Vanskelige valg om vindkraft

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Det norske været gir oss et godt grunnlag for å satse på vindkraft. Nye vindmøller kan gi gi verdiskaping og klimakutt, men forslaget til ny ramme for vindkraft på land er ikke en utbyggingsplan. 

Vi nordmenn liker å snakke om vær og vind. De aller fleste av oss har deltatt i engasjerte samtaler om gårsdagens regn- og vindbyger, og vi har ventet i spenning på værmeldingen som påvirker valgene for morgendagens aktiviteter.

Det er derfor naturlig at engasjementet for og imot vindkraft kan merkes over hele Norge. Noen mener vindkraft skaper verdier, flere grønne arbeidsplasser og hjelper oss i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Andre protesterer mot nye vindmøller og argumenterer med viktige hensyn til miljø og dyreliv, friluftsliv og andre ulemper folk opplever.

Som politikere må vi hele tiden balansere disse ulike hensynene samtidig. Det er ikke alltid like enkelt.

Debatten om vindkraft tyder på at mange ønsker at vi skal bygge ut mer fornybar energi, men de fleste ønsker ikke vindmøller i sitt lokalmiljø. Det er forståelig. Friluftsliv i naturen er en viktig del av nordmenns hverdag. Å ferdes i uberørt natur er noe vi gjerne gjør flere ganger i uken.

Nasjonal ramme vindkraft

Regjeringen vil legge til rette for lønnsom vindkraftutbygging, og samtidig ta vare på viktige miljø- og samfunnsinteresser. Da er oppdatert kunnskap om de mest egnede områdene for vindkraftutbygging viktig. Derfor har vi gitt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å samle kunnskap om virkningene av vindkraft. Nasjonal ramme for vindkraft er ikke en utbyggingsplan med utbyggingsmål, og den skal heller ikke erstatte konsesjonsbehandling. Men den gir et signal til utbyggerne om hvordan det kan være fornuftig å lete etter nye prosjekter. Vi må skal se grundig på NVEs forslag som skal på en bred høring.

NVE vil levere sitt forslag til en nasjonale ramme for vindkraft til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen mandag 1. april. NVE foreslår områder som direktoratet mener er bedre egnet for vindkraft enn andre områder når vi tar hensyn til vindressurser, tilgang til strømnett, reindrift, dyreliv og andre miljø- og samfunnsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget har NVE utviklet i samarbeid med Miljødirektoratet og flere andre etater.

Klimaengasjement hos de unge

I forrige uke demonstrerte tusenvis av barn og unge for en sterkere klimapolitikk. Som statsminister gleder det meg at de unge engasjerer seg om en av vår tids største utfordringer. En av de store motorene i den globale klimakrisen er utslippene fra fossile energikilder. Skal vi klare å redusere dette, må vi utnytte de naturressursene vi har til å investere i fremtidens energiløsninger. Norges posisjon som en av verdens ledende energinasjoner, også innenfor fornybar energi, skal opprettholdes og videreutvikles.

Våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer hele landet til gode, slik det har gjort gjennom tiår. Nå vil vi gjøre det samme med vindkraft.

Enkelte mener vi heller bør satse på å bygge ut vindkraft til havs. Dette har også hatt en lovende utvikling med stadig teknologiutvikling og lavere kostnader. Dette er også noe av grunnen til at regjeringen arbeider med sikte på å åpne ett eller to områder for vindkraft til havs. Men kostnadsforskjellen mellom vindkraft på land og til havs er fortsatt betydelig. Vindkraft til havs vil ikke være et alternativ i den norske kraftforsyningen de nærmeste årene.

Vindkraften gir gode muligheter i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Men den kan også gi uheldige konsekvenser. Her handler det om å balansere viktige hensyn.

Den nasjonale rammen for vindkraft på land skal nå sendes på høring.

Jeg håper vi får en engasjert, konstruktiv og saklig debatt.

46 tanker om “Vanskelige valg om vindkraft”

 1. Uvitenhet styrer.
  Når kurvene av CO2 og Global temperatur viser samsvar så tror den uvitende at det betyr at det er en fysisk sammenheng. De med kunnskap vet bedre!
  Den forsker som måtte påstå at samsvar beviser sammenheng har et kunnskapshull!
  Arthur Ellingsen

 2. Du har nok en veldig travel hverdag, men jeg oppfordrer deg til å bruke litt tid på å sette deg inn i realitetene, ikke stole blindt på klimapropagandaen.

  Du bør legge kunnskap til grunn for politikken ikke følelser.

 3. Vanskelig valg? Dette er nok et av de letteste valgene du har hatt. Vindkraft hører ikke hjemme i norsk natur. Legg til rette for offshore vindkraft langt til havs, så får vi mer energi, hyggeligere nærområder, mindre inngrep i vakker natur, mindre støy, bedre biomangfold, mindre fugledød, flere norske arbeidsplasser, mindre konflikt mellom by og land, mer samhold osv osv osv. Dette er et veldig lett valg.

