Dette er ikke et valg mellom skattelette eller velferd

Regjeringspartiene presenterte i dag sitt forslag til forpliktende samarbeid, et såkalt Soria Moria 2. På bakgrunn av presentasjonen kan vi konkludere med at Ap sier Nei til EU, og forøvrig var dette et selvtilfreds gjesp fra de rødgrønne (en karakteristikk som også TV2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen bruker).

Jeg inviterte i etterkant av regjeringspartienes presentasjon til pressekonferanse på Høyres Hus (Du kan se bilder på Flickr), hvor jeg gav uttrykk for at partilederne ikke fremførte noen nye tanker eller planer for fremtiden. Bare kjente besvergelser. Dokumentet som regjeringspartiene presenterte fremsto som rene avskjedssøknaden.

Du kan lese hele min kommentar på høyres hjemmeside.  I videoskjermbildet under kan du se mine kommentarer til Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsens beskyldninger.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=14ezqjtWmKU&w=480&h=295]

3 tanker om “Dette er ikke et valg mellom skattelette eller velferd”

 1. Hei Erna

  Det er ingen overraskelse at de rødgrønne ikke har noe særlig å komme med i denne valgkampen bortsett fra 2 ting:

  De vil fortsette å snakke om at de borgerlige ikke klarer å samles om en flertallsregjering og forsøke å gjøre velgerne usikre.

  De vil fortsette å predikere at de er ønsker å heller prioritere velferd fremfor skattelettelser.

  Dessverre så går begge disse påstandene inn hos for mange velgere. Dessverre så har vi sterke organsiasjoner som bidrar til at denne forvrengningen av virkeligheten også blir sendt ut til deres medlemmer.

  Så hvordan få avvæpnet de få budskapene den rødgrønne regjeringen har:

  Jo. For det første så er det feil å si at vi har en god velferd i Norge dersom man med de mener at alle som virkelig trenger hjelp får nødvendig hjelp i tide. Vi har dessverre alt for mange som ikke trenger hjelp, men som med dagens gode ordninger misbruker velferden. Det den borgerlige siden må kunne garantere det er at velferden for dem som trenger det ikke skal bli svekket, men styrket ved et regjeringsskifte. Dere vil sørge for at personer som står i helsekø blir behandlet og kommer seg i jobb. At alle de som feilaktig mottar uføretrygd kommer seg ut i vanlig lønnet arbeid.

  Dette kan bl.a. gjøres ved å opprettes jobbsentrer i privat regi, men i tett samarbeid med NAV og gjennom dem også med de 200 – 300 største bedriftene i Norge. Det er utarbeidet omfattende konsepter rundt et slikt prosjekt som bl.a. NAV og div. politikere har mottatt.

  Det andre er selvfølgelig å sikre at man innenfor helsesektoren får brukt helsepersonell til å behandle pasienter fremfor å måtte sitte i adm. stillinger for å ivareta krav fra dep. Få leger og sykepleiere til å gjøre det som de er utdannet til, pleie og lege pasienter.

  Dagens regjering har sviktet på både helse og skolepolitikk og opererer med nye stillinger som er oppettet på feil måte. De fremstiller det som de har fått flere til å lege, pleie og undervise, når det i realiteten er plassert i adminstrative stillinger.
  Dere må fremlegge dette på en måte som velgerne forstår. Regjeringen må ikke få lov til å slippe unna med slik feilinfo. Om disse tiltakene er gjort for å få mere arbeidsplasser i det offentlige og mindre i det private, samt kompensere for økt arbeidsledighet, så er dette en svært ille utvikling for fremtiden som dere må inn og stoppe snarest.

  Når det gjelder skattepolitikk og de rødgrønnes forsøk på å villede velgerne med at skattelette fører til svekket velferd og det som verre er, så er det nesten slik at jeg tror at velgerne har sluttet å tro på dette, men dere må likevel være tydelige og enkle i formuleringene mht. skattelette.

  Jeg ville satt skattelette og løft i forhold til klimasatsning som to sider av samme sak. Skal man redusere utslipp, øke kompetansen, forske mer, så er det viktig å legge forholdene til rette. Jeg tror at man ved å stille krav til næringslivet mht. forurensing og egne tiltak for miljøforbedringer, så må man belønnes gjennom skattesystemet. Eks. så må slike investeringer enten det gjelder en ny bil som kjøpes eller det er en bedrift som investerer miljøtiltak, så må de forhold som gir miljøgevinst være skattefrie, og i noen tilfeller gi direkte tilskudd fra staten. Det offentlige klarer ikke å bedre klimaet uten å ha med det private næringsliv, og den vanlige mann/kvinne. Derfor mener jeg at skattelette og miljøtiltak bør sees på under ett.

  Det er der fokus på skatteletter først og fremst må rettes. Det er der de nye næringene i fremtiden også vil komme. Derfor er dette en klar investering for fremtiden, på samme måte som fjerning av formueskatten, alternativt kan velges bort. Man slipper med halv formueskatt om denne skatten er dokumenter brukt på områder man regner som miljøtiltak. Over 2 – 3 år kan hele skatten tas bort mot at man invester tilsvarned som dagens skattenivå i miljørettede tiltak.

  Jeg tror at det er viktig å trekke sterkere bånd mellom miljø og skattelette slik at også den vanlige mann/kvinne forstår at det ikke bare er rike slik som regjeringen forsøker feilaktig å påstå, man skal ivareta, men at vi skal gi bedre rammer som igjen gir flere arbeidsplasser, og mer kapital til investeringer i privat sektor ved å ta vekk den skattene som i dag er skeivfordelt.

  Jeg ønsker deg og hele Høyre et utrolig godt valg til høste. Dere fortjener det virkelig nå.

  Dere har den mest ansvarlig, og fremtidsrettede politikken, og er en avgjørende faktor for å dra de andre borgerlige partiene sammen til en ny flertallsregjering til høsten.

  Jeg forstår ikke dem som velger vekk frihet til å velge selv, med at de rødgrønne skal bestemme alt for dem. En ting er at disse personene har gitt opp å ta beslutninger selv, men hva med deres barn ? Vil de ikke at de skal ha mulighet til å få de beste vilkårene og muligeheter å nå langt med egen utdanning ? Vil de ikke at deres egne barn skal få muligheter til å velge mer selv ?

  Om de ønsker sine barn sitt beste så er det på tide at de stemmer Høyre, og oppmuntrer og bidrar til at alle skal få mulighet til å nå SINE EGNE MÅL, fremfor å svekke initiativ ved regler, byråkrati og verst av alt ved å fortsatt ha en rødgrønn regjering.

 2. Jeg er spent på når de fire borgerlige partiene presenterer sine punkter og sitt alternativ, Erna – så kan vi sammenlikne.

  Når gjør dere det, forresten?

  Jeg ser at du særlig kritiserer regjeringspartiene for ikke å legge fram felles politikk på områdene petroleum i Nordland og skatt, så jeg regner med at H, FrP, KrF og V legger fram felles politikk på disse områdene om ikke lenge?

 3. Til Otto
  Jeg synes du har mange gode poeng i det du skriver, ikke minst om miljø og skatt. Skal tenke på hvordan vi kan bruke nettopp det. Vi har jo økt avskrivingssatsene i våre forslag tidligere.

  Til Snorre
  Som du vet ,så står det ikke på Høyre…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *