefritidsordning (SFO), frukt og grønt, samt skolemat, fremfor å prioritere bedre lærere. Jeg er krystallklar på at det er viktigere å prioritere kunnskap fremfor foreldrenes lommebok (billigere SFO). I så måte illustrerte debatten at det fremdeles er et klart skille mellom regjeringen som ønsker å bruke penger på SFO og Epler, mens Høyre ønsker å bruke penger på mer kunnskap.

Regjeringens forsøk på svartmaling

Anniken Huitfeldt forsøkte å svartmale situasjonen i norsk skole da denne regjeringen overtok. Det lyktes hun svært dårlig med. Det viktigste Kristin Clemet gjorde i sist periode var å sørge for at vi fikk kunnskap om skolen. For kunnskap i skolen, forutsetter kunnskap om skolen. For oss var det derfor viktig å få kartlagt utfordringene, hvorpå vi foreslo kunnskapsløftet, en klar plan for mer kunnskap i skolen. Dessverre skiftet de rødgrønne fokus, bort fra kunnskap til fordel for SFO og skolemat.

Regjeringen har nedprioritert kampen mot mobbing
Dagens regjering har heller ikke prioritert kampen mot mobbing. I følge Senter for atferdsforskning i Stavanger registrerte man en reduksjon i mobbing på over 30 prosent under den forrige regjeringen, mens mobbingen igjen har økt med 70 prosent de siste fire årene. Dette innebærer at over 10 000 flere elever blir mobbet i skolen i dag enn hva tilfelle var for fire år siden. Professor Erling Roland sier at hovedårsaken til dette er at fokuset er bort fra sentrale myndigheter.

Bedre lærere
I mitt forrige blogginnlegg utfordret jeg Jens Stoltenberg på bedre lærere. Jeg har til gode å se at Arbeiderpartiet har tatt imot utfordringen. Anniken Huitfeldt tok heller ikke imot utfordringen om behovet for bedre lærere i gårsdagens NRK-debatt.

Derimot var både hun og Kristin Halvorsen opptatt av få til flere lærere, uten å være opptatt av kvaliteten. Hadde det vært opp til SV så hadde det ikke vært krav til å komme inn på lærerutdanningen i det hele tatt. Jeg svarte derfor at vi gjerne må få flere lærere, men at det absolutte viktigste er å få hevet kvaliteten på lærerne. Dette gjennom å bruke 3 milliarder på å oppdatere lærernes kunnskap (etter og videre utdanning), samt stille strengere krav til lærerutdanningen. Fordi det er nemlig ikke slik at flere lærere i seg selv vil hjelpe.

Hadde det vært riktig så hadde norsk skole vært blant verdens beste ettersom det er vi og Danmark som har færrest elever pr. lærere av alle land i OECD. Minervaskribent Jan Arild Snoen har en meget leseverdig gjennomgang av hva den internasjonale forskningen viser om forholdet mellom lærere og elever, som bekrefter at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom antall elever pr. lærer og elevenes læring.

Når Finland scorer så mye bedre på internasjonale tester, og like fullt har flere elever pr. lærer så viser det at det er kvaliteten på læreren som er det absolutt viktigste. Nettopp derfor er den viktigste jobben å sørge for at norsk skole får flere gode lærere, så får heller vi som foreldre sørge for at ungene får i seg nok mat å spise!