 4. Vess du vil ha vinmølla så sætt dæm opp nerri oslo der du sjøl bor. Så lætt naturn vårres få værra ifre. Mvh. Jarle Kjørsvik

 5. Hva skal vi gi til våre barn? industriområder i fjellene? Plagsom støy overalt? Store skjæringer og utfyllinger i fjellheimen? Noen flere hakk i skjeftet på utryddede arter?
  Det flertallet du snakker om er de som bor lengst unna turbinene, og de fleste aner ikke hva dette har for konsekvenser for dyreliv og folk.
  I konsesjonene(som gis på svært svakt grunnlag og uten særlige hensyn til sårbar natur) står det vakre ord som feks. avbøtende tiltak, men støtteforing til Hubro er latterlig, og skyggekast og støy forsvinner ikke fordi at det står avbøtende tiltak i en Miljø og transportplan.
  Grunneiere blir kompensert og andre må bare ta støy, skyggekast og raserte turområder, det splitter bygder!
  Hva skjer når vi får turbinbrann på en tørr sommer eller vinterdag? Hvor mange fugler skal vi ofre og hvor mye hydraulikkolje skal vi forurense fjell og vann med?
  16 rødlistede arter finnes det på Innvordfjellet, og alle er ikke med i rapporten heller.

  Dette er det værste overgrep mot folk og natur i Norges historie, og du er sjefen Erna. Det blir litt av et ettermæle.
  Brems før det er for sent.

 6. Det er fryktelig hensynsløst at hele regioner og de mennesker som bor der skal ofres når det finnes bedre alternativer til denne mest samfunnsødeleggende formen for ny energi? De som per idag bor i eller i nærheten av et vindkraftområde vil i uoverskuelig fremtid måtte leve med stor usikkerhet og stress knyttet til om deres natur og nærmiljø skal ødelegges eller ikke. Det vil også sette videre bosetting og næringsutvikling på vent i disse områdene. Selv flyktet jeg fra Sørlandet da det ble klart at denne landsdelen og naturen her skulle ofres til utenlandske fond og kraftselskap som trengte renvasking.

 7. Johannes Krüger – Professor emeritus, dr.scient. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet skriver den 12. mars 2019 “Klimabrev” til statsminister Lars Løkke Rasmussen i Danmark.
  Se: https://miljomytene.no/2019/03/14/klimabrev-til-statsminister-lars-lokke-rasmussen/

  Klima og miljø rotes sammen i en salig blanding. Det er flott at den enkelte, ung og gammel, ikke førsøpler og at søppel på avveie blir samlet inn. Miljøforurensning kan vi alle være med å forbedre.
  Klima er beroende på svært mange faktorer, er komplisert og må vurderes med den vitenskap som finnes. Dersom skolen, lærere og politikere skal heie frem ungdommens deltakelse må dette først og fremst gjøres ved at fysikere får komme inn i klasserommene. På den måte kan kunnskap om klima og de kompliserte prosessene tilflyte ungdommen. De mest interesserte elevene kan gjennom slike foredrag motiveres til å utdanne seg innenfor feltet. Samtidig vil lærerne få nødvendig kunnskap som kan legges til grunn i videre undervisning.

  Norge har vannkraft og utbygging og renovering av eksisterende anlegg kan gi stor gevinst. Det er forståelig at folk protesterer mot utbygging av vindmølleanlegg. Store naturområder vil ødelegges.

  Norge er et stabilt og høykompetent samfunn. Hvorfor ikke bygge et eller to kjernekraftanlegg? I motsetning til vindkraft er kjernekraft regulerbar.

 8. Jeg får nesten tårer i øynene når jeg leser rapporten og områdene som er valgt som “egnet”. Jeg er helt sikker på at denne regjeringen blir husket for å ha ødelagt det kjæreste Norge har. Vi snakker uopprettelig skade.

 9. “Vindkraft til havs vil ikke være et alternativ i den norske kraftforsyningen de nærmeste årene”

  Men hva med å puste med magen og vente? Dere kan umulig mene at vi MÅ bygge ut nå eller aldri? Vi redder hverken klima eller miljø ved å kjøre på med forhastede landbaserte vindindustrianlegg. Hvis det står så dårlig til, er allerede alt håp ute.

 10. https://www.froya.no/nyheter/stoppet-den-f%C3%B8rste-gravemaskina Se her Erna! Ser ut som om ting er ute av balanse allerede. Utbygger gidder ikke engang vente, ikke engang for å vise takt og være taktiske, men turer fram, for å ødelegge øyas mest populære rekreasjonsområde, en dag før en folkeavstemning om vindturbinenes skjebne på øya. Folk landet rundt gråter over sine nærområder. Lykke til med å reise rundt og klippe snora på disse monstermøllene. Du har mange yes-men som er for, men de representerer ikke folket, og heller ikke miljøhensyn. De er pengemaktas represnetanter, og gitt ditt ståsted, så blir det vel de som vinner denne “debatten”?

 11. Man bygger ut fornybar og “ren” energi fordi man har fått for seg at man kan redde klima ved å redusere utslippet av de såkalte klimagassene fremst CO2.
  Nå er det bare det at denne påståtte effekten av CO2 er ikke vitenskapelig verifisert gjennom observasjoner / målinger på klimasystemet.
  For å bevise påstanden om CO2 viser man så frem en kurve av CO2 utviklingen i atmosføren og en kurve som viser global temperaturutvikling i atmosfæren som er sammenfalllende. Til det er det følgende å si:
  Når kurvene av CO2 og Global temperatur viser samsvar så tror den uvitende at det betyr at det er en fysisk sammenheng. De med kunnskap vet bedre!
  Den forsker som måtte påstå at samsvar beviser sammenheng har et kunnskapshull!
  Så fremviser man også 97% vitenskapelig konsensus om at klima er menneskeskapt gjennom utslipp av CO2. Vitenskapelig betyr at det er forskere som stiller seg bak påstanden. Og, derfor kan man tillegge konsensus større vekt. Konsensus uten faktabakgrunn er null verdt uansett. Så er det også slik at 97% er feil, det er egentlig 32,9% av gjennomgåtte forskningsrapporter / studier som viser denne påstanden om menneskeskapt klima. Jfr. http://www.myklima.net/KonsensusCook.pdf
  Så fremviser man resultater fra modellarbeider med sannsynlighetsberegninger mht. påstanden om menneskeskapt klima. Nå er det bare det at disse modellene opererer med konstruksjoner som ikke er vitenskapelig verifisert.Det dreier seg om “radiative forcing” og “global warming potential” som man knytter til de såkalte klimagassene. Modeller som baserer seg på størrelser som ikke er verifisert vitenskapelig kan ikke tillegges vekt. Først klargjør man de fysiske sammenhenger deretter fremstiller man resultatene i modeller, ikke motsatt.
  Så fremmer man skremselspropaganda om global oppvarming. Det er ingen global oppvarming.
  Den globale temperaturen holdt seg iflg. GISS på ca 14 grader fra 1880 frem til 1980. I 2015 hadde den økt til ca 15 grader. Dvs. ca. 1 grad, eller 0,028 grader per år.
  RSS’s målinger startet i 1980 og som viser en trend på 0,198 grader per tiår frem til 2019. Med denne trenden har temperaturen økt med 0,7 grader frem til 2015, eller 0,02 grader per år. GISS og RSS målingene spriker. Men begge påviser uomtvistelig en liten samlet oppvarming, med en liten årvis oppvarming, over de 35 siste årene. Hvis målingene er til å stole på så er dette den faktiske globale oppvarmingen som på ingen måte kan sies å være voldsom. De viser ingen akselererende økning i temperaturen, tvert imot. Disse målingene gir ikke et grunnlag for å hevde at utviklingen kommer til å fortsette og forsterkes.
  På toppen av det hele så er det ikke påvist en fysisk sammenheng mellom klimaendringer og den globale gj.sn. temperaturen. Som det sies et annet sted så skiller man heller ikke på vær og klima. En enkeltvis ekstremt vær forekomst er ikke bevis for at det er en klimaendring på gang. Spesiellt ikke når det heller ikke er en global oppvarming å snakke om.
  Når det gjelder målsettingene skissert av IPCC så vil temperaturen ha økt fra 2015 til 2030 med 0,3 grader, dvs. fra 1980 til 2030 vil økningen være 1 grad med RSS målt trend. Langt under 1.5 grader.
  Det er som sagt ikke påvist en fysisk sammenheng mellom CO2 og Glonal temperatur.
  Dette vet IPCC likevel fremmer de sine falske påstander og fremmer falsk skremselspropaganda om klimaendringer. Dette basert på kvasivitenskap gjennom feilaktig bruk av matematiske modeller.
  Arthur Ellingsen

 12. La meg legge til: Et vitenskapelig grunnlaget for å bygge ut vindkraft foreligger ikke. Økonomisk er det helt forkastelig. Av miljømessige grunner bør det ikke skje!
  Arthur Ellingsen

 13. “Jeg håper vi får en engasjert, konstruktiv og saklig debatt”??? Hva er saklig med måten dere turer frem på???. Dette er maktarroganse og inkompetanse på høyrste nivå. Du burde være flau over å være så dum og veik ditt fjols!

 14. Mennesker bor på land.
  Mennesker i Norge har til nå hatt en fantastisk mulighet til å bruke naturen – i verdens til nå vakreste land – for rekreasjon. Vi vet at naturen gjør oss friske. Vi vet at stillhet og ro påvirker helsen på en god måte.

  Nå skal en enorm mengde natur ødelegges av utbygging av vindkraft. Natur som ikke går an å reparere. Fugleliv og dyreliv påvirkes sterkt. Det gjør vi mennesker også.

  Støy fra vindparker er ørebedøvende høy i et miljø som naturlig er stille. Ingen, absolutt ingen vil like å være ute i naturen, i ett flatt landskap der det står vindmøller som er oppimot 200 meter høye.

  Erna, hva er det som skjer?
  Erna, hvorfor stopper ikke du dette overgrepet på naturen?
  Erna, skal de ikke bygge vindmøller der du bor?

  De skal bygge en «vindmøllepark» på Frøya. En flat øy ute i havet, knapt 70 meter over havet på det høyeste punktet. Vindmøllen skal bli 180 meter høye.
  Det trengs milevis av veier. Insprengt i berg og torv. Som blir ødelagt for framtiden.
  Mellom ørnereir og hjort.

  Og vet du Erna? Anleggsveien til området går rett ved sidan av tomta vår. Huset som ligger fritt på lyngheia havner midt i dette nye infernoet av bevegelse og ulyd. Det blåser på Frøya nemlig.

  Erna, skulle du ønske at dette skjedde rundt huset ditt?

  Bygg vindkraftverk til havs. Det er kanskje litt dyrere nå. Men på lengre silt redder vi Norges unike natur.

  Wivian Eidsaunet

 15. Vi har jo definert naturen som en viktig ressurs, spesielt for turistnæringen. Da må vi også klare å se naturen vår med internasjonale øyne, og forstå at de vil riste oppgitt og uforstående på hodet hvis de får se skoger av vindmøller i vår vakreste natur langs kysten. Vi må også huske at ikke alle inngrepene last seg reversere, så vindmøllebygging gir permanente endringer og ødeleggelser av naturen. Jeg tror de aller fleste nordmenn ikke ønsker å få naturen ødelagt. Vent heller til teknologien tillater bygging til havs.

 16. Sats heller på å utvikle de flytende havvindmøllene. Vi har mange ingeniører som kan bidra offshore.
  Løsninger er på vei og sikkert flere hvis det investeres.
  https://forskning.no/bransje-energi-energi-klima/ny-norsk-vindmolle-skal-flyte-pa-havet/299196
  Det blir dumt å angre forhastet valg om noen år, på at det ble utført en ny enorm teknologisk og ukritisk landokkupasjon. For veldig mange mennesker og bransjer blir dette motsatt av miljømessig bærekraft.

 17. Prioriter heller å utvikle flytende havvindmøller.
  Vi har mange ingeniører som kan bidra offshore.
  Løsninger er på vei og sikkert flere av de når investeringer kommer.
  https://forskning.no/bransje-energi-energi-klima/ny-norsk-vindmolle-skal-flyte-pa-havet/299196

  Det blir dumt å angre feilvalg om noen år, på at det ble utført en slik ny enorm teknologisk og ukritisk landokkupasjon. Noe konsekvensen faktisk blir.
  For veldig mange mennesker og bransjer blir dette motsatt av miljømessig bærekraft.

 18. Prioriter heller å utvikle flytende havvindmøller.
  Vi har mange ingeniører som kan bidra offshore.
  Løsninger er på vei og sikkert flere når investeringene kommer.
  https://forskning.no/bransje-energi-energi-klima/ny-norsk-vindmolle-skal-flyte-pa-havet/299196

  Det blir dumt å angre feilvalg om noen år, på at det ble utført en slik ny enorm teknologisk og ukritisk landokkupasjon. Noe konsekvensen faktisk blir for miljøet.
  For veldig mange mennesker og bransjer blir dette motsatt av miljømessig bærekraft.

 19. Prioriter heller å utvikle flytende hav vindmøller.
  Vi har mange ingeniører som kan bidra offshore.
  Løsninger er på vei, og sikkert flere når investeringene kommer.
  https://forskning.no/bransje-energi-energi-klima/ny-norsk-vindmolle-skal-flyte-pa-havet/299196

  Solkraft kommer også som alternativ. Næringsbygg, og boliger kan være mer selvforsynte, og produsere til nettet og lagre det til feks EL biler.

  Det blir dumt å angre feilvalg om noen år, på at det ble utført en slik ny enorm teknologisk og ukritisk landokkupasjon. Noe konsekvensen faktisk blir for miljøet.
  For veldig mange mennesker og bransjer blir dette motsatt av miljømessig bærekraft.

 20. Erna, denne saken setter valgseddelen i spill. Med oppgradering av vannkraftverk fra 1980 tallet vil overskuddet av strøm i forhold til behov i Norge bli enda større enn det er i dag, og vare i uoverskuelig fremtid. Vi bidrar i dag betydelig til det grønne skifet med vannkraft. Vindmøller gir kun midlertidig sysselsetting. De raserte områdene kan ikke benyttes til friluftsopplevelse som en av dine mindre overbevisende partikolleger hevdet i Debatt (det var syklister og de funksjonshemmede som spesielt kunne nyte godt av anleggsveien med de bråkende møllene i bakgrunnen(!)?). Utbygging av vindkraft er et katasrofalt feilgrep som dagens ungdom, som var programert spesielt på oljekranene under demonstrasjonene, kommer til å måtte leve med som symbolet på politierenes dårskap og grådighet i lang tid fremover. Det er snart påske og aldri for sent å snu.

 21. Dette lover ikke godt for naturen og dyrelivet i Norge Erna! Stans disse planene umiddelbart. Store deler av den norske befolkningen er sterkt imot dette!!:(

 22. Dette var nok et stakkarslig utspill fra ERNA SOLBERG for å dempe misnøyen med sin egen udugelighet og endeløse arroganse overfor hva folket mener i viktige saker. Vi som ikke er kjøpt og betalt av EU har nemlig en helt annen oppfatning!!!

  Selv er jeg sterkt engasjert i kampen mot rasering av Norsk natur, ifbm at det i går, i dag, i morgen og alle dager i årsvis fremover, pumper inn gigantiske vindurbiner over hele landet – klare for montering i fjellheimen. ALLE som er FOR dette meningsløse overgrepet er KJØPT OG BETALT! Resten av folket mobiliserer nå motstanden over hele landet, som Erna sikkert kjenner på kroppen selv om hun er uforskammet taus i saken.

  OPPEGÅENDE LOKALPOLITIKERE tar standpunkt og snur, nå når de ser omfanget av hva som skjer, og at de har blitt ført bak lyset i prosessen.

  TA f.eks. FRØYA OG LYNGDAL
  “Lyngdals heier har ikke plass til vindturbiner. Lyngdals politikere ber alle
  andre sørlandskommuner vedta det samme”. Michael Stene (Frp), Sten
  Sørensen (krF), Roger Abusland (H), Johan Ekeland (Ap), Torunn Tjomsland
  (V) og Ådne Fardal Klev (Sp). Hele det politiske Lyngdal står bak. Appellen til de øvrige kommunene på Sørlandet er undertegnet av alle partiene i Lyngdal kommunestyre. Det samme gjelder nå på Frøya. Likevel blir de overkjørt, tilsidesatt og ignorert av deg og dine.
  – SLIKT BLIR DET BRÅK AV, for dette viser jo at politikerne FAKTISK VET
  HVOR GALT DETTE ER, og at våre folkevalgte i regjeringen kun lider av
  midlertidig handlingslammelse…som følge av iveren etter å legge seg på rygg for EU.

  Snu i saken NÅ Erna og ta smellen med utbyggerne som har blitt lovet gull og grønne skoger. IKKE TA KAMPEN MOT FOLKET – DEN TAPER DU!

 23. Vi nordmenn er opptatt av vær og vind, ingen ting er sannere enn det. Men, spør deg selv hvorfor?
  Det er i stor grad fordi vi er et friluftselskende folk. Tidligere hovedsakelig for å jakte og fiske, nå mer for å oppleve natur, og ikke minst stillheten i naturen som de fleste mister, ettersom vi fortettes i stadig større byer.
  Og den naturen vi vil oppleve skal være uberørt. Vi vil høre susen av storelva, ikke vindmøller. Vi vil se ørner, ugler og sangsvaner i fri flukt over fjell og vidde, ikke ligge som kadaver under turbinvingene. Skogen vi vil se skal være trær, ikke hvite vindturbinmaster.
  Hva må vi gjøre for at du/dere skal skjønne det.
  En gang vil noen forstå, men da er det antagelig for sent, at vi ikke kan puste, drikke og ete penger.

 24. Erna Solberg,, som politiker er du ikke tjent med å Voldta norsk natur med vindmøller , dette er veldig enkel matematikk., vindmøller hører ikke på noen måte hjemme i norsk natur uansett hvor lønnsomt det måtte være. Vi er Ikke interessert i å ødelegge vår utsikt med dette, så folk i Europa skal få grønn energi, Det kan dem skaffe selv. La vår natur være i fred.
  Helge Røysland

 25. Norge er nettoeksportør av fornybar energi i dag, og vil være det i lang tid framover. Derfor har vi det ikke travelt med å bygge ut vindkraft på land.

  Gi havvind samme gunstige utbyggingsvilkår som oljenæringen har, så slipper vi å ødelegge norsk natur.

  Du skriver at utbyggingen av vindkraft skal være lønnsom. Lønnsom for hvem? Hvor fører man verdien av permanent ødelagt natur i det regnskapet?
  Forblir inntektene fra vindkraften i Norge eller går de til utlandet?

 26. “Nasjonal ramme for vindkraft er ikke en utbyggingsplan med utbyggingsmål” I praksis ser vi at utbyggere har konkrete planer i 400 000 daa, for det meste urørt natur. Dette skal konsekvensutredes, men kan dere svare på hva i behandlingen som blir enklere innenfor disse områdene eventuelt om det blir vanskeligere å få konsesjon utenfor? Rammen har til nå bare skapt det reneste Klondike av utbyggere som sloss om kontrakter og et kaos som nå munner ut i det største folkeopprøret i moderne tid. Erna lytt til folket.

 27. Vi vil ikke ha vindmøller i nærmiljøet eller andre steder i naturen! Møllene fører med seg støy, en lavfrekvent svært forstyrrende lyd, som forringer livskvaliteten til folk som bor og ferdes i nærområdet. Møllene dreper fredede fugler og dreper insekt. De er svært dyre i konstruksjon og vil i sitt korte livsløp ikke tjene inn det det kostet å lage dem. En vindmølle går ikke på full effekt hele sitt livsløp rett og slett fordi det ikke blåser hele tiden. Bladene på møllene er ikke mulige å resirkulere og vil stå for en enorm forsøpling bare 20 år inn i fremtiden. Konstruksjonen av dem ødelegger svært mye areal som er urørt og turistene kommer til å reise andre steder da de er her for å se urørt natur!!
  Jeg vil også gå så langt at jeg kaller vindmøllene for en synsforurensning som skaper svært mye sinne og stress hos lokalbefolkningen. Naturen som en gang var forfriskende og nedstressende blir heller ett stressmoment.
  Norge har all den energien vi trenger om vi oppgraderer eksisterende vannkraftverk og slutter å tappe ned vannmagasinene våre for å selge strøm til utlandet! Denne stadige nedtappingen er også skadelig for økomiljøet i elver og innsjøer.
  Hvor partiene står i forhold til denne raseringen av Norge kommer til å bli avgjørende for hvilket parti det blir stemt på i åresvis fremover!
  Mvh
  MS

 28. Vindenergi i Norge koster mer enn det smaker. De massive naturødeleggelsene kan ikke forsvares av det lille en får av elektrisitet. Veldig skuffende at en bare kjører på og durer over både folk og natur. Vi har fått nok nå! Naturen er for alle. Vi har hatt nok overgrep. Vær så snill og si stopp!

 29. Hvorfor ikke satse på å videreutvikle teknologi som allerede finnes til å bruke trømmen fra tidevannet langs hele kysten vår + bølgekraft til å produsere energi allerede rundt neste sving …

 30. Dette har ingenting med klima, klimautslipp eller miljø å gjøre. Man kan ikke redde miljøet med å rasere naturen.

  Det er kun profitt som ligger til grunn. Man kan ikke argumentere med at vindmøller offshore ikke er lønnsomt, blir for dyrt, om det virkelig er miljø, klimagasser dere snakker om.

  Her er det kun snakk om å profitt, de inngrepene dere har lyst å gjøre i naturen er ikke reversible.

  Vi bruker naturen for å få ro, lade våre egne batterier, vi nordmenn er kjent for å være ute i naturen, leve med den. Dette er et av våre varemerker.

  Tenk på folkehelsen!

 31. Vindkraft bør bygges ut der det skal brukes , altså i Europa ikke Norge. Hadde dere tilrettelagt for investeringer i gamle kraftanlegg kunne produksjonen tredoble ved å erstatte rørgater og generatorer uten å ødelegge noe mer av vår fantastiske natur Det er nok av kyst og fjell på kontinentet som har like gode vinproduksjon forhold som i Norge, tyskere vil derimot ikke ha det der, men i Norge. Det er rett og slett en skam at slik fauna kriminalitet av kriminaliseres av din regjering og at norske strømkunder /skattebetalerne i tillegg skal betale for dette gigantiske hodeløse prosjektet Jeg skjemmes over deres tafatthet i forhold til dette. Si nei motstand i folket er enorm…

 32. ERNA SOLBERG OG HØYRE STÅR I FREMSTE REKKE NÅR DET KOMMER TIL Å ØDELEGGE NORSK NATUR OG LOKALMILJØER VED Å TRANSFORMERE FELLESSKAPET OM TIL ET INDUSTRIPRODUKT SUBSIDIERT AV DET NORSKE FOLKET OG SOM GIR PROFITT TIL DE FÅ.

  I bloggen sin skriver Erna Solberg vaffel. Mange luftige og ulne påstander som ikke understrekes med dokumentasjon. Solberg og Høyre ødelegger norsk natur og skriver propagandatekster som denne med fullt overlegg for å tilfredsstille sine venner i EU og der de ser fremtidige jobber. Det er masse fakta om de negative virkningene av monsterturbiner i norsk natur (og andre steder) og ødeleggelsene på landskap, dyreliv og menneskelige miljøer, at de er ulønnsomme, at de har et enormt karbonavtrykk, at de fungerer mye dårligere enn de flotte vyene, etc, etc. Det er også mye dokumentasjon på at bygging av kraftkabler til utlandet og innføring av algoritmestyrt strømregning er noe som kun gir fordeler til kraftmeglere og energiselskaper. DU BURDE SKAMME DEG ERNA SOLBERG som arbeider så hardt for å polarisere befolkningen i landet og skape enda større forskjell mellom de som har mest og resten. Du burde også skamme deg over hvordan du behandler naturen, dyrelivet og folkene som bor i distriktene. Jeg håper at alle velgerne til høyre blir klar over hva de gir tillatelse til og reagerer både ved kommune og stortingsvalg. Vi må ta demokratiet tilbake fra disse broilerpolitikerne hvis eneste interesse ser ut til å være selvinteresse.

  Under er en (av de utallige) link (er) til hva som foregår i Tyskland for tiden når det gjelder monsterturbiner i naturen og som Erna tilsynelatende ikke har fått med seg.

  https://climatechangedispatch.com/germanys-wind-energy-mess-as-subsidies-expire-thousands-of-turbines-to-close/?fbclid=IwAR3YYMoMBuUX_iqum96QMkD3azoCLp5r_SqlUqTXOf_2R-4gV7i_BypuUnY

 33. Hvorfor er dere så umulige til å kunne sette vindmøllene ute til havs,i stedet for å ødelegge hele Norges land,og dyreliv,inne på flotte fjell.?
  Må bare si jeg håper dere går skikkelig på en smell,ved neste stortingsvalg,og må forlate regjerings posisjon,,,men det er vell dette dere er klar over,og det nå viser seg en panikk handling,for alt skal både privatiseres,og ødelegges i dette flotte landet,

 34. De uheldige konsekvensene du snakker om ødeleggelse av uberørt natur, ødeleggelse av områder som dyr er avhengige av for å leve, man ødelegger for altid plasser for at Tyskland og andre land skal få litt strøm så de får bedre samvittighet. Er det verdt å ødelegge Norge for dette er det??? Om du Erna tar deg en tur ut å ser på den vakre naturen vi har i Norge så kanskje du ombestemmer deg, men da må du faktisk ut å se deg rundt. Kanskje du skal prøve å bo i nærheten av et industri område med vindmøller ettersom du er så for akkurat dette. Hvorfor skal vi ofre våre omgivelser og natur for at andre skal få såkalt grønn strøm. Har du sjekka hvor lite effektive disse vindmøllene faktisk er. Danmark og Tyskland så tar de ned masse av disse fordi de er for dyre og drifte. Om jeg hadde gått ut å skyti ei ørn så hadde jeg blitt hardt straffa, blir disse energi selskapene og du det når ei slik vindmølle dreper mange hundre?? Fy deg Erna skam deg, våre forfedre vrir seg i grava over det dere drive med nå. Har dere ikke skam i livet.

 35. Det er helt forferdelig. Tenk å ødelegge landet ytterligere for økonomisk gevinst til de som allerede har så dem greier seg. Dette kommer du ikke til å bli elsket for Erna. Dette er det dummeste du har gjort for de generasjonene som kommer etter oss. Det er jo ikke rart at Senterpartiet raser frem når dere styrer landet på denne måten. Jeg får lyst å si stygge ord, men lar være.

 36. Når publikum ser at alle vindmøllene det er snakk om knapt nok vil erstatte kun tre kullkraftverk i Europa til en pris av stadig høyere strømpris og tapt urørt natur så føler stag flere at dette koster langt mer enn det smaker!
  Når en også ser at regningen legges på oss for å “redde” Europa så blir det for mye! Troen på vindmøllene som vidunderkuren er allerede borte. Noen hipstere vil nok holde fast mot troen, men de er mer et Oslo fenomen enn et Vestlandsfenomen! Og det er på Vestlandet valget i 2021 igjen vil bli avgjort Erna, ikke i Oslo selv om kaffegjestene der gjerne tror dette!

 37. Jeg syns ikke det er noe vanskelig valg jeg.

  Tenk på hvor mye av Norsk natur som blir berørt av å sette opp 1 vindmølle eller ett helt vindmølle-industri område. For det er det vi snakker om. Vei, område rundt og så selve mølla.

  For meg så betyr det at jeg på mine daglige turer i “urørt” natur vil bli ødelagt. Enten vil jeg se en mølle, høre den eller gå på en vei laget til den. Men det er ikke det verste. Hva med våre ville dyr? De må finne seg andre områder for det gror ikke mat på betong og grus. Og lyden av møllene hvordan vil den påvirke dyrene? Er det noen som har undersøkt det i det hele tatt?

  Og så har vi fuglene våre. De er det allerede begynt å bli ferre av. Og med møller så tar vi nok knekken på resten. De blir vingeklippet og det som verre er. Mat blir det lite av så borte blir de nok uansett. Og forsvinner fuglene så forsvinner andre dyr helt naturlig av seg selv.

  Men, om vi ikke tenker på naturødeleggelser, men kun på gevinst så er det ikke så mye å hente der heller. En mølle blir til på fabrikker som “spyr” ut giftige gasser og deler av mølla er laget av IKKE nedbrytbart materiell. Totalt i møllas “levetid” så vil den vel ikke klare å “tjene” inn og bidra positivt til et bedre miljø. Så regnskapet går ikke i hop.

  Men om vi oppgraderer våre kraftstasjoner (turbiner og generatorer) så vil vi bidra. Mange av dagens kraftverk er gamle og har dårlig virkningsgrad. Ved å oppgradere disse vil vi kunne få 100% mer igjen uten å ødelegge noe mer. Om f.eks. virkningsgraden på et gammel anlegg er ca.0,4 og etter oppgradering blir 0,8 så blir det 100% mer igjen til oss.

  Og som ikke det var nok så trenger ikke Norge denne strømmen som skal produseres. Vi selger jo allerede. Etter utbygging med vindmølle-industri skal vi beholde 1/4 del selv og resten selges (sånn cirka)?

  Vel det var dagens hjertesukk ( i kortversjon).. så får vi håpe at det kommer et svar tilbake som kan få overbevist meg om at det vi holder på å ødelegge for mange generasjoner fremover er verdt det. For her er det mye som bør forklares.

 38. Hjelper da ingenting på klimaet om vi bygger ned Norsk natur med vindmøller når disse er finansiert med klimakvoter slik at land som Tyskland kan fortsette å spy ut klimagasser. Det er å gjøre klimaet en bjørnetjeneste. Du Erna vet dette er en realitet men fortsetter og proklamere som om dette er for klimaet, dette handler bare om penger, såpass ærlig bør du være.

 39. Så tanken er at rasering av vår kjære, vakre, urørte natur skal redusere co2-utslipp? Denne må du utdype.
  Hvordan skal dette skje? Vi har i alle fall ingen kraftindustri å kutte i selv for å få dette regnestykket til å gå opp. Hvis vi da ikke slutter å pumpe olje og gass opp fra grunnen, men skal vi tro våre kjære politikere er det ingen umiddelbar fare for det… Alt skal opp, ikke sant.

 40. Ødelegge store naturområder for å redde verden i en klimakrise er ikke løsningen! Bevar norsk natur! Forbedre vår utnyttelse av vannkraft! Utvikle offshore vindparker! Forsk på sol, bølger og thorium, men ødelegg ikke vår natur med enorme vindparker! Det er irreversibelt! Dette handler bare om å tjene penger og avlat! STOPP!

 41. Kan dere ikke heller gå for noe langt mindre sakdelig… solceller eller fortsette med vannkraft. Blir så trist av tanken på all naturskade dette vil skape og ikke minst faren ved brann i turbinene. Kan vi ikke heller lære av Danmark og Tyskland og satse på noe som faktisk er miljøvennlig?

 42. At regjeringen vil legge til rette for mer vindkraft er om mulig ein fallitterklæring til storsamfunnet. Norge har forpliktet seg til å ta vare på naturmangfoldet sitt. Med alle disse utbyggingene, blir naturen den store taperen.
  Hadde ein investert i oppgradering av alle vannkraft verkene i landet som er, så hadde ein fått mye igjen uten å ødelegge heiene våre.
  Når du har skutt sønder og sammen alle disse fjelltoppene, så er dei ødelagt for all framtid.
  De vokser ikje ut igjen etter slike inngrep. Disse inngrepene blir stående for alltid igjen, som bevis for feilslått prioritering.
  Norge vil framstå som ett reisedestinasjon med natur i framsete, alle turister som kommer her vil oppleve rein og urørt natur. Det dei får nå er industri overalt, det blir ikje ein fjelltopp du kan stå på i sør Norge uten å se møller.
  Vi må ikje være så dumme å tro at utlendingene vil kjøpe kraft fra oss til dyre summer for alltid. De fleste landene gjør alt for å sikre sin egen forsyning, så billig som mulig for sine innbyggere, mens Norge lopper sine for å levere til utlandet og tjene mest mulig.
  Land som har hatt møller på land, f. eks. Nederland, lager vindmøller på havet istedenfor, og de satser mer på solcelle anlegg. Alt dette for å ikje ødelegge mer av landet. Her går Norge motsatt vei, vi går aktivt inn for å ødelegge mest mulig av vår sårbare natur og dyreliv. Fugler og dyr som er rødlistet, betyr ingenting så lenge pengene rår, og dette til og med fra direktoratet som skal ta vare på disse, og sette de føre alt annet.
  Eg håper at noen snart våkner og skjønner denne galskapen før det er alt for seint, men eg er redd for at kapitalmakten er den som bestemmer og ikje sunn fornuft. Vårt lille land kan ikje redde verden, alle land må gjør sitt selv, vi har alltid hatt ren energi her til lands og det vil vi fortsatt ha framover.
  Men vi trenger ikje ødelegge landet vårt for at andre skal slippe å gjør noe.

 43. Å utrede fremtidens løsninger for vårt energibehov er nødvendig og viktig. Dessverre skorter det svært mye på reelle vitenskapelige utredninger, og tas beslutninger som helt åpenbart ikke KAN være saklig og seriøst utredet. For velgerne fremstår politikernes vedtak som nærmest utelukkende drevet av lysten på gunstig økonomisk effekt. Generelt preges all politikk av at politikernes hodepine er budsjetter, og at kortsiktig åpenbart skremmer mye mer enn diffuse fremtidige valgperioder.

  Det sies og skrives mange fine ord om det man fremmer, men den oppvakte velger vil se at det meste mangler den nødvendige saklige substans. Politikk er salg, og bruktbilselgere er ikke kjent for å fortelle mest om de kjente, enn si sannsynlige manglene ved varen. Beslutninger derimot, har reelle konsekvenser, ofte for mange og over lang tid.

  Så her kreves vesentlig mer balansert innsats for å realitetsbehandle fordeler og ulemper, og veie disse opp mot alternativene.

  Erna, du sier at dere vil forvalte dette på en god måte på vegne av det norske folk. Men hvordan skal man kunne ha tillit til dette, når begrunnelsene bygger på tvilsom og til dels beviselig manipulert informasjon? Og utbygging allerede er vedtatt og igangsatt mange steder, selv om konsekvensutredningen umulig kan ha vært grundig og seriøs nok?

  Er spent på den saklige debatten du etterlyser.

 44. https://www.facebook.com/groups/111043015716925/

  Her finner du det du trenger! At norsk natur skal ofres for at statsministeren tror vi er medlemmer av EU, og skal hjelpe Tyskland, i stedet for å gjøre noe med klimaet, vil snart bli avslørt som en blindvei og bløff. Fas ut oljen, og slutt med og ødelegge våre landskap! Alt du bidrar til nå er irreversible inngrep i natur og miljø. Industrialisering av norsk natur vil være en anakronisme om få år, og senker vår verdi for alltid! Optimaliser vannkraft, og senk forbruket!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